Skip to main content

EU-strategie voor jongeren

De EU heeft een strategie voor jongeren ontwikkeld en wil dat zij zich als geëngageerde actieve burgers gaan inzetten voor de democratie en de samenleving. Bij de jongerendialoog kunnen zij de EU vertellen wat er voor hen belangrijk is.

EU-strategie voor jongeren

De EU-strategie voor jongeren vormt het kader voor de samenwerking op het gebied van het jeugdbeleid van de EU voor de periode 2019-2027, op basis van de resolutie van de Raad van 26 november 2018. De EU-samenwerking in jeugdzaken moet het potentieel van jeugdbeleid zo veel mogelijk waarmaken. Daarmee wordt beoogd de deelneming van jongeren aan het democratisch leven, en hun sociale en maatschappelijke betrokkenheid te bevorrderen. Een andere doelstelling is dat alle jongeren over de nodige middelen beschikken om te participeren in de samenleving.

11 Europees jongerendoelstellingen

De EU-strategie voor jongeren richt zich op drie kernthema's, rond drie woorden: betrokkenheid, verbondenheid, inspraak. Deze moeten parallel worden toegepast in alle sectoren. Tijdens een dialoogproces in 2017-2018, waarbij jongeren uit heel Europa betrokken waren, werden 11 Europese jeugddoelstellingen ontwikkeld. Deze doelstellingen brengen sectoroverschrijdende gebieden in kaart die van invloed zijn op het leven van jongeren en wijzen op uitdagingen. De EU-strategie voor jongeren moet bijdragen tot de verwezenlijking van deze visie van jongeren.

 

De EU-strategie voor jongeren is gebaseerd op verschillende instrumenten, zoals activiteiten inzake wederzijds leren, toekomstige nationale actieplanners, de EU-jongerendialoog, het platform van de EU-strategie voor jongeren en empirisch onderbouwde instrumenten. De EU-jongerencoördinator is het contactpunt van de Europese Commissie en een zichtbaar referentiepunt voor jongeren.

Meer informatie over de samenwerking op het gebied van jeugdbeleid vóór 2019 is te vinden in de archieven. U vindt er onder meer de conclusies en resoluties van de Raad op het gebied van jeugdbeleid die tussen 2010 en 2018 zijn aangenomen.


Find out more