Skip to main content

About us

Informacije o Europskom portalu za mlade

Europski portal za mlade nudi informacije o mogućnostima i inicijativama na europskoj i nacionalnoj razini koje bi mogle zanimati mlade koji žive, uče i rade u Europi.

Osmišljen je za mlade, ali i za dionike čiji se rad na njih odnosi (organizacije mladih, osobe koje rade s mladima, oblikovatelji politika itd.).

 

Struktura portala

Na Europskom portalu za mlade možete pronaći četiri glavne vrste sadržaja, od kojih svaka ima svoj odjeljak: 

 • tematske stranice povezane s politikama EU-a za mlade: „Uključite se”
 • tematske stranice povezane s mogućnostima za odlazak u inozemstvo: „Putujte u inozemstvo”
 • stranice posvećene programima/inicijativama koje financira EU: „Inicijative EU-a”
 • stranice o politikama: „Strategija EU-a za mlade”.

Uz te četiri vrste sadržaja, tu su i priče i svjedočanstva mladih te novosti, a možete i potražiti događanja.

U odjeljku „Uključite se” nalaze se članci o aktivnom građanstvu iz različitih perspektiva:

 • dijalog EU-a s mladima
 • demokratsko sudjelovanje
 • vaša prava i uključivanje
 • građanski angažman
 • održivi razvoj
 • #EUYouth4Peace
 • razumijevanje drugih kultura
 • sport.

U odjeljku „Putujte u inozemstvo” možete pretraživati različite mogućnosti koje se odnose na: 

 • učenje 
 • volontiranje 
 • pripravništvo
 • rad 
 • razmjene učenika i mladih
 • putovanje. 

Možete im pristupiti s početne stranice ili iz glavnog izbornika. 

U odjeljku „Putujte u inozemstvo” pronaći ćete informacije o različitim inicijativama i programima koje financira Europska unija, kao što su Erasmus+, Europske snage solidarnosti, DiscoverEU, Virtualna razmjena Erasmus+ i mnogi drugi.

U odjeljku „Strategija EU-a za mlade” možete pristupiti informacijama povezanima s tom strategijom, koja čini okvir za suradnju u području politike EU-a za mlade za razdoblje 2019. – 2027. na temelju Rezolucije Vijeća od 26. studenoga 2018. 

Možete koristiti traku pretraživanja kako biste s lakoćom pristupili informacijama koje tražite.

 

Jezici

Navigacija portalom i njegov sadržaj dostupni su na 28 jezika. Jezik prikaza možete promijeniti u bilo kojem trenutku klikom na odabir jezika. Tako ćete promijeniti i jezik navigacije portalom.

 

Održavanje sadržaja

Europska komisija i mreža Eurodesk održavaju sadržaj portala. Za više informacija kliknite na „Pravna obavijest” na dnu stranice.

 

Postavljanje pitanja

Posjetitelji mogu na portalu postaviti pitanje klikom na Pitanja” i ispunjavanjem obrasca na nekom od jezika koji se koriste na portalu. Na pitanja će odgovoriti mreža Eurodesk

 

Povratne informacije

Ako trebate dodatne informacije o Europskom portalu za mlade ili imate primjedbe ili prijedloge za njegovo poboljšanje, javite nam se putem poveznice Kontakt” na dnu svake stranice.

 

Europski portal za mlade je inicijativa Europske unije.