Skip to main content

O nás

Čo je Európsky portál pre mládež?

Európsky portál pre mládež poskytuje informácie na európskej a vnútroštátnej úrovni o príležitostiach a iniciatívach, ktoré sú zaujímavé pre mladých ľudí žijúcich, študujúcich a pracujúcich v Európe.

Európsky portál pre mládež je určený nielen mladým ľuďom, ale aj zainteresovaným stranám pracujúcim v oblasti týkajúcej sa mládeže (mládežnícke organizácie, pracovníci s mládežou, tvorcovia politík atď.).

 

Štruktúra webového sídla

Na Európskom portáli pre mládež nájdete 4 hlavné druhy obsahu, pričom každý je zoskupený v osobitnej sekcii: 

 • Tematické stránky venované politikám EÚ v oblasti mládeže: „Zapoj sa“
 • Tematické stránky venované príležitostiam vycestovať do zahraničia: „Vycestuj do zahraničia“
 • Stránky venované programom/iniciatívam financovaným zo strany EÚ: „Iniciatívy EÚ“
 • Stránky o príslušnej politike: „Stratégia EÚ pre mládež“

Okrem týchto 4 hlavných druhov obsahu si môžete prečítať príbehy a zážitky mladých ľudí, novinky a môžete sa dozvedieť viac o podujatiach. 


V sekcii „Zapoj sa“ nájdete články o aktívnom občianstve z rôznych uhlov pohľadu:

 • Dialóg EÚ s mládežou
 • Demokratická účasť
 • Tvoje práva a začlenenie
 • Občianska angažovanosť
 • Udržateľný rozvoj
 • #EUYouth4Peace
 • Medzikultúrne porozumenie
 • Šport

V sekcii „Vycestuj do zahraničia“ si môžete prezrieť rôzne príležitosti zamerané na: 

 • Štúdium 
 • Dobrovoľnícku činnosť 
 • Stáže
 • Prácu 
 • Výmenné programy pre žiakov a mladých ľudí
 • Cestovanie 
 • Nájdete ich aj na domovskej stránke alebo v hlavnej ponuke. 

V sekcii „Iniciatívy EÚ“ nájdete informácie o rôznych iniciatívach a programoch financovaných zo strany Európskej únie ako Erasmus+, Európsky zbor solidarity, DiscoverEU, virtuálna výmena v rámci programu Erasmus+ a ďalšie.

V sekcii „Stratégia EÚ pre mládež“ nájdete informácie týkajúce sa stratégie EÚ pre mládež, ktorá je rámcom pre spoluprácu zameranú na politiku EÚ v oblasti mládeže v období 2019 – 2027, a to na základe uznesenia Rady z 26. novembra 2018. 

Ak sa chcete rýchlo dostať k hľadaným informáciám, môžete využiť aj vyhľadávací panel.

 

Jazyky

Navigácia aj obsah webového sídla sú dostupné v 28 jazykoch. Jazyk zobrazenia stránky si môžete zmeniť hocikedy, stačí kliknúť na výber jazyka. Tým istým spôsobom si zmeníte aj jazyk navigácie webového sídla.

 

Správa obsahu

Za spravovanie obsahu tohto webového sídla zodpovedá Európska komisia a sieť Eurodesk. Podrobnosti nájdete v Právnom upozornení“ v dolnej časti tejto stránky.

 

Opýtajte sa

Návštevníci nám môžu prostredníctvom portálu zaslať svoje otázky, stačí kliknúť na Otázky“ a vyplniť formulár v hociktorom jazyku použitom na portáli. Na vaše otázky odpovedia členovia siete Eurodesk

 

Spätná väzba

Ak potrebujete ďalšie informácie o Európskom portáli pre mládež alebo ak máte pripomienky alebo návrhy, ako ho zlepšiť, neváhajte a kontaktujte nás prostredníctvom odkazu „Kontakt“ v dolnej časti každej stránky.

 

Európsky portál pre mládež je iniciatívou Európskej únie.