Skip to main content

Corpul european de solidaritate

Împreună suntem puternici

Formare și sprijin pentru participanți

Corpul european de solidaritate oferă diverse servicii de sprijin pentru participanți și organizațiile participante. Printre acestea se numără:

 • sprijin pentru învățare

- o formare generală online
- sprijin lingvistic online (OLS - Online Language Support)
- un ciclu de formare și evaluare pentru participanți și organizații
- mentorat
- recunoașterea rezultatelor învățării

 • asigurare
 • alte elemente importante

- certificatele de participare
- acordurile cu participanții

Aceste măsuri de sprijin sunt menite să garanteze respectarea principiilor Corpului european de solidaritate

De asemenea, contribuie la menținerea unui nivel înalt de calitate în cadrul Corpului european de solidaritate și asigură validarea corectă a activităților.

Formare generală online

Formarea generală online poate fi urmată de către toți candidații și participanții înregistrați pe portalul Corpului european de solidaritate. Modulele sale abordează următoarele teme:

 • misiunea Corpului european de solidaritate
 • rolurile și responsabilitățile participanților
 • sensibilizarea interculturală
 • sănătatea și siguranța
 • alte teme

Sprijin lingvistic online 

Sprijinul lingvistic online are scopul de a-i ajuta pe participanții la Corpul european de solidaritate să-și îmbunătățească competențele în limba pe care o folosesc atunci când desfășoară activități de voluntariat sau când lucrează.

Acest serviciu este disponibil în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene: bulgară, cehă, croată, daneză, engleză, estonă, finlandeză, franceză, germană, greacă, irlandeză, italiană, letonă, lituaniană, maghiară, malteză, neerlandeză, polonă, portugheză, română, slovacă, slovenă, spaniolă și suedeză.

Odată ce organizația a selectat un participant pentru o activitate (voluntariat, stagiu sau loc de muncă) cu o durată de minimum 2 luni, trebuie să îi trimită participantului prin e-mail numele de utilizator care îi va permite accesul la sprijinul lingvistic online. Pentru mai multe detalii, consultați site-ul dedicat

Formare

Ciclul de formare și evaluare este destinat atât participanților, cât și organizațiilor participante.

Participanții la activități pe termen lung au dreptul să beneficieze de:

 • formare înainte de plecare (numai pentru activități transfrontaliere) 
 • formare la sosire
 • evaluare intermediară (numai pentru activitățile cu o durată de cel puțin 6 luni) 
 • evenimentul anual al Corpului european de solidaritate.

Organizațiile participante vor beneficia de următoarele sesiuni de pregătire:

 • formare pentru organizațiile cărora li s-a acordat recent eticheta de calitate
 • un eveniment anual pentru organizațiile care dețin eticheta de calitate.

Formarea trebuie să asigure înțelegerea rolurilor și a responsabilităților organizației, să ofere informații practice și tehnice despre gestionarea proiectului, să informeze cu privire la caracteristicile importante ale Corpului de solidaritate, să sprijine organizațiile în pregătirea unor proiecte de calitate și să ofere oportunități de colaborare în rețea.

Mentorat

Pe parcursul desfășurării activității, participanții primesc sprijin personal sub forma mentoratului. Acesta îi va ajuta să se integreze într-o organizație nouă, dar și într-o țară nouă, dacă desfășoară activități de voluntariat sau lucrează în străinătate.

Youthpass

Instrumentul Youthpass, accesibil tuturor participanților la activitățile Corpului de solidaritate, ajută la identificarea și documentarea rezultatelor învățării obținute pe durata proiectului. El le permite participanților să descrie ce au făcut și ce au învățat, inclusiv competențele informale sau non-formale. Toate acestea sunt incluse în mod oficial într-un certificat Youthpass. Până în prezent, peste 1 milion de persoane au folosit acest instrument și au primit certificatul.

În funcție de tipul de recunoaștere de care ai nevoie, crearea unui certificat Youthpass îți poate fi de folos și la completarea unui CV pe site-ul Europass

Organizațiile participante au rolul de a-i ajuta pe participanți să reflecteze asupra a ceea ce au învățat și să își documenteze rezultatele învățării cu ajutorul instrumentului Youthpass sau al altor instrumente de validare la nivelul UE sau la nivel național.

Asigurare

Participanții la activitățile Corpului european de solidaritate trebuie să se afle întotdeauna într-un mediu sigur. 

Ei beneficiază de asigurare pe tot parcursul desfășurării activității, din momentul în care pleacă spre țara-gazdă până la sfârșitul activității și încă 2 luni după aceea. 

Participanții la activități transfrontaliere (cele care implică mai multe țări) au:

 • asigurare complementară furnizată de Comisia Europeană în plus față de cea oferită de cardul european de asigurări sociale de sănătate sau de sistemul național de sănătate din țara-gazdă 
 • acoperire primară furnizată de Comisie, în cazul în care participantul nu poate obține gratuit un card european de asigurări sociale de sănătate sau dacă nu are dreptul la asigurare în țara-gazdă. 

Orice costuri suportate de participanții la activitățile organizate în țara lor vor fi rambursate în cazul în care acestea nu sunt acoperite de sistemul național de sănătate.

Organizația-gazdă trebuie să se asigure că participantul deține un card european de asigurări sociale de sănătate și, dacă acest lucru nu este posibil, că participantul este a acoperit de regimul de asigurări obligatorii prevăzut de Corpul de solidaritate.

Pentru mai multe informații cu privire la asigurare și sprijin, precum și la modalitățile de subscriere a unei polițe de asigurare, consultați site-ul societății de asigurări.

Certificat de participare

Certificatul atestă participarea la activitățile Corpului european de solidaritate. La sfârșitul activității, după ce răspund la un chestionar despre experiența avută, participanții primesc, prin intermediul portalului Corpului european de solidaritate, un certificat emis de către una din organizațiile implicate în activitatea respectivă.

Acorduri cu participanții

Înainte de a călători în străinătate, toți cei care participă la o activitate individuală de voluntariat, beneficiază de un stagiu sau primesc un loc de muncă sprijinit de Corpul european de solidaritate, trebuie să semneze un contract de participare. Acesta trebuie să definească cel puțin următoarele aspecte ale activității:

 • drepturile și responsabilitățile în ceea ce privește asigurările și contribuția financiară din partea Corpului european de solidaritate 
 • sarcinile care trebuie desfășurate pe perioada activității (pentru voluntariat)  
 • rezultatele planificate ale învățării (pentru voluntariat). 

Pentru stagii și locuri de muncă, trebuie încheiat un acord scris suplimentar, al cărui conținut depinde de reglementările și de legislația țării-gazdă.  

Vize și permise de ședere

Participanții pot avea nevoie de viză pentru a sta în țara parteneră care îi găzduiește sau pentru a călători dintr-o țară în alta. 

Le recomandăm călduros participanților să solicite viza cu mult timp înainte, deoarece procedura poate dura câteva săptămâni.  

Pentru ajutor sau îndrumări suplimentare pe probleme care țin de viză, permis de ședere și asigurări sociale, contactați agenția națională și/sau agenția executivă.

Portalul UE privind imigrația este o bună sursă de informații generale privind vizele pe termen scurt și lung și permisele de ședere.