Skip to main content

Strategia UE pentru tineret

UE a elaborat o strategie pentru tineret și dorește ca tinerii să se implice în procesul democratic și în societate și să devină cetățeni activi. Uniunea a lansat dialogul cu tinerii pentru a afla ce este important pentru ei.

Strategia UE pentru tineret

Strategia UE pentru tineret reprezintă cadrul pentru cooperarea în domeniul politicii UE pentru tineret pentru perioada 2019-2027, pe baza Rezoluției Consiliului din 26 noiembrie 2018. Cooperarea de la nivelul UE în privința tinerilor va valorifica în cel mai înalt grad potențialul politicii de tineret. Aceasta stimulează participarea tinerilor la viața democratică. De asemenea, sprijină implicarea socială și angajamentul civic și urmărește să garanteze că toți tinerii dispun de resursele necesare pentru a participa la viața societății.

11 obiective europene pentru tineret

Strategia UE pentru tineret se axează pe trei domenii principale de acțiune, care se articulează în jurul noțiunilor de implicare, conectare și responsabilizare, vizând însă și punerea în aplicare comună în toate sectoarele. În cadrul unui proces de dialog derulat în perioada 2017-2018, care a implicat tineri din întreaga Europă, au fost elaborate 11 obiective europene pentru tineret. Aceste obiective identifică domeniile intersectoriale care au un impact asupra vieții tinerilor și evidențiază provocările. Strategia UE pentru tineret trebuie să contribuie la realizarea acestei viziuni a tinerilor.

 

Strategia UE pentru tineret se bazează pe mai multe instrumente, printre care se numără activitățile de învățare reciprocă, instrumentele de planificare a activităților naționale viitoare, dialogul UE cu tinerii, platforma dedicată Strategiei UE pentru tineret și instrumentele bazate pe date. Coordonatorul UE pentru tineret este punctul de contact și de referință vizibil al Comisiei Europene pentru tineri.

Puteți găsi mai multe informații privind cooperarea în domeniul politicii pentru tineret înainte de 2019 consultând arhivele, inclusiv concluziile și rezoluțiile adoptate de Consiliu în domeniul politicii pentru tineret, în perioada 2010-2018.


Find out more