Skip to main content

Strategija EU za mlade

EU je pripravila strategijo EU za mlade, ker želi, da bi mladi kot dejavni državljani sodelovali pri delovanju demokracije in družbe. Želimo, da bi se mladi vključili v dialog EU z mladimi in nam povedali, kaj se jim zdi pomembno.

Strategija EU za mlade

Strategija EU za mlade je okvir za sodelovanje EU na področju mladinske politike za obdobje 2019–2027 na podlagi Resolucije Sveta z dne 26. novembra 2018. Sodelovanje EU na področju mladine mora kar se da izkoristiti potencial mladinske politike. Strategija spodbuja udeležbo mladih v demokratičnem življenju, podpira tudi družbeno in državljansko udejstvovanje, njen cilj pa je vsem mladim zagotoviti potrebne vire za udeležbo v družbi.

11 evropskih ciljev mladih

Strategija EU za mlade se osredotoča na tri glavna področja ukrepanja, ki jih povzemajo tri besede: angažiranje, povezovanje in opolnomočenje, pri čemer si prizadeva za skupno izvajanje ukrepov v vseh gospodarskih panogah. Med dialogom v obdobju 2017–2018, v katerem so sodelovali mladi iz vse Evrope, je bilo oblikovanih 11 evropskih ciljev mladih. Ti cilji opredeljujejo medsektorska področja, ki vplivajo na življenje mladih, in poudarjajo izzive. Strategija EU za mlade bi morala prispevati k uresničevanju te vizije mladih.

 

Strategija EU za mlade temelji na več instrumentih, kot so dejavnosti vzajemnega učenja, načrtovanje prihodnjih nacionalnih dejavnosti, mladinski evropski dialog, platforma strategije EU za mlade in z dokazi podprta orodja. Koordinator EU za mlade je kontaktna točka Evropske komisije in vidna referenčna točka za mlade.

Več informacij o sodelovanju na področju mladinske politike pred letom 2019 je na voljo v arhivih, vključno s sklepi in resolucijami Sveta, sprejetimi na področju mladinske politike med letoma 2010 in 2018.


Find out more