Skip to main content

Euroopan solidaarisuusjoukot

VAHVOJA YHDESSÄ

Koulutus ja muut osallistujien tukipalvelut

Euroopan solidaarisuusjoukot tarjoavat hankkeisiin osallistuville henkilöille ja organisaatioille monenlaisia tukitoimia ja -välineitä. Näihin kuuluvat

 • oppimistuki

- yleinen verkkovalmennus
- kielivalmennustuki verkossa (OLS)
- osallistujien ja organisaatioiden valmennus- ja arviointijakso
- mentorointi
- oppimistulosten muodollinen tunnustaminen

 • vakuutusturva
 • viralliset asiakirjat

- osallistumistodistus
- osallistujien kanssa tehtävät sopimukset.

Näillä keinoilla varmistetaan, että hankkeissa noudatetaan solidaarisuusjoukkojen toimintaperiaatteita

Ne edistävät myös toiminnan laadukkuutta ja asianmukaista validointia.

Yleinen verkkovalmennus

Yleinen verkkovalmennus on vapaasti kaikkien solidaarisuusjoukkoihin rekisteröityneiden hakijoiden ja hankkeisiin osallistuvien saatavilla solidaarisuusjoukkojen portaalin kautta. Sen moduuleissa käsitellään seuraavanlaisia aiheita:

 • Euroopan solidaarisuusjoukkojen toiminta-ajatus
 • osallistujien tehtävät ja vastuut
 • kulttuuritietoisuus
 • terveys ja turvallisuus
 • muut hyödylliset aiheet.

Kielivalmennustuki (OLS) 

Verkossa tarjottava kielivalmennustuki auttaa osallistujia parantamaan sen kielen taitoa, jota he käyttävät solidaarisuusjoukkojen vapaaehtoistyössä tai muussa toiminnassa.

Kielivalmennustuki kattaa kaikki EU:n viralliset kielet: bulgaria, englanti, espanja, hollanti, iiri, italia, kreikka, kroaatti, latvia, liettua, malta, portugali, puola, ranska, romania, ruotsi, saksa, slovakki, sloveeni, suomi, tanska, tšekki, unkari ja viro.

Kun jokin organisaatio on valinnut osallistujan vähintään 2 kuukautta kestävään solidaarisuusjoukkojen toimeen (vapaaehtoistyöhön, harjoitteluun tai palkalliseen työhön), se lähettää osallistujalle kielivalmennustuen käyttöön tarvittavan henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen. Lisätietoja OLS-kielivalmennustuen sivustolla 

Koulutus ja arviointi

Solidaarisuusjoukkojen toimiin osallistuville henkilöille ja organisaatioille on erilliset valmennus- ja arviointijaksonsa.

Pitkäkestoisiin toimiin osallistuville on tarjolla seuraavat koulutustilaisuudet:

 • lähtövalmennus (vain kansainväliset toimet) 
 • alkuvalmennus
 • väliarviointi (vain vähintään 6 kk kestävät toimet) 
 • Euroopan solidaarisuusjoukkojen vuotuiset tapahtumat.

Osallistujaorganisaatioille järjestetään seuraavat koulutustilaisuudet:

 • valmennus organisaatioille, jotka ovat hiljattain saaneet laatumerkin
 • vuotuinen tapahtuma laatumerkin saaneille organisaatioille.

Koulutuksella varmistetaan, että organisaatio ymmärtää roolinsa ja velvollisuutensa, annetaan teknistä ja käytännön tietoa hankkeen hallinnoinnista, kerrotaan solidaarisuusjoukkojen keskeisistä välineistä, tuetaan organisaatiota laadukkaiden hankkeiden kehittämisessä ja tarjotaan niille verkostoitumismahdollisuuksia.

Mentorointi

Kaikkien vapaaehtoistoimien osallistujien pitäisi saada henkilökohtaista tukea mentoreilta. He auttavat osallistujia integroitumaan uuteen organisaatioon ja – jos hanke on ulkomailla – myös uuteen maahan.

