Skip to main content

За нас

За Европейския младежки портал

Европейският младежки портал предлага информация на европейско и национално равнище за възможности и инициативи от интерес за младите хора, живеещи, учещи и работещи в Европа.

Информацията на портала е насочена към младежите, но и към други заинтересовани лица, работещи в тази област (младежки организации, младежки работници, създатели на политики и др.).

 

Структура на уебсайта

На портала ще намериш 4 основни вида съдържание, групирани по раздели: 

 • Тематични страници, посветени на политиките на ЕС за младежта: „Участвай!“
 • Тематични страници, посветени на възможностите за пребиваване в чужбина: „Замини за чужбина“
 • Страници за финансираните от ЕС програми и инициативи: „Инициативи на ЕС“
 • Страници за политиките: „Стратегия на ЕС за младежта“

Освен тези 4 основни вида съдържание ще намериш също и разкази и впечатления на млади хора, новини и прояви. 

В раздел „Участвай!“ има статии за активното гражданство от различни гледни точки:

 • Диалог по въпросите на младежта в ЕС
 • Демократично участие
 • Твоите права и приобщаването
 • Участие в обществения живот
 • Устойчиво развитие
 • #EUYouth4Peace (Младежи от ЕС за мир)
 • Междукултурно разбирателство
 • Спорт

В раздел „Замини за чужбина“ можеш да разглеждаш възможности за: 

 • Учене 
 • Доброволчество 
 • Стажове
 • Работа 
 • Училищен и младежки обмен
 • Пътуване 

Достъп до тях има от началната страница или от основното меню. 

В раздел „Инициативи на ЕС“ ще намериш информация за различните инициативи и програми, финансирани от Европейския съюз, като например „Еразъм+“, Европейския корпус за солидарност, DiscoverEU, Виртуалния обмен по „Еразъм+“ и много други.

В раздел „Стратегия на ЕС за младежта“ имаш достъп до информация за тази рамка за сътрудничество на ЕС по политиката за младежта за периода 2019—2027 г., базирана върху резолюцията на Съвета от 26 ноември 2018 г.

Можеш също да използваш лентата за търсене за бърз достъп до информацията, от която се нуждаеш.

 

Езици

Навигацията и съдържанието на уебсайта са достъпни на 28 езика. Можеш да променяш езика на показване на дадена страница по всяко време, като щракнеш върху менюто за избор на език. Така ще смениш и езика за навигация на уебсайта.

 

Поддръжка на съдържанието

Европейската комисия и мрежата Евродеск поддържат съдържанието на този уебсайт. За повече информация щракни върху „Правна информация“ в дъното на тази страница.

 

Задай своите въпроси

Европейският младежки портал ти дава възможност да задаваш въпроси, като щракнеш върху бутон Въпроси“ и попълниш формуляра на някой от езиците, използвани на портала. Ще получиш отговор от  мрежата Евродеск

 

Отзиви

Ако се нуждаеш от допълнителна информация за Европейския младежки портал или ако имаш коментари или предложения за неговото подобряване, моля, не се колебай да се свържеш с нас чрез връзката За контакти“ в дъното на всяка страница.

 

Европейският младежки портал е инициатива на Европейския съюз.