Skip to main content

Sivuston käyttöehdot

Lue nämä käyttöehdot huolellisesti. Ne sisältävät tärkeää tietoa oikeuksistasi ja velvoitteistasi käyttäessäsi Euroopan nuorisoportaalin ja siihen liittyvien aloitteiden, kuten Euroopan solidaarisuusjoukkojen, verkkopalveluja (esimerkiksi verkkosivuja ja mobiilisovelluksia). Käyttöehtoja saatetaan ajoittain muuttaa, joten niihin kannattaa palata säännöllisesti uudelleen.

Näitä verkkopalveluja hallinnoi ja ylläpitää Euroopan komission koulutuksen, nuorisoasioiden, urheilun ja kulttuurin pääosasto.

Johdanto

Jotta verkkopalvelujen ilmapiiri säilyisi myönteisenä ja ystävällisenä, käyttäjien on noudatettava tiettyjä perussääntöjä. Sääntöjä saatetaan ajoittain muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. Kaikkien verkkopalvelujen käyttäjien odotetaan lukevan säännöt ja ehdot ja noudattavan niitä. Tutustu käyttöehtoihin – se ei vie kauan.

Lisätietoja on Euroopan komission sivustoja koskevassa oikeudellisessa huomautuksessa.

Sallittu sisältö

Palstaetiketti ja ohjeita viestien kirjoittamiseen

 • Aiheiden on liityttävä EU:n toimintaan. Pitäydy aiheessa.
 • Otsikoi viestisi lyhyesti ja ytimekkäästi.
 • Pyri ilmaisemaan itseäsi mahdollisimman selvästi.
 • Julkaise vain sellaisia kuvia, joihin sinulla on täydet käyttöoikeudet ja varmista, että kaikilta kuvassa tunnistettavissa olevilta henkilöiltä on saatu lupa kuvan julkaisemiseen (lisätietoja jäljempänä kappaleessa ”Tekijänoikeus ja kolmansien osapuolten oikeudet”)
 • Vältä kiroilua ja loukkaavaa kielenkäyttöä.

Seuraavassa luetellun kaltaisia sisältöjä pidetään sivustolla sopimattomina. Tällaisen sisällön julkaiseminen sivustolla saattaa johtaa välittömästi käyttäjätilin tilapäiseen tai lopulliseen sulkemiseen ja sopimattomien viestien muokkaamiseen tai poistamiseen. Kiellettyjä ovat:

 • Viestit, jotka sisältävät aineistoa tai lausuntoja, jotka loukkaavat tai rikkovat muiden tahojen julkisia tai yksityisiä oikeuksia.
 • Viestit tai kuvat, jotka ovat luonteeltaan säädyttömiä, herjaavia, loukkaavia, vulgaareja, vihamielisiä, siveettömiä, rienaavia tai uhkaavia. Tällaisia ovat esimerkiksi viestit ja muu aineisto, jotka ovat etnisesti, uskonnollisesti tai seksuaalisesti hyökkääviä, rasistisia, loukkaavia tai halventavia.
 • Viestit tai kuvat, jotka kannustavat rikolliseen toimintaan tai täyttävät rikoksen tunnusmerkistön, joista voisi joutua yksityisoikeudelliseen vastuuseen tai jotka ovat muutoin säädösten ja määräysten vastaisia.
 • Tuotteiden tai palvelujen mainostaminen ilman sivuston ylläpitäjän ennakkolupaa tai soveltuvaa asiayhteyttä.
 • Palveluun rekisteröityminen pelkästään oman henkilökohtaisen edun ajamiseksi tai edistämiseksi.
 • Omien tai muiden ihmisten henkilökohtaisten yhteystietojen (esim. puhelinnumero tai osoite) julkaiseminen foorumeilla.
 • Mikä tahansa muu sivuston ylläpitäjän sopimattomana pitämä sisältö.
 • Linkit edellä mainitun kaltaista sisältöä sisältäville verkkosivuille.

Kaikkien viestien sisältö kuvastaa ainoastaan niiden kirjoittajien näkemystä, eikä Euroopan unioni ole niistä vastuussa.

Kohtele kaikkia muita verkkosivuston käyttäjiä kunnioittavasti ja kohteliaasti myös silloin, kun olet eri mieltä.

Nämä ohjeet kattavat yleisimmät tilanteet, mutta sivuston ylläpitäjä ei voi varautua kaikkeen. Tämän vuoksi verkkosivuston ylläpitäjä varaa itselleen oikeuden ryhtyä tarpeellisiksi katsomiinsa toimenpiteisiin, jotta verkkopalveluja ei käytettäisi väärin eikä niiden toiminta häiriintyisi.

Tekijänoikeus ja kolmansien osapuolten oikeudet

Julkaistessaan viestejä, videoita, kuvia tai muuta aineistoa verkkosivuston käyttäjät takaavat, että he omistavat kyseisen aineiston oikeudet, ja että kyseiset aineistot eivät riko kolmansien osapuolten tekijänoikeuksia, kuvaoikeuksia, oikeutta yksityisyyteen tai muita oikeuksia.  

