Skip to main content

Учене

Information and advice on studying abroad. Search for opportunities to go for an exchange in another educational institution.

Прочети последните статии

Започни пътуването си сега

Програмата на ЕС за подкрепа на образованието, обучението, младежта и спорта в Европа
Програмата на ЕС за подкрепа на образованието, обучението, младежта и спорта в Европа
Прочетете повече Прочетете повече
Действия „Мария Склодовска-Кюри“ — стипендиантска програма за научни изследвания
Прочетете повече Прочетете повече
Информация за други възможности за обучение в държавите от ЕС

Вдъхнови се от историите на европейски младежи