Skip to main content

An Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach

I dteannta a chéile is treise sinn

Eolas

D’fhéadfadh sé go bhfuil d'eagraíocht incháilithe chun iarratas a dhéanamh ar mhaoiniú ón gCór Dlúthpháirtíochta Eorpach chun tionscadail a fhorbairt ar mhaithe le pobail agus leis an tsochaí i gcoitinne. Oibrímid i gcomhar le réimse leathan eagraíochtaí atá gníomhach i réimsí éagsúla, cuir i gcás:

 • rannpháirtíocht dhaonlathach a spreagadh
 • eisiamh sóisialta a chomhrac
 • an dúlra a chosaint
 • sláinte agus folláine a chur chun cinn
 • oideachas agus oiliúint a chur chun cinn
 • obair a dhéanamh le pobail na n-imirceach. 
 • acmhainneacht agus athléimneacht pobal leochaileach nó pobail atá buailte le tubaiste a neartú sna réigiúin sin i dtríú tíortha ina ndéantar gníomhaíochtaí agus oibríochtaí i réimse na cabhrach daonnúla
 • ullmhacht maidir le tubaistí agus laghdú rioscaí tubaiste a threisiú sna réigiúin sin.

Má dhéantar do thionscadal a fhaomhadh, beidh rochtain agat ar dhíorma daoine óga spreagtha idir 18-30 bliain d’aois, díorma atá ar fáil ar thairseach an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh. Beidh d’eagraíocht in ann deiseanna a fhógairt nó rannpháirtithe féideartha a chuardach agus teagmháil a dhéanamh leo. 

Is iomaí buntáiste a bhaineann le maoiniú ón gCór Dlúthpháirtíochta Eorpach do d'eagraíocht. Is féidir le maoiniú:

 • cur ar do chumas agat níos mó a dhéanamh
 • cuidiú leat leas a bhaint as scileanna agus díograis daoine óga spreagtha
 • cur ar do chumas agat naisc a chruthú le daoine óga trí thaithí foghlama fhónta a thairiscint dóibh
 • smaointe úra a thabhairt isteach in obair laethúil d’eagraíochta
 • naisc níos láidre a chruthú leis an bpobal áitiúil. 

Is féidir leis an gCór Dlúthpháirtíochta Eorpach tacú le:

An snáithe oibre deonaí

 • Gníomhaíochtaí oibre deonaí

- Aonair
- Gníomhaíochtaí foirne
- Foirne oibrithe deonacha i réimsí ardtosaíochta

 • Tionscadail Dlúthpháirtíochta
 • Obair dheonach a dhéanamh faoin gCór Saorálach Eorpach um Chabhair Dhaonnúil (Obair Dheonach i réimse na Cabhrach Daonnúla) sna réigiúin sin de thríú tíortha ina ndéantar gníomhaíochtaí agus oibríochtaí i réimse na cabhrach daonnúla 

Léigh an nuacht is déanaí