Skip to main content

Portaalist

Euroopa Noorteportaalist

Euroopa Noorteportaal pakub Euroopa ja riikide tasandi teavet Euroopas elavatele, õppivatele ja töötavatele noortele neid huvitavate võimaluste ja algatuste kohta.

Euroopa Noorteportaal on suunatud noortele, aga ka muudele noortevaldkonnas tegutsevatele sidusrühmadele (noorteorganisatsioonid, noorsootöötajad, poliitikakujundajad jne).
Saidi ülesehitus

Euroopa Noorteportaali sisu koosneb neljast peamisest teemast, mis on jagatud eraldi jaotistesse:

 • ELi noortepoliitikaga seotud temaatilised leheküljed: „Löö kaasa!“
 • Temaatilised leheküljed, mis on seotud välismaale mineku võimalustega: „Mine välismaale!“
 • ELi rahastatud programmide/algatuste leheküljed: „ELi algatused“
 • Poliitikavaldkonna leheküljed: „ELi noortestrateegia“

Lisaks nimetatud sisule saab portaalis lugeda noorte lugusid ja tunnistusi, vaadata uudiseid ning tutvuda üritustega.


Jaotisest „Löö kaasa!“ võib leida artikleid, mis käsitlevad Euroopa kodanikuaktiivsust mitmest tahust:

 • ELi noortedialoog
 • Demokraatlik osalus
 • Sinu õigused ja kaasamine
 • Kodanikuosalus
 • Kestlik areng
 • #EUYouth4Peace
 • Kultuuridevaheline mõistmine
 • Sport

Jaotises „Mine välismaale!“ saad sirvida erinevaid võimalusi, mis on seotud järgmisega:

 • õppimine
 • vabatahtlik tegevus
 • praktika
 • töötamine
 • õpilas- ja noortevahetused
 • reisimine.

Nende lehekülgede juurde pääseb kas avalehelt või peamenüüst.

Jaotisest „ELi algatused“ leiad teavet erinevate Euroopa Liidu rahastatavate algatuste ja programmide kohta, nt Erasmus+, Euroopa solidaarsuskorpus, DiscoverEU, Erasmus+ virtuaalsete vahetuste programm jpt.

Jaotisest „ELi noortestrateegia“ leiad teavet ELi noortestrateegia kohta, mis on ELi noortepoliitika alase koostöö raamistik ajavahemikuks 2019–2027 ning põhineb nõukogu 26. novembri 2018. aasta resolutsioonil.

Saad ka kasutada otsinguriba, et leida otsitav teave kiiresti üles.

 

Keeled

Veebisaidi navigeerimine ja sisu on kättesaadav kuni 28 keeles. Saad veebilehe kuva keelt igal ajal muuta, klõpsates keelevaliku menüül. Sellega muutub ka veebisaidi navigeerimiskeel.

 

Veebisaidi hooldus

Käesoleva veebisaidi sisu haldavad Euroopa Komisjon ja võrgustik Eurodesk. Lisateabe saamiseks klõpsa lehekülje allservas oleval lingil „Õigusteave“.

 

Küsimuste esitamine

Portaal võimaldab külastajatel esitada küsimusi, klõpsates nupul “Küsimused” ning täites vormi ükskõik millises portaalis kasutatavas keeles. Neile küsimustele vastab võrgustik Eurodesk

 

Tagasiside

Kui vajad Euroopa Noorteportaali kohta lisateavet või sul on märkusi või ettepanekuid saidi täiustamiseks, siis võta meiega ühendust, klõpsates lehekülje allservas oleval lingil Võta meiega ühendust“.

 

Euroopa Noorteportaal on Euroopa Liidu algatus.