Skip to main content

Euroopa solidaarsuskorpus

Koostegemise jõud

Tutvustus

Organisatsioon võib taotleda Euroopa solidaarsuskorpuse rahastust projektidele, mis on mõeldud kogukondade või kogu ühiskonna hüvanguks. Teeme koostööd mitmesuguste organisatsioonidega, kes tegutsevad järgmistes valdkondades:

 • demokraatliku osaluse toetamine,
 • võitlus sotsiaalse tõrjutusega,
 • looduskaitse,
 • tervise ja heaolu edendamine,
 • hariduse ja koolituse edendamine,
 • töö rändajate kogukondadega, 
 • haavatavate või katastroofis kannatanud kogukondade suutlikkuse ja vastupanuvõime suurendamine nendes kolmandate riikide piirkondades, kus humanitaarabimeetmed ja -operatsioonid toimuvad,
 • nendes piirkondades katastroofideks valmisoleku parandamine ja katastroofiohu vähendamine.

Kui teie projekt heaks kiidetakse, on teil juurdepääs Euroopa solidaarsuskorpuse portaalis 18–30aastastele motiveeritud noortele (vabatahtliku humanitaarabi korral kuni 35a). Organisatsioon võib reklaamida enda pakutavaid võimalusi või otsida võimalikke projektis osalejaid ja nendega ühendust võtta. 

Euroopa solidaarsuskorpuse rahastus pakub organisatsioonile mitut eelist. Selle abil

 • saavutate rohkem;
 • saate ära kasutada äärmiselt motiveeritud noorte oskusi ja teotahet;
 • saate luua sidemeid noortega, pakkudes neile mõtestatud õppimiskogemust;
 • saate tuua organisatsiooni igapäevatöösse värskeid mõtteid ja
 • sõlmida tugevamaid sidemeid kohaliku kogukonnaga. 

Euroopa solidaarsuskorpus võib toetada järgmist:

Vabatahtlik tegevus

 • Vabatahtlik tegevus

– üksikisikud
– rühmad
– vabatahtlike rühmad esmatähtsates valdkondades

 • Solidaarsusprojektid
 • Vabatahtlik tegevus Euroopa vabatahtliku humanitaarabikorpuse (European Voluntary Humanitarian Aid Corps) raames nendes kolmandate riikide piirkondades, kus humanitaarabitegevus ja -operatsioonid toimuvad