Projekt ahoj.info - dobrovolná služba v Regensburgu


Projekt ahoj.info - dobrovolná služba v Regensburgu

Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem

Regensburg, Germany

Opis działania

Od 01. 09. 2024 hledáme českého dobrovolníka/ dobrovolnici pro dobrovolnický projekt ahoj.info v Regensburgu. Co je vlastně ahoj.info? Ahoj.info je společným projektem Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže sídlících v Plzni a v Regensburgu, v univerzitních městech. Projekt ahoj.info znamená spolupráci v týmu: v Regensburgu je 1 dobrovolník /dobrovolnice z Česka a v plzeňské kanceláři Tandemu je dobrovolník / dobrovolnice z Německa. Projekt je obsahově různorodý: hlavním úkolem dobrovolníků je, s podporou zkušených kolegů, společná příprava dvou víkendových akcí pro mladé lidi z Česka a Německa. Téma akce si vybírají dobrovolníci společně s ohledem na aktuální stěžejní téma Tandemu. Obsahem projektu ahoj.info je také redakční činnost. Dobrovolníci pravidelně přispívají na sociální sítě, na Instagram, mohou se podílet i na tvorbě podcastu, navrhovat malé reklamní materiály aj. Dobrovolníci se také účastní různých akcí v rámci celé ČR a Německa.

Zakwaterowanie, wyżywienie i transport

Dobrovolník obdrží: - měsíční kapesné, stravné, paušální příspěvek na cestu - je mu zajištěno ubytování, jazykový kurz a dva dny dovolené za každý měsíc - týdenní pracovní doba je 35 hodin. Obecné informace o dobrovolné službě v rámci programu Evorpského sboru solidarity naleznete na http://www.tandem-org.cz/docent Dobrovolnický projekt je otevřen pro účastníky s omezenými možnostmi - kulturní rozdíly, zeměpisné překážky, lehké zdravotní znevýhodnění. Dobrovolnické místo bude garantováno po schválení grantové žádosti Národní agenturou !

Szkolenie w trakcie działania

Dobrovolník se během služby účastní příjezdového on-Arrival a střednědobého Mid-term školení, která pořádá německá národní agentura. Během dobrovolnického roku se může dobrovolník zůčastnit také dalších vzdělávacích seminářů, které Koordinační centrum Tandem v Regensburgu pořádá. Na konci dobrovolné služby obdrží dobrovolník certifikát o získaných dovednostech, tzv. Youthpass.

Profil uczestnika

Výhodou je: - zájem o práci s mládeží a česko-německou spolupráci a zájem on-line žurnalistiku - základní znalosti němčiny (A2) - komunikativní a otevřená osobnost, schopnost nalézt radost v práci ve dvojjazyčném týmu - podmínkou je věk mezi 18 a 30 lety a bydliště v Česku. Jak se přihlásit: - zašlete krátký průvodní dopis, strukturovaný životopis v němčině nebo angličtině e mailem na adresu kucerova@tandem-org.cz - přihlášky otevřené, do předmětu e-mailu uveďte prosím „Bewerbung - Freiwilligendienst ahoj.info 2024“

Daty projektu

Łączna liczba tygodni:52 w okresie od 01/09/2024 do 31/08/2025


Miejsce realizacji projektu

Gesandtenstraße 10, 93047 Regensburg Germany


 Wolontariat indywidualny


Poszukujemy uczestników z krajów:

Republika Czeska


Tematy projektu

Obywatelstwo i uczestnictwo w życiu demokratycznym

Kształcenie i szkolenie

Kreatywność i kultura


Termin składania zgłoszeń

Termin zgłoszeń: 31/05/2024