Skip to main content

Termeni și condiții

Vă rugăm să citiți cu atenție condițiile de utilizare, deoarece pot conține informații importante referitoare la drepturile și obligațiile legale pe care le aveți când utilizați serviciile on-line (site-uri, aplicații mobile etc.) ale Portalului european pentru tineret și ale inițiativelor conexe, inclusiv ale Corpului european de solidaritate. Întrucât aceste condiții ar putea fi modificate, vă recomandăm să le verificați periodic.

Serviciile on-line menționate mai sus sunt deținute și gestionate de către Direcția Generală Educație, Tineret Sport și Cultură din cadrul Comisiei Europene.

Introducere

Pentru a menține caracterul amical și agreabil al acestor servicii on-line, am stabilit reguli simple de conduită pe care am putea fi nevoiți să le actualizăm periodic, fără vreo notificare prealabilă. Toți vizitatorii care utilizează aceste servicii on-line trebuie să citească, să accepte și să respecte aceste reguli și politici. Vă rugăm să consacrați câteva momente pentru a vă familiariza cu ele.

Consultați Avizul juridic detaliat al Comisiei Europene.

Conținut adecvat

Comportamentul așteptat din partea membrilor și sugestii pentru postări cât mai relevante:

 • Limitați-vă contribuțiile la domeniul de interes aflat în discuție.
 • Utilizați titluri scurte și concise când postați un mesaj.
 • Încercați să comunicați cât mai clar posibil.
 • Utilizați doar imagini pentru care aveți drepturi de autor și asigurați-vă că aveți permisiunea de a le folosi, din partea tuturor celor care pot fi identificați în imagine (pentru detalii, citiți secțiunea „Drepturile de autor și drepturile părților terțe” de mai jos).
 • Nu folosiți expresii triviale sau ofensatoare.

Mai jos găsiți o listă a conținuturilor considerate inadecvate. Publicarea lor poate avea ca efect suspendarea imediată a contului, interzicerea accesului utilizatorului și, desigur, ștergerea sau modificarea postărilor triviale sau ofensatoare:

 • Postările care conțin materiale sau declarații care încalcă drepturile publice și private ale altor persoane.
 • Publicarea de postări sau imagini indecente, defăimătoare, abuzive, vulgare, ostile, instigatoare, obscene, licențioase sau amenințătoare. Acestea includ orice postări sau materiale ofensatoare, insultătoare sau calomnioase cu caracter etnic, rasial, religios sau sexual.
 • Postările sau imaginile care încurajează sau reprezintă un comportament care ar putea constitui o infracțiune, care atrag răspunderea civilă sau încalcă în alt mod legea.
 • Promovarea explicită de produse sau servicii fără acordul nostru prealabil sau în absența contextului potrivit.
 • Înregistrarea cu unicul scop de a trimite/susține/promova conținuturi exclusiv în propriul beneficiu.
 • Publicarea propriilor informații de contact sau a informațiilor de contact ale altor persoane (numere de telefon, adrese etc.) pe forumuri.
 • Orice alte postări pe care le considerăm neadecvate.
 • Linkuri către postări sau imagini care se încadrează în categoriile citate.

Toate conținuturile publicate de utilizatori exprimă punctul de vedere al autorului. Uniunea Europeană nu își asumă răspunderea pentru niciuna dintre postările publicate. 

Tratați-i pe ceilalți utilizatori cu respect și politețe, chiar și atunci când nu sunteți de acord cu părerile lor. 

Aceste reguli acoperă situațiile cele mai frecvente, dar nu le pot prevedea pe toate. Prin urmare, ne rezervăm dreptul de a lua toate măsurile pe care le considerăm necesare pentru a garanta că aceste servicii on-line nu fac obiectul unor denaturări sau abuzuri.

Drepturile de autor și drepturile părților terțe

Atunci când trimit texte, videoclipuri, imagini sau alte materiale, utilizatorii garantează că dețin drepturi de autor pentru materialele respective, că materialele nu încalcă niciun drept de autor, drept la viață privată, drept la imagine sau orice alt drept al vreunei părți terțe.  

