Skip to main content

Euroopan solidaarisuusjoukot

VAHVOJA YHDESSÄ

Laatumerkki

Euroopan solidaarisuusjoukkojen laatumerkki osoittaa, että Euroopan solidaarisuusjoukkoihin osallistuva organisaatio pystyy takaamaan tarvittavat puitteet, jotta nuoret voivat osallistua solidaarisuustoimintoihin.

Organisaation on noudatettava ohjelmaoppaassa esitettyjä periaatteita ja laatuvaatimuksia.

Organisaatio voi hakea vapaaehtoistoiminnan laatumerkkiä tuki- ja/tai isäntäorganisaation rooliin. Vuodesta 2021 lähtien uudentyyppisen laatumerkin (johtavan organisaation laatumerkki) haltijat ovat voineet hakea rahoitusta yksinkertaistetulla hakumenettelyllä.

Laatumerkin saaneet organisaatiot voivat ottaa osaa Euroopan solidaarisuusjoukkojen hankkeisiin ja etsiä motivoituneita joukkoihin rekisteröityneitä nuoria niiden toteuttajiksi.

Laatumerkkihakemuksia (lomake ESC50) voi tehdä milloin tahansa ohjelmakauden aikana. Kansalliset toimistot käsittelevät hakemukset noin 8 viikon kuluessa. Laatumerkki myönnetään koko ohjelmakaudeksi 2021–2027.

Laatumerkin saaneet organisaatiot pääsevät organisaatioportaaliin (aiemmin PASS-työkalu (Placement Administration and Support System), johon pääsi Euroopan solidaarisuusjoukkojen portaalista). Organisaatiot voivat ilmoittaa portaalissa avoimista paikoista ja/tai hakea tietokannasta vapaaehtois-/työntekijäehdokkaita hankkeisiinsa.

Laatumerkkiä ei tarvita solidaarisuushankkeisiin.

Euroopan humanitaarisen avun vapaaehtoisjoukkoihin osallistuminen edellyttää erilaista laatumerkkiä. 

EU-maassa tai ohjelmaan assosioituneessa kolmannessa maassa sijaitsevat organisaatiot:

Ohjelmaan assosioitumattomassa kolmannessa maassa sijaitsevat organisaatiot:

Kumppaniorganisaatioita voi löytää seuraavista lähteistä: