Skip to main content

An Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach

I dteannta a chéile is treise sinn

Lipéad Cáilíochta

Dearbhaíonn Lipéad Cáilíochta an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh gur féidir le heagraíocht atá rannpháirteach sa Chór na dálaí riachtanacha a chur ar fáil do dhaoine óga le go mbeidh siad in ann páirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí dlúthpháirtíochta.

Is gá don eagraíocht rannpháirteach cloí leis na prionsabail agus na caighdeáin cháilíochta atá leagtha amach i dTreoir an Chláir.

Is féidir le heagraíocht iarratas a dhéanamh ar Lipéad Cáilíochta le haghaidh obair dheonach – ról tacaíochta agus/nó óstaigh Ó 2021 i leith agus a bhuí le cineál breise Lipéid Cháilíochta (Lipéad Cáilíochta le haghaidh na Ceanneagraíochta) is féidir lena sealbhóirí iarratas a dhéanamh ar mhaoiniú ar bhealach simplithe.

Leis an Lipéad Cáilíochta tugtar rochtain d’eagraíocht ar dheiseanna an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh agus ar bhuíon daoine óga spreagtha.

Is féidir na foirmeacha iarratais seo (ESC50) a úsáid tráth ar bith chun iarratas a dhéanamh ar Lipéad Cáilíochta. Tógann sé tuairim is 8 seachtaine ar na Gníomhaireachtaí Náisiúnta na hiarratais a phróiseáil. Nuair a bheidh a Lipéad Cáilíochta ag d’eagraíocht, beidh an lipéad bailí i gcaitheamh thréimhse an chláir reatha 2021-2027.

Tugann an Lipéad Cáilíochta rochtain do d’eagraíocht ar Thairseach na nEagraíochtaí (ar ar tugadh an ‘Córas Riaracháin agus Tacaíochta maidir le Socrúcháin’, PASS, a bhí le fáil ar thairseach an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh). Bain úsáid as an tairseach chun poiblíocht a dhéanamh ar na deiseanna is féidir leat a chur ar fáil do dhaoine óga agus/nó chun cuardach a dhéanamh ar dhaoine a d’fhéadfadh a bheith rannpháirteach.

Níl Lipéad Cáilíochta ag teastáil do Thionscadail Dlúthpháirtíochta.

Tá gá le lipéad cáilíochta de chineál eile chun páirt a ghlacadh sa Chór Saorálach Eorpach um Chabhair Dhaonnúil. 

Eagraíochtaí atá bunaithe i mBallstát den Aontas Eorpach nó i dtríú tír atá comhlachaithe leis an gclár:

Eagraíochtaí atá bunaithe i dtríú tír nach bhfuil comhlachaithe leis an gClár:

Bain úsáid as na foinsí seo a leanas chun teacht ar eagraíochtaí comhpháirtíochta: