Skip to main content

Evropska solidarnostna enota

Močnejši skupaj

Usposabljanje in podpora za udeležence

Evropska solidarnostna enota zagotavlja številne podporne storitve za udeležence in sodelujoče organizacije, med drugim:

 • podpora za učenje

– splošno spletno usposabljanje
– spletna jezikovna podpora
– krog usposabljanj in vrednotenj za udeležence in organizacije
– mentorstvo
– priznavanje učnih dosežkov

 • zavarovanje
 • drugi pomembni elementi

– potrdila o udeležbi
– sporazumi z udeleženci

S temi podpornimi ukrepi in ukrepi za kakovost se zagotavlja skladnost z načeli evropske solidarnostne enote

Omogočajo tudi visoko kakovostno raven v evropski solidarnostni enoti in zagotavljajo pravilno potrjevanje dejavnosti.

Splošno spletno usposabljanje

Splošno spletno usposabljanje je usposabljanje za vse registrirane kandidate in udeležence. Na voljo je prek portala evropske solidarnostne enote. Med moduli so:

 • poslanstvo evropske solidarnostne enote
 • vloge in odgovornosti udeležencev
 • medkulturna ozaveščenost
 • zdravje in varnost
 • in še številni drugi

Spletna jezikovna podpora 

Spletna jezikovna podpora je namenjena udeležencem evropske solidarnostne enote, ki želijo izboljšati svoje znanje jezika, v katerem bodo izvajali prostovoljsko dejavnost ali delo.

Spletna jezikovna podpora je na voljo v vseh uradnih jezikih Evropske unije: angleščini, bolgarščini, češčini, danščini, estonščini, finščini, francoščini, grščini, hrvaščini, irščini, italijanščini, latvijščini, litovščini, madžarščini, malteščini, nemščini, nizozemščini, poljščini, portugalščini, romunščini, slovaščini, slovenščini, španščini in švedščini.

Ko organizacija izbere udeleženca za dejavnost v evropski solidarnostni enoti (prostovoljstvo, pripravništvo ali zaposlitev), ki traja dva meseca ali več, mora udeležencu z elektronsko pošto poslati podatke za prijavo v spletno jezikovno podporo. Več informacij na spletišču spletne jezikovne podpore

Usposabljanje

Krog usposabljanj in vrednotenj je namenjen udeležencem in sodelujočim organizacijam.

Udeleženci dolgoročnih dejavnosti so upravičeni do naslednjih usposabljanj:

 • usposabljanje pred odhodom (samo za čezmejne dejavnosti) 
 • usposabljanje ob prihodu
 • vmesno vrednotenje (samo dejavnosti, ki trajajo najman šest mesecev) 
 • letno srečanje evropske solidarnostne enote

Sodelujočim organizacijam bodo koristila naslednja usposabljanja:

 • usposabljanje za organizacije, ki so pred kratkim pridobile znak kakovosti
 • letno srečanje za organizacije z znakom kakovosti

Usposabljanje bi moralo zagotoviti razumevanje vloge in odgovornosti organizacije, dati praktične in tehnične informacije o upravljanju projektov, obveščati o pomembnih značilnostih enote, podpreti organizacije pri razvoju kakovostnih projektov in zagotavljati možnosti mreženja.

Mentorstvo

Udeleženci bi morali biti deležni osebne podpore prek mentorstva med trajanjem dejavnosti. To jim lahko pomaga pri vključevanju v organizacijo, ki je za njih nova, in v drugo državo, če opravljajo prostovoljstvo ali delo v tujini.

Youthpass

Youthpass – ki je na voljo vsem udeležencem enote – je orodje, ki pomaga opredeliti in dokumentirati učne rezultate, ki so jih dosegli v projektu. Omogoča jim, da opišejo, kaj so delali in kaj so se naučili, vključno z neformalnimi in priložnostnimi spretnostmi. Vse to je uradno dokumentirano s potrdilom Youthpass. Orodje je do zdaj uporabilo več kot 1 milijon mladih, ki so tudi prejeli potrdilo.

Odvisno od vrste priznanja, ki ga potrebujete, vam lahko potrdilo Youthpass pomaga tudi pri oblikovanju življenjepisa Europass

Sodelujoče organizacije lahko udeležencem pomagajo pri razmisleku o tem, kaj so se naučili, in pri dokumentiranju njihovih rezultatov s pomočjo orodja Youthpass ali drugih nacionalnih orodij za potrjevanje.

Zavarovanje

Udeleženci v dejavnostih evropske solidarnostne enote morajo biti vedno v varnem okolju.  

Med trajanjem dejavnosti bodo zavarovani od trenutka, ko se odpravijo v državo gostiteljico do konca drugega meseca po zaključku dejavnosti. 

Udeleženci v čezmejnih dejavnostih (ki vključujejo več kot eno državo) imajo:

 • poleg evropske kartice zdravstvenega zavarovanja (EKZZ) ali zavarovanja v zdravstvenem sistemu države gostiteljice še dodatno zavarovanje, ki ga zagotavlja Evropska komisija 
 • osnovno zavarovanje, ki ga zagotavlja Evropska komisija, če udeleženec ne more brezplačno pridobiti evropske kartice zdravstvenega zavarovanja ali če ni upravičen do kritja v skladu z nacionalnim regulativnim okvirom 

Vsi stroški udeležencev v dejavnostih, ki so organizirane v domači državi, bodo povrnjeni, če jih ne krije nacionalni zdravstveni sistem.

Država gostiteljica mora zagotoviti, da ima udeleženec evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja, in če to ni mogoče, da ima obvezno zdravstveno zavarovanje, ki ga zagotavlja enota.

Več informacij o zavarovanju in podpori ter navodila za sklenitev zavarovanja so na voljo na spletnih straneh zavarovalnice.

Potrdilo o udeležbi

Potrdilo potrjuje udeležbo v dejavnostih evropske solidarnostne enote. Udeleženec je po zaključku načrtovane dejavnosti in po izpolnjeni anketi o izkušnji, upravičen do potrdila o udeležbi na portalu evropske solidarnostne enote, ki ga izda ena od sodelujočih organizacij.

Sporazumi z udeleženci

Pred potovanjem v tujino morajo vsi udeleženci individualne prostovoljske dejavnosti ali pripravništva oziroma zaposlitve v okviru evropske solidarnostne enote podpisati sporazum o sodelovanju. Sporazum mora opredeliti vsaj naslednje vidike dejavnosti:

 • pravice in odgovornosti v zvezi z zavarovanjem in finančnim prispevkom, ki ga zagotavlja evropska solidarnostna enota 
 • naloge, ki se bodo izvajale med dejavnostjo (za prostovoljstvo) 
 • predvideni učni dosežki (za prostovoljstvo) 

Za pripravništva in delovna mesta se podpiše dodatni pisni sporazum, katerega vsebina je odvisna od pravil in zakonov države, v kateri se opravlja pripravništvo ali zaposlitev. 

Vizumi in dovoljenja za prebivanje

Za bivanje v tujini v partnerski državi, ki gostuje dejavnost, ali za potovanje iz te države je morda potreben vizum. 

Priporočeno je, da udeleženci zaprosijo za vizum dovolj vnaprej, saj je lahko za izdajo vizuma potrebno več tednov. 

Za pomoč in nasvet o zadevah, kot so vizumi, dovoljenja za prebivanje in socialna varnost se obrnite na nacionalno agencijo in/ali izvajalsko agencijo.

Dober vir splošnih informacij o vizumih za kratkoročno in dolgoročno bivanje in dovoljenjih za prebivanje je portal EU za priseljevanje.