Skip to main content

Euroopa solidaarsuskorpus

Koostegemise jõud

Enne taotluse esitamist

Enne rahastamistaotluse esitamist tuleb organisatsioonil teha mõningaid ettevalmistusi. 

  1. Esmalt tuleb tutvuda üldise konkursikutse ja Euroopa solidaarsuskorpuse juhendiga. Juhend on oluline teabematerjal kõikidele taotlejatele. Selles on kehtestatud reeglid ja tingimused, millest tuleb rahastuse saamiseks ja Euroopa solidaarsuskorpuse projekti elluviimiseks kinni pidada. Küsimuste korral pöörduge korpuse riikliku büroo poole, kus osatakse teid ettevalmistuste käigus kindlasti aidata. 
  2. Kontrollige, kas teie organisatsioon vastab rahastamistingimustele. Rahastamiskõlblik organisatsioon võib olla nii avalik- või eraõiguslik organisatsioon kui ka mittetulundusühendus. Kontrollige kindlasti, kas teie riik on kirjas rahastamiskõlblike programmi- ja partnerriikide loendis.
  3. Hankige organisatsioonile ID-kood (OID). Registreeruge spetsiaalses organisatsioonide portaalis, misjärel antakse teile number, mida saate koos oma partneritega kasutada kandideerimistaotluse täitmiseks. 
  4. Taotlege kvaliteedimärgist. Enne rahastamistaotluse esitamist peab organisatsioonil olema kvaliteedimärgis. (Solidaarsusprojektide jaoks ei ole see vajalik.)
  5. Leidke (vajaduse korral) koostööpartner. Paljude korpuse tegevuste jaoks peaks teil olema teises riigis tegutsevast organisatsioonist partner. Sobivaid organisatsioone võite otsida organisatsioonide andmebaasist.
  6. Määratlege oma projekt. Esmalt kontrollige, millised tegevused on vabatahtlikus ja kutsealases tegevussuunas rahastamiskõlblikud. Arendage oma ideed ja koostage projektiettepanek. Kontrollige üle projekti lubatud kestus ning algus- ja lõppkuupäev.
  7. Kontrollige üle tähtaeg ja kuupäevad. Kontrollige üle veebipõhise kandideerimistaotluse esitamise kuupäev ja kellaaeg. Pärast tähtaega saadetud taotlusi arvesse ei võeta.
  8. Täitke kandideerimistaotlus. Kasutage valitud tegevussuuna, tegevuse ja rahastamisetapi jaoks mõeldud taotlusvormi. Veenduge, et ülesande täitmiseks on piisavalt aega ja et kõik väljad on korrektselt täidetud ning kinnitage taotlus. Seejärel saate oma taotluse esitada. Edu!