Youthpass-todistus

Youthpass on todistus, johon solidaarisuusjoukkojen hankkeisiin osallistuvat voivat merkitä hankkeissa saavuttamansa oppimistulokset. Sitä voivat käyttää kaikki solidaarisuusjoukkojen osallistujat. Youthpass-todistuksen avulla osallistuja voi virallisesti dokumentoida kaiken, mitä hän on tehnyt, ja osoittaa, mitä on oppinut – myös epävirallisen ja arkioppimisen kautta hankitut taidot. Jo yli miljoona nuorta on saanut Youthpass-todistuksen.

Tietyntyyppiset oppimissuoritukset on mahdollista kirjata myös Europass-ansioluetteloon

Osallistujaorganisaatioiden tehtävänä on auttaa osallistujia pohtimaan, mitä he ovat oppineet, ja dokumentoimaan oppimistuloksensa Youthpass-todistuksen tai muiden EU:n tai kansallisten välineiden avulla.

Vakuutusturva

Euroopan solidaarisuusjoukkojen toimiin osallistuvien on aina oltava turvallisessa ympäristössä. 

Osallistujilla on koko toimintajakson kattava vakuutusturva, joka ulottuu kohdemaahan suuntautuvasta matkasta toiminnon päättymistä seuraavan toisen kuukauden loppuun. 

Jos toimintajakso suoritetaan useammassa kuin yhdessä maassa, osallistuja saa

 • täydentävän vakuutuksen, jonka Euroopan komissio tarjoaa ja joka täydentää eurooppalaisen sairaanhoitokortin tai kohdemaan kansallisen terveydenhoitojärjestelmän antamaa turvaa 
 • perusvakuutuksen, jonka Euroopan komissio tarjoaa, jos osallistuja ei saa eurooppalaista sairaanhoitokorttia maksutta tai jos hän ei kansallisen lainsäädännön mukaan kuulu isäntämaan terveydenhoitojärjestelmän piiriin. 

Jos toimintajakso järjestetään osallistujan kotimaassa eikä hän kuulu kansallisen terveydenhoitojärjestelmän piiriin, mahdolliset sairaanhoitokulut korvataan erikseen.

Vastaanottavan organisaation on varmistettava, että osallistuja on joko hankkinut eurooppalaisen sairaanhoitokortin tai, jos sitä ei ole mahdollista saada, ilmoittautunut solidaarisuusjoukkojen pakolliseen vakuutusjärjestelmään.

Lisätietoja vakuutusturvasta ja korvauksista sekä ohjeita vakuutuksen ottamista varten on vakuutusyhtiön verkkosivustolla.

Osallistumistodistus

Kaikki solidaarisuusjoukkojen toimintojen osallistujat saavat osallistumistodistuksen. Todistuksen laatii jokin osallistujaorganisaatioista solidaarisuusjoukkojen portaalissa, kun osallistuja on saattanut päätökseen tehtävänsä solidaarisuusjoukoissa ja antanut vaadittavan palautteen.

Osallistujien kanssa tehtävät sopimukset

Ennen ulkomaille matkustamista jokaisen, joka osallistuu solidaarisuusjoukkojen vapaaehtois-, työ- tai harjoittelujaksoon, on allekirjoitettava osallistujasopimus. Siinä on määriteltävä vähintään seuraavat:

 • solidaarisuusjoukkojen tarjoamaa vakuutusta ja rahoitusta koskevat oikeudet ja velvoitteet 
 • jakson aikana suoritettavat tehtävät (vapaaehtoistoiminnan osalta) 
 • tavoitteena olevat oppimistulokset (vapaaehtoistoiminnan osalta). 

Harjoittelusta ja palkallisesta työstä tehdään kirjallinen lisäsopimus, jonka sisältö riippuu harjoittelu-/työskentelymaan lainsäädännöstä ja muista säännöistä. 

Viisumit ja oleskeluluvat

Joissakin tapauksissa osallistuja tarvitsee viisumin kohdemaassa oleskelua tai sinne matkustamista varten. 

Viisumia kannattaa hakea hyvissä ajoin, sillä hakuprosessi voi kestää useita viikkoja. 

Viisumi-, oleskelulupa- ja sosiaaliturva-asioissa saa tarkempia ohjeita ja apua kansallisesta toimistosta ja/tai toimeenpanovirastosta.

EU:n maahanmuuttoportaalissa on hyödyllistä tietoa lyhyt- ja pitkäaikaisista viisumeista ja oleskeluluvista.