Julkaistessaan aineistoa käyttäjät luovuttavat Euroopan unionille yksinoikeudettoman, rojaltimaksuttoman, kestoltaan rajoittamattoman ja maailmanlaajuisen käyttöluvan kyseiseen aineistoon unionin ohjelmissa ja aloitteissa. Erityisesti osallistujat luovuttavat Euroopan unionille oikeuden tallentaa, jäljentää, muokata, käyttää johdannaisteoksien luomiseen, asettaa näytille, tulostaa, julkaista, levittää, lähettää, tiedottaa yleisölle tai muulla tavoin saattaa julkisesti saataville verkkosivustolla julkaistua aineistoa missä tahansa muodossa, mitä tahansa välinettä käyttäen ja millä tahansa kielellä, mukaan lukien internetin ja sosiaalisen median välityksellä.

Jos julkaistut aineistot sisältävät kolmansien osapuolten tuotantoa (kuten musiikkia, arkkitehtonisia suunnitelmia tai valokuvia, joita käyttäjä ei omista), käyttäjä vakuuttaa saaneensa niihin kaikki tarvittavat oikeudet, joiden ansiosta Euroopan unioni voi käyttää aineistoa edellä mainituilla tavoilla. Euroopan unionilla on oikeus vaatia todisteita kolmansien osapuolten antamasta julkaisuluvasta. Verkkosivun käyttäjillä on täysi vastuu mahdollisesta kolmansien osapuolten oikeuksien rikkomisesta aiheutuneesta vahingosta tai menetyksestä.

Euroopan unioni käyttää julkaistua aineistoa aina tekijän/tekijöiden suostumuksella.

Julkaistessaan aineistoa käyttäjät vakuuttavat, että i) he ovat saaneet tunnistettavissa olevilta henkilöiltä kirjallisen luvan kuvan julkaisemiseen tai, alaikäisen ollessa kyseessä (yleensä alle 16-vuotias henkilö, mutta tämä saattaa vaihdella maittain), että heillä on lupa alaikäisen vanhemmalta tai lailliselta edunvalvojalta; ii) kuvien käyttö ei tule johtamaan kolmansien osapuolten julkisten tai yksityisten oikeuksien tai muiden oikeuksien tai etujen loukkaamiseen, eikä aiheuttamaan minkäänlaisia kanteita tai rikkomaan voimassa olevaa lakia tai sääntöjä. Käyttäjä on vastuussa siitä, että kaikki tarvittavat luvat on saatu. Käyttäjien on säilytettävä kaikki saadut lupa-asiakirjat mahdollista myöhempää tarkastusta varten. Jos käyttäjä julkaisee aineistoa, jonka julkaisemiseen hänellä ei ole asianmukaista lupaa, käyttäjä on vastuussa mahdollisista julkaisusta johtuvista seuraamuksista.

Käyttäjät ovat vastuussa mahdollisista julkaistavan aineiston tuottamisesta aiheutuneista kuluista.

Ilmoita sääntörikkomuksista

Jos epäilet toisen käyttäjän rikkovan näitä käyttöehtoja, ilmoita siitä verkkosivuston ”Yhteydenotot”-kohdassa tai käyttämällä mobiilisovelluksen toimintoa ”Ilmianna tämä julkaisu”.

Seuraamukset

Sivuston ylläpitäjä varaa itselleen oikeuden valvoa verkkopalvelujen viestejä ja muokata tai poistaa sellaiset viestit, jotka eivät noudata näitä sääntöjä ja sivuston yleisiä käyttöehtoja. Tämä koskee myös viestejä, jotka häiritsevät tai haittaavat sivuston toimintaa.

Sivuston ylläpitäjä varaa itselleen oikeuden poistaa välittömästi viestejä tai sulkea käyttäjätilejä tarpeen mukaan tilapäisesti tai lopullisesti ilman ennakkoilmoitusta.

Jos katsot, että sivuston ylläpitäjä on kohdellut sinua epäoikeudenmukaisesti, voit ottaa ylläpitäjään suoraan yhteyttä. Mainitse yhteydenotossasi se sähköpostiosoite, jota käytit asianomaista viestiä lähettäessäsi, tai Euroopan solidaarisuusjoukkojen osallistujanumerosi. Sivuston ylläpitäjä ei keskustele käyttäjätilien sulkemisesta julkisesti.

Tekijänoikeusilmoitus: Tällä verkkosivustolla käytettyjen kuvien (lukuun ottamatta käyttäjien lähettämiä kuvia) tekijänoikeuden haltija on ©Euroopan komissio tai sen toimittajat.

©Euroopan unioni 2014–2020. Ellei toisin ilmoiteta, tekstin jäljentäminen on sallittua, kunhan lähde mainitaan. Jos tekstin tai multimediasisällön (ääni, kuvat, ohjelmistot jne.) jäljentämiseen tai käyttöön tarvitaan etukäteislupa, tällainen lupa syrjäyttää edellä mainitun yleisluvan, ja siinä on ilmoitettava selvästi mahdolliset käyttörajoitukset..