Skip to main content

Evropska solidarnostna enota

Močnejši skupaj

Pred prijavo

Preden lahko vaša organizacija vloži zahtevek za financiranje, morate opraviti nekaj pripravljalnih ukrepov. 

  1. Seznanite se s splošnim razpisom za zbiranje predlogov in vodnikom po evropski solidarnostni enoti. Vodnik je pomembno branje za vsakogar, ki se želi prijaviti. Vodnik vsebuje pravila in pogoje, ki jih morate izpolnjevati pri dostopu do financiranja in izvajanju projektov v okviru evropske solidarnostne enote. Z vprašanji se lahko obrnete na nacionalno agencijo, ki je najboljši naslov za podporo pri pripravah. 
  2. Preverite, ali vaša organizacija izpolnjuje pogoje. Upravičene organizacije so lahko javne, zasebne in neprofitne. Preverite, ali je vaša država na seznamu upravičenih držav programa in partnerskih držav.
  3. Zaprosite za identifikacijsko oznako za vašo organizacijo. Registrirajte se na namenskem portalu za organizacije, kjer boste dobili številko, ki jo vi in vaši partnerji potrebujete za izpolnitev prijavnega obrazca. 
  4. Vložite prijavo za znak kakovosti. Vaša organizacija potrebuje znak kakovosti, preden lahko vloži zahtevek za financiranje. (To se ne zahteva za solidarnostne projekte.)
  5. Poiščite partnerja (če je primerno). Pri številnih dejavnostih enote boste morali sodelovati z organizacijo v drugi državi. Primerno organizacijo lahko poiščete v podatkovni zbirki organizacij.
  6. Izberite projekt. Najprej preverite, katere dejavnosti so upravičene do financiranja v okviru sklopov prostovoljstva in strokovnega dela. Razvijte svojo zamisel in oblikujte predlog projekta. Preverite dovoljeno trajanje projekta ter začetni in končni datum projekta.
  7. Preverite rok in datume. Preverite datum in uro, do katere morate predložiti spletni obrazec. Vloge, ki bodo prispele po tem roku, ne bodo upoštevane.
  8. Izpolnite prijavni obrazec. Uporabite pravilno prijavnico za sklop, dejavnost in krog financiranja, ki ste jih izbrali. Poskrbite, da boste imeli dovolj časa za izpolnjevanje obrazca in preverite, ali ste pravilno izpolnili vsa polja ter potrdite obrazec. Šele nato lahko oddate prijavo. Srečno!