Skip to main content

Uvjeti korištenja

Pažljivo pročitajte uvjete korištenja jer sadržavaju važne informacije o vašim zakonskim pravima i obvezama pri korištenju internetskim uslugama (npr. internetske stranice i aplikacije za mobilne uređaje) Europskog portala za mlade i povezanih inicijativa, uključujući Europske snage solidarnosti. Moguće je da će se ti uvjeti korištenja s vremenom promijeniti, pa ih trebate redovito provjeravati.

Za navedene je internetske usluge nadležna Glavna uprava za obrazovanje, mlade, sport i kulturu Europske komisije, koja njima i upravlja.

Uvod

Radi stvaranja ugodnog ozračja pri korištenju internetskim uslugama uveli smo osnovna pravila postupanja, koja će s vremena na vrijeme biti ažurirana bez prethodne najave. Od svih posjetitelja koji se koriste ovim internetskim uslugama očekuje se da pročitaju i prihvate pravila i smjernice te da ih ne krše. Odvojite trenutak da se upoznate sa smjernicama.

Detaljnu pravnu obavijest Europske komisije pogledajte ovdje.

Primjereni sadržaj

Ponašanje kakvo se očekuje od članova i prijedlozi za bolji način objavljivanja informacija:

 • sve objave moraju biti povezane s odgovarajućim interesnim područjem zajednice
 • koristite kratke i sažete naslove pri stavljanju objava
 • potrudite se prenijeti poruku na što jasniji način
 • koristite se isključivo slikama za koje imate puna prava i pribavite dozvolu svih osoba koje se mogu identificirati na slikama (za više pojedinosti vidjeti odjeljak o autorskim pravima i pravima trećih osoba)
 • suzdržite se od upotrebe prostog ili uvredljivog jezika.

Primjeri u nastavku smatraju se neprimjerenim sadržajem. Posljedice objavljivanja takvog sadržaja mogu biti hitno ukidanje računa ili zabrana pristupa te uklanjanje ili izmjena uvredljivih objava:

 • objave koje sadržavaju materijale ili izjave kojima se krše javna ili privatna prava drugih ili koje su u suprotnosti s takvim pravima
 • objave ili slike nedoličnog, klevetničkog, pogrdnog, vulgarnog, zlobnog, uznemirujućeg, nemoralnog, bogohulnog ili prijetećeg karaktera, što obuhvaća sve poruke ili materijale koji su etnički, rasno, vjerski ili spolno uvredljivi, pogrdni ili ponižavajući
 • objave ili slike kojima se potiče ponašanje koje predstavlja kazneno djelo ili koje same jesu kazneno djelo, koje podliježu građanskopravnoj odgovornosti ili kojima se na drugi način krše zakon ili propisi
 • izravno reklamiranje proizvoda ili usluga bez našeg prethodnog pristanka ili primjerenog konteksta
 • prijavljivanje isključivo radi objave/podržavanja/promicanja sadržaja radi vlastite koristi
 • objava vlastitih osobnih podataka ili osobnih podataka drugih osoba (tj. brojevi telefona, adrese itd.) na forumima
 • sve ostalo što smatramo neprimjerenim
 • poveznice na prethodno navedene stavke.

Sav objavljeni sadržaj izražava stajališta autora, a Europska komisija ne smatra se odgovornom za sadržaj poruka.

Sa svim drugim korisnicima u svakom trenutku postupajte na obziran i uljudan način, čak i u slučaju neslaganja.

Premda je ovim pravilima obuhvaćena većina uobičajenih slučajeva, njima se ne može sve predvidjeti. U skladu s tim zadržavamo pravo poduzeti sve što smatramo neophodnim kako bismo spriječili ometanje ili zlouporabu internetskih usluga..

Autorska prava i prava trećih osoba

Objavom teksta, videozapisa, slika ili bilo kakvog drugog materijala korisnici jamče da su nositelji prava objavljenih materijala te da ne krše autorska prava, pravo na privatnost, pravo na slike ni bilo koje drugo pravo treće osobe.  

