Skip to main content

Europejski Korpus Solidarności

Razem możemy więcej

Informacje ogólne

Twoja organizacja może ubiegać się o finansowanie ze środków Europejskiego Korpusu Solidarności w celu opracowania projektów na rzecz społeczności i całego społeczeństwa. Współpracujemy z wieloma organizacjami działającymi m.in. na rzecz:

 • promowania uczestnictwa w życiu demokratycznym
 • zwalczania wykluczenia społecznego
 • ochrony przyrody
 • promowania zdrowia i dobrostanu
 • promowania kształcenia i szkolenia
 • społeczności migrantów 
 • wzmacniania zdolności i odporności społeczności podatnych na zagrożenia lub dotkniętych klęskami, zamieszkujących regiony państw trzecich, w których prowadzone są działania i operacje pomocy humanitarnej
 • poprawy gotowości na wypadek klęsk żywiołowych i zmniejszania ryzyka ich wystąpienia w tych regionach.

Jeśli Twój projekt zostanie zatwierdzony, będziesz mieć dostęp do bazy zmotywowanej młodzieży w wieku od 18 do 30 lat (35 lat w przypadku wolontariatu w zakresie pomocy humanitarnej) na portalu Europejskiego Korpusu Solidarności. Twoja organizacja będzie mogła reklamować swoje oferty udziału w projektach, wyszukiwać potencjalnych uczestników i kontaktować się z nimi. 

Finansowanie w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności może przynieść wiele korzyści Twojej organizacji. Może m.in. pomóc:

 • zrobić więcej
 • w wykorzystaniu umiejętności i entuzjazmu wysoko zmotywowanych młodych ludzi
 • w nawiązywaniu kontaktów z młodymi ludźmi poprzez oferowanie im wartościowego doświadczenia w zakresie nauki
 • wnieść nowe pomysły w codzienną pracę organizacji
 • zacieśnić więzi ze społecznością lokalną. 

Europejski Korpus Solidarności może wspierać:

Filar dotyczący wolontariatu

 • Działania wolontariackie

- indywidualne
- grupowe
- zespoły wolontariuszy na obszarach priorytetowych

 • Projekty solidarnościowe
 • Wolontariat w ramach Europejskiego Ochotniczego Korpusu Pomocy (wolontariat w zakresie pomocy humanitarnej) w regionach państw trzecich, w których prowadzone są działania i operacje pomocy humanitarnej