Skip to main content

За контакти

Ако искате да се свържете с нас във връзка с Европейския младежки портал, моля, щракнете върху връзката към раздел Въпроси? в горната част на тази страница. След като попълните формуляра, той ще бъде изпратен на бюрото на Евродеск в страната, за която се отнася вашият въпрос или коментар. Обичайно трябва да ви отговорят до три дни, така че, ако не получите отговор в рамките на този срок, за всеки случай се свържете отново с тях, защото може да е възникнал технически проблем.

Можете да се свържете и с централната информационна служба Europe Direct. Тя може:

  • да ви отговори незабавно по общи въпроси, свързани с ЕС
  • да ви насочи към най-добрите източници на информация/съвети и координати за връзка (на европейско, национално или местно равнище)
  • да ви даде информация за вашите права и възможности като гражданин на ЕС и как да се възползвате от тях (получаване на разрешително за пребиваване, признаване на квалификации в друга държава от Съюза, как да подадете жалба относно опасни продукти и др.)
  • да ви предостави по-специализирана информация (ако е необходимо)
  • да ви изпрати безплатно по пощата определени публикации на ЕС

 

Можете да се обадите на службата на телефон 00 800 6 7 8 9 10 11 от всяка точка в ЕС* или на +32 (0)2 299 96 96 (разговорите се таксуват по стандартните тарифи). Обаждания се приемат в работни дни от 9:00 до 18:00 централноевропейско време на всички официални езици на ЕС.

Можете да се свържете със службата и по електронна поща, чрез уеб чат или посредством центъра Europe Direct във вашата страна – пълна информация можете да намерите на уебсайта на Europe Direct (вижте връзката по-долу).

 

*Някои оператори не дават достъп до номера, започващи с 00 800, или е възможно да начисляват минимална такса за разговорите. Обажданията от обществени телефонни кабини или хотели също може да бъдат таксувани.

 

Връзки по темата

Европейски младежки портал — раздел „Въпроси?“

Уебсайт Europe Direct