Skip to main content

O nás

O Evropském portálu pro mládež

Evropský portál pro mládež nabízí informace o příležitostech a iniciativách v jednotlivých státech i na unijní úrovni určených mladým lidem, kteří žijí, studují či pracují v Evropě.

Portál se zaměřuje na mladou generaci, ale také i na zainteresované strany působící v oblasti mládeže (mládežnické organizace, pracovníci s mládeží, tvůrci politik atd.).

 

Členění stránek

Informace na Evropském portálu pro mládež jsou rozděleny do 4 hlavních oddílů

 • Tematické stránky týkající se politik EU v oblasti mládeže: „Sledujte nás!“
 • Tematické stránky s informacemi o  příležitostech vycestovat do zahraničí: „Pobyty v zahraničí“
 • Stránky programů a iniciativ financovaných EU: „Iniciativy EU“
 • Stránka o mládežnické politice: „Strategie EU pro mládež“

Kromě těchto 4 hlavních částí najdete na portálu příběhy a zápisky z deníků mladých účastníků, aktuality a údaje o plánovaných akcích. 

V sekci „Sledujte nás“ najdete články, které se z různých úhlů věnují tématu aktivního občanství:

 • Dialog EU s mládeží
 • Demokratická účast
 • Vaše práva a začleňování
 • Občanská angažovanost
 • Udržitelný rozvoj
 • Organizace #EUYouth4Peace (Mládež za mír)
 • Mezikulturní porozumění
 • Sport

V sekci „Pobyty v zahraničí“ zveřejňujeme příležitosti, které se týkají: 

 • Studia 
 • Dobrovolnické činnosti 
 • Stáží
 • Pracovních příležitostí 
 • Školních a mládežnických výměn
 • Cestování 

Přístup k těmto informacím máte z hlavní stránky nebo přes hlavní nabídku. 

V oddíle „Iniciativy EU“ najdete informace o různých iniciativách a programech financovaných Evropskou unií, jako je Erasmus+, Evropský sbor solidarity, iniciativa DiscoverEU, virtuální výměnné programy Erasmus+ a další.

Oddíl „Strategie EU pro mládež“ nabízí informace týkající se strategie EU pro mládež, což je rámec pro spolupráci EU v oblasti mládeže na období 2019–2027 na základě usnesení Rady ze dne 26. listopadu 2018.

K hledání informací můžete rovněž použít standardní vyhledávací lištu.


Jazyky

Internetová navigace a obsah jsou k dispozici až v 28 jazycích. Jazyk zobrazení stránky si můžete kdykoli změnit kliknutím na jazykovou nabídku. Tím změníte i jazyk navigačních prvků stránky.

 


Aktualizace obsahu

Aktualizaci obsahu těchto stránek provádí Evropská komise a síť Eurodesk. Více informací najdete v sekci„Právní upozornění“ na konci stránky.

 

Ptejte se!

Máte-li nějaké otázky týkající se stránek, stačí kliknout na tlačítko Otázky“ a použít k zaslání dotazu formulář v kterémkoli z jazyků používaných na portálu. Na vaše dotazy odpoví pracovníci sítě Eurodesk

 

Vaše připomínky

Máte-li dotaz týkající se Evropského portálu pro mládež nebo chcete-li nám zaslat své připomínky či návrhy na jeho zlepšení, kontaktujte nás – stačí kliknout na odkaz Napište nám“, který naleznete vždy ve spodní části stránky.

 

Evropský portál pro mládež je iniciativou Evropské unie.