Skip to main content

EU:n nuorisostrategia

EU:ssa on laadittu EU:n nuorisostrategia, jolla nuoria halutaan kannustaa tulemaan aktiivisiksi kansalaisiksi demokratiassa ja yhteiskunnassa. Haluamme nuorten kertovan meille itselleen tärkeistä asiasta EU:n nuorisodialogin kautta.

EU:n nuorisostrategia

EU:n nuorisostrategia on EU:n nuorisopoliittisen yhteistyön kehys vuosille 2019–2027, ja se perustuu 26.11.2018 annettuun neuvoston päätöslauselmaan. EU:n nuorisoalan yhteistyössä pyritään hyödyntämään nuorisopolitiikan potentiaali optimaalisesti. Se tukee nuorten demokraattista, yhteiskunnallista ja kansalaisosallistumista. Lisäksi sillä pyritään varmistamaan, että kaikilla nuorilla on tarvittavat voimavarat yhteiskuntaan osallistumista varten.

11 eurooppalaista nuorisotavoitetta

EU:n nuorisostrategiassa keskitytään kolmeen avainalueeseen: osallistuminen, yhteyksien luominen ja vaikutusmahdollisuuksien parantaminen. Strategiaa toteutetaan eri alojen välisenä yhteistyönä. Vuosina 2017–2018 järjestettiin vuoropuhelu eurooppalaisten nuorten kanssa, minkä tuloksena kehitettiin 11 eurooppalaista nuorisotavoitetta. Näissä tavoitteissa yksilöidään monialaisia alueita, jotka vaikuttavat nuorten elämään, ja tuodaan esiin niihin liittyviä haasteita. EU:n nuorisostrategian tarkoituksena on tukea tämän nuorten vision toteuttamista.

 
 

EU:n nuorisostrategia perustuu useisiin välineisiin, kuten keskinäiseen oppimiseen liittyvä toiminta, tulevien kansallisten toimien suunnitelmat, EU:n nuorisodialogi, EU:n nuorisostrategiafoorumi ja näyttöön perustuvat välineet. EU:n nuorisokoordinaattori on Euroopan komission yhteystaho ja näkyvä referenssi nuorille.

Lisätietoa vuotta 2019 edeltävästä nuorisopoliittisesta yhteistyöstä on arkistoissa, jotka sisältävät vuosina 2010–2018 annettuja neuvoston päätelmiä ja päätöslauselmia nuorisopolitiikan alalta.


Find out more