Skip to main content

Európsky zbor solidarity

Sila jednoty

Výzvy na predkladanie návrhov

Výzva na rok 2023 

Bola uverejnená výzva na predkladanie návrhov na projekty na rok 2023. Pozrite si dokumenty a nástroje nižšie.

Oznámenie v Úradnom vestníku Európskej únie

CALL FOR PROPOSALS 2023 - EAC/A14/2022 European Solidarity Corps (2022/C 446/06)

Sprievodca programom Európskeho zboru solidarity na rok 2023

Sprievodcu Európskym zborom solidarity 2023 by si mal preštudovať každý, kto chce predložiť žiadosť. Obsahuje podrobné informácie o podmienkach projektov, o ktoré sa môžete uchádzať v rámci všeobecnej výzvy na predkladanie návrhov. 

Predchádzajúce verzie:

Druh činnosti Lehota Kde podať žiadosť
Dobrovoľnícke projekty

23. februára 2023

4. októbra 2023 (nepovinné)

Národná agentúra
Dobrovoľnícke tímy v oblastiach s vysokou prioritou

8. februára 2023

Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru
Projekty v oblasti solidarity

23. februára 2023

4. mája 2023 (nepovinné)

4. októbra 2023

Národná agentúra
Dobrovoľníctvo v rámci zboru pre humanitárnu pomoc

3. mája 2023

Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru

Žiadosti o značku kvality sa môžu predkladať priebežne.

Postup podávania žiadostí

V prípade decentralizovaných činností riadených národnými agentúrami žiadosť podajte prostredníctvom webovej stránky programov Erasmus+ a Európsky zbor solidarity.

Vzorové typy formulára žiadosti na informačné a prípravné účely nájdete tu: Výzva na rok 2023 Značka kvality (ESC 50) vzor, Výzva na rok 2023 Dobrovoľnícke projekty (ESC 51) vzor, Výzva na rok 2023 Projekty v oblasti solidarity (ESC 30) vzor 

V prípade centralizovaných činností, ktoré riadi Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru, budú informácie o formulároch žiadostí a výberovom konaní k dispozícii na webovej stránke EACEA a na portáli Financovanie a verejné súťaže.
 

Zaregistrujte svoju organizáciu

  1. Najprv musíte získať platné prihlasovacie meno EÚ. Autentifikačná služba EU Login autentifikuje používateľov rôznych informačných systémov Komisie (podrobné informácie nájdete v príručke pre používateľov).
  2. Uveďte, kde sa chcete zaregistrovať. Riadi činnosť, ktorej sa týka vaša žiadosť, Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru alebo národná agentúra? Viac informácií nájdete v časti Registrácia organizácií

 

Prečítajte si najnovšie aktuality