Skip to main content

За контакти

Heberger image

Ако желаете да се свържете с нас по какъвто и да е въпрос, свързан с Европейския младежки портал, моля, щракнете върху „Задайте въпрос“ в долната част на тази страница или върху бутона със същото име, фигуриращ на всички останали страници. След като попълните формуляра, той ще бъде изпратен на бюрото на Евродеск в страната, за която се отнася вашият въпрос или коментар. Обичайно трябва да ви отговорят до три дни, така че, ако не получите отговор в рамките на този срок, за всеки случай се свържете отново с тях, защото може да е възникнал технически проблем.

.

Можете да се свържете и с централната информационна служба Europe Direct. Тя може:

  • да ви отговори незабавно по общи въпроси, свързани с ЕС;
  • да ви насочи към най-добрите източници на информация/съвети и координати за връзка (на европейско, национално или местно равнище);
  • да ви даде информация за вашите права и възможности като гражданин на ЕС и как да се възползвате от тях (получаване на разрешително за пребиваване, признаване на квалификации в друга държава от Съюза, как да подадете жалба относно опасни продукти и др.);
  • да ви предостави по-специализирана информация (ако е необходимо);
  • да ви изпрати безплатно по пощата определени публикации на ЕС.

 

Можете да се обадите на службата на телефон 00 800 6 7 8 9 10 11 от всяка точка в ЕС* или на +32 (0)2 299 96 96 (разговорите се таксуват по стандартните тарифи). Обаждания се приемат в работни дни от 9:00 до 18:00 централноевропейско време на всички официални езици на ЕС.

 

Можете да се свържете със службата и по електронна поща, чрез уеб чат или посредством центъра Europe Direct във вашата страна – пълна информация можете да намерите на уебсайта на Europe Direct (вижте връзката по-долу).

 

*Някои оператори не дават достъп до номера, започващи с 00 800, или е възможно да начисляват минимална такса за разговорите. Обажданията от обществени телефонни кабини или хотели също може да бъдат таксувани.

.

 

Връзки по темата:

 

Европейски младежки портал – „Задайте въпрос

Уебсайт на Europe Direct