Skip to main content

Európsky zbor solidarity

Sila jednoty

Predtým, ako podáte žiadosť

Pred tým, ako bude vaša organizácia môcť požiadať o financovanie, treba vykonať niekoľko prípravných krokov. 

  1. Oboznámte sa so všeobecnou výzvou na predkladanie návrhov a so sprievodcom Európskym zborom solidarity. Prečítať si sprievodcu má pre všetkých, ktorí chcú podávať žiadosti, zásadný význam. Stanovujú sa v ňom pravidlá a podmienky, ktoré musíte dodržať, aby ste získali prístup k finančným prostriedkom a mohli realizovať projekty v rámci Európskeho zboru solidarity. S niektorými otázkami sa môžete obrátiť na svoju národnú agentúru. Je ideálnym partnerom, ktorý vás podporí pri vašich prípravách. 
  2. Overte si, či je vaša organizácia oprávnená. Oprávnené môžu byť verejné, súkromné alebo neziskové organizácie. Nezabudnite si skontrolovať, či je vaša krajina na zozname oprávnených programových a partnerských krajín.
  3. Získajte pre svoju organizáciu identifikačné číslo (OID). Zaregistrujte sa na osobitnom portáli pre organizácie. Na to, aby ste získali číslo, budete musieť vy aj vaši partneri vyplniť formulár žiadosti. 
  4. Požiadajte o značku kvality. Na to, aby vaša organizácia mohla požiadať o financovanie, potrebuje značku kvality. (Neplatí pre projekty solidarity.)
  5. Nájdite si partnera (v relevantných prípadoch). V prípade mnohých aktivít Európskeho zboru solidarity budete potrebovať partnera, ktorého organizácia sídli v inej krajine. Jedným zo spôsobov, ako nájsť vhodné organizácie, je vyhľadávať v databáze organizácií.
  6. Rozhodnite sa, aký projekt budete realizovať. Najskôr si overte, aké aktivity sú oprávnené na financovanie v rámci dobrovoľníckej a pracovnej zložky. Rozveďte svoj nápad a vypracujte návrh projektu. Skontrolujte, či má váš projekt prípustnú dĺžku trvania, ako aj dátumy začiatku a konca vášho projektu.
  7. Overte si lehotu a dátumy. Overte si dátum a čas dňa, do ktorého máte predložiť online žiadosť. Žiadosti odoslané po tomto termíne sa nebudú brať do úvahy.
  8. Vyplňte formulár žiadosti. Použite správny formulár žiadosti pre zložku, aktivitu a kolo financovania, ktoré ste si vybrali. Uistite sa, že máte na túto úlohu dostatok času, skontrolujte, či sú všetky polia správne vyplnené, a formulár potvrďte. Len potom môžete žiadosť odoslať. Veľa šťastia!