Skip to main content

Europees Solidariteitskorps

De kracht van samen

Over

Jouw organisatie komt mogelijk in aanmerking voor financiering door het Europees Solidariteitskorps om projecten uit te werken die de gemeenschap en de samenleving als geheel ten goede komen. Wij werken samen met diverse organisaties die actief zijn op gebieden als:

 • bevordering van democratische deelname
 • bestrijding van sociale uitsluiting
 • natuurbescherming
 • bevordering van gezondheid en welzijn
 • bevordering van onderwijs en opleiding
 • werken met migrantengemeenschappen 
 • de capaciteit en de weerbaarheid van kwetsbare of door rampen getroffen gemeenschappen versterken in de regio’s van derde landen waar humanitaire hulpactiviteiten en -operaties plaatsvinden
 • de rampenparaatheid in deze regio’s versterken en het risico op rampen verminderen.

Als jouw project wordt goedgekeurd, krijg je via het portaal van het Europees Solidariteitskorps toegang tot een pool van gemotiveerde jongeren tussen 18 en 30 jaar (35 jaar voor humanitair vrijwilligerswerk). Jouw organisatie kan mogelijkheden bekendmaken of op zoek gaan naar en in contact komen met mogelijke deelnemers. 

De financiering door het Europees Solidariteitskorps heeft verschillende voordelen voor jouw organisatie. Een greep uit de voordelen:

 • je kunt meer doen
 • je maakt kennis met de vaardigheden en het enthousiasme van erg gemotiveerde jongeren
 • je kunt contacten leggen met jongeren door hun een betekenisvolle leerervaring aan te bieden
 • blaast nieuw leven in de dagelijkse praktijk van jouw organisatie
 • de banden met de plaatselijke gemeenschap worden sterker aangehaald. 

Het Europees Solidariteitskorps kan het volgende ondersteunen:

Onderdeel vrijwilligerswerk

 • Vrijwilligersactiviteiten

- Individueel
- In teams
- Vrijwilligersteams in gebieden met een hoge prioriteit

 • Solidariteitsprojecten
 • Vrijwilligerswerk in het kader van het Europees vrijwilligerskorps voor humanitaire hulpverlening in de regio’s van derde landen waar humanitaire hulpactiviteiten en -operaties plaatsvinden