Stavljanjem objave korisnici Europskoj uniji daju neisključivu, besplatnu, trajnu i prostorno neograničenu licenciju da objavljene materijale upotrijebi za svoje programe i inicijative. Konkretno, sudionici Europskoj uniji daju pravo da objavljene materijale pohranjuje, reproducira, mijenja, iz njih stvara izvedena djela, prikazuje, tiska, objavljuje, širi, emitira, priopćuje javnosti ili na drugi način čini dostupnima na bilo kojem jeziku i u bilo kojem formatu i mediju, uključujući internet i društvene mreže. 

Ako objavljeni materijali sadržavaju djela trećih osoba (npr. glazbu, fotografije, arhitektonske projekte koji nisu u vlasništvu korisnika), korisnici izjavljuju da su pribavili sva potrebna prava kojima se Europskoj uniji dopušta upotreba objavljenih materijala kako je prethodno navedeno. Europska unija ima pravo tražiti dokaze o stjecanju prava trećih osoba. Korisnici preuzimaju punu odgovornost za svu štetu i gubitke nastale zbog njihova kršenja prava trećih osoba. 

Europska unija prilikom uporabe objavljenih materijala navodi autora/autore. 

Stavljanjem objave korisnici Europskoj uniji jamče da: i. imaju pisanu suglasnost osoba koje se mogu identificirati i, ako se spominje ili prikazuje maloljetna osoba (općenito se smatra da je riječ o osobi mlađoj od 16 godina, ali definicija se može razlikovati po zemljama), imaju pisanu suglasnost roditelja / zakonskih skrbnika maloljetne osobe; ii. njihova objava neće dovesti do tužbi zbog povrede, povrede prava privatnosti ili prava na objavljivanje, do povrede drugih prava i/ili interesa treće osobe ili bilo kakvih tužbi niti će se njome kršiti mjerodavni zakoni ili propisi. Korisnici moraju pribaviti potrebnu suglasnost i čuvati sve dobivene izjave o davanju suglasnosti jer se od njih može tražiti dokaz o pribavljenoj suglasnosti. Ako korisnici objave materijal za koji nemaju odgovarajuću dozvolu, preuzimaju odgovornost za sve proizašle posljedice.

Svi su korisnici odgovorni za troškove koji nastaju prilikom izrade sadržaja njihovih objava.

Prijavite kršenje pravila

Ako smatrate da drugi korisnik krši navedena pravila i uvjete korištenja, prijavite to na našoj stranici za kontakt ili s pomoću aplikacije za mobilne uređaje.

Stegovne mjere

Zadržavamo pravo na praćenje objava u okviru internetskih usluga te na brisanje ili izmjenu svih objava koje nisu u skladu s ovim pravilima i s našim standardnim „Uvjetima korištenja” portala. To uključuje objave koje ometaju ili otežavaju naše tehničke poslove.

Zadržavamo pravo odmah zatvoriti ili obustaviti, privremeno ili trajno, svaki korisnički račun bez prethodne najave ako to smatramo potrebnim.

Ako smatrate da smo s vama postupali nepošteno, možete nam izravno uputiti prigovor. Pritom navedite adresu e-pošte koju ste koristili u svrhu objavljivanja sadržaja ili svoj referentni broj sudionika Europskih snaga solidarnosti. O isključenju članova portala ne raspravljamo javno.

Obavijest o autorskom pravu: slike korištene za ilustraciju ovih internetskih stranica (osim onih koje su poslali korisnici) zaštićene su autorskim pravima ©Europske komisije ili njezinih dobavljača.

©Europska unija 2014.–2020. Umnožavanje je dopušteno uz uvjet navođenja izvora, osim ako je drukčije navedeno. Ako je za umnožavanje ili uporabu informacija u tekstualnom i multimedijalnom obliku (zvuk, slike, softver itd.) potrebna prethodna dozvola, takvom se dozvolom poništava prethodno navedena općenita dozvola i u njoj se jasno navode sva ograničenja uporabe..