Skip to main content

Kontakt

Eurodesk

Ak sa s nami chcete z akéhokoľvek dôvodu skontaktovať v súvislosti s Európskym portálom pre mládež, kliknite na odkaz „Spýtajte sa nás“ v dolnej časti tejto stránky alebo na ikonku, ktorá je na každej stránke. Vyplnený formulár bude sa odošle pobočke Eurodesk v krajine, ktorej sa otázka a pripomienka týka. Odpoveď na vašu otázku by ste mali dostať v priebehu troch pracovných dní. Ak sa tak nestane, odošlite svoju otázku, resp. pripomienku, znova, keďže mohol nastať technický problém.

.

.

Takisto môžete kontaktovať informačnú službu Europe Direct. Táto služba:

  • poskytuje okamžité odpovede na všeobecné otázky o EÚ;
  • odporúča najlepšie zdroje pre informácie/rady a kontakty (na úrovni EÚ alebo na národnej či miestnej úrovni);
  • poskytuje informácie o vašich právach a príležitostiach ako občana EÚ a o tom, ako ich využiť v praxi (napr. ako získať povolenie na pobyt alebo uznanie kvalifikácie v inom členskom štáte EÚ, ako podať sťažnosť na škodlivé výrobky atď.);
  • poskytuje ďalšie špecializované informácie (ak je to potrebné);
  • bezplatne doručí niektoré publikácie EÚ.

 

Túto službu môžete z ktorejkoľvek krajiny EÚ* kontaktovať na telefónnom čísle 00 800 6 7 8 9 10 11 alebo +32 2 299 96 96 (platia štandardné ceny telefónnych služieb). Telefonická linka je k dispozícii od 9.00 h do 18.00 h (SEČ), a to vo všetkých úradných jazykoch EÚ.

 

Službu môžete kontaktovať aj e-mailom alebo prostredníctvom webového chatu. Takisto môžete navštíviť pobočku Europe Direct vo vašej krajine. Všetky podrobnosti nájdete na webovej lokalite Europe Direct (pozri odkaz v spodnej časti stránky).

 

* Niektorí mobilní resp. alternatívni operátori neposkytujú prístup k číslam začínajúcim sa na 00 800 alebo môžu vyžadovať minimálny poplatok. Niekedy sa môže stať, že volania z telefónnych búdok alebo hotelov sú spoplatnené.

 

Súvisiace odkazy:

 

Európsky portál pre mládež – „Spýtajte sa nás“

Webová lokalita služby Europe Direct