Odată cu publicarea postării, utilizatorii îi acordă Uniunii Europene o licență mondială neexclusivă, perpetuă și scutită de redevențe de a utiliza materialele trimise în contextul programelor și inițiativelor pe care le desfășoară. În principal, participanții îi acordă Uniunii Europene dreptul de a stoca, reproduce, modifica, afișa, tipări, publica, disemina, difuza, comunica publicului sau pune în orice alt fel la dispoziția publicului materialele furnizate în orice format, limbă sau mediu, inclusiv prin internet sau rețelele sociale, precum și de a crea lucrări derivate pornind de la aceste materiale.

Dacă materialele trimise conțin creații ale unor părți terțe (ex. muzică, proiecte de arhitectură, fotografii care aparțin altcuiva decât utilizatorului), utilizatorul care le trimite declară că a obținut toate drepturile necesare, care îi permit Uniunii Europene să utilizeze materiale trimise așa cum s-a arătat mai sus. Uniunea Europeană are dreptul de a solicita dovezi ale faptului că utilizatorul a obținut permisiunile din partea respectivelor părți terțe. Utilizatorii își asumă întreaga răspundere pentru eventualele pagube sau pierderi pe care le provoacă dacă încalcă drepturile terților.

Ori de câte ori va utiliza materialele primite, Uniunea Europeană va acorda autorului/autorilor recunoașterea corespunzătoare.

Pentru orice postare publicată, utilizatorii îi garantează Uniunii Europene (i) că au obținut acordul scris al persoanelor care pot fi identificate în postare, iar dacă respectivele persoane sunt minore (au, în general, sub 16 ani – dar definiția minorilor variază de la o țară la alta), acordul scris al părinților/tutorelui legal; (ii) că niciuna din cererile lor nu va da naștere unor plângeri pe motiv de încălcare a unei legi, încălcare a dreptului la viața privată sau a drepturilor care decurg din publicitate, că nu încalcă niciun drept și/sau niciun interes al unei părți terțe și că nu va da naștere niciunui alt tip de plângere; că nu încalcă nicio lege sau reglementare în vigoare. Utilizatorii sunt cei care trebuie să se asigure că au obținut acordurile părților implicate. Ei trebuie să păstreze eventualele formulare de autorizare obținute, întrucât li se poate cere să demonstreze că le-a fost acordat consimțământul. Utilizatorii care trimit materiale pentru care nu au obținut acorduri de publicare acceptă răspunderea pentru toate consecințele.

Utilizatorii răspund de eventualele costuri pe care le suportă pentru a realiza conținutul postărilor lor.

Semnalați nerespectarea regulilor

Dacă găsiți postări care încalcă termenii și condițiile de utilizare a acestor servicii on-line, vă rugăm să le semnalați folosind formularul din secțiunea „Contact” sau, în cazul aplicației mobile, funcția „Raportează postarea ca fiind inadecvată”.

Măsuri disciplinare

Ne rezervăm dreptul de a monitoriza postările publicate în cadrul acestor servicii on-line și de a le șterge pe cele care nu respectă regulile de conduită sau termenii și condițiile de utilizare. Intră în această categorie și postările de natură să perturbe operațiunile noastre tehnice.

Dacă este necesar, ne rezervăm dreptul de a închide sau suspenda imediat, temporar sau permanent, orice cont de utilizator, fără aviz prealabil.

În cazul în care considerați că v-am tratat incorect, contactați-ne direct. Nu uitați să indicați adresa de e-mail pe care ați folosit-o pentru a publica postarea sau numărul de referință pe care l-ați primit în calitate de membru al Corpului european de solidaritate. Nu discutăm public suspendarea utilizatorilor portalului.

Aviz privind drepturile de autor: drepturile de autor pentru imaginile descriptive utilizate pe acest site (cu excepția celor trimise de utilizatori) sunt deținute de Comisia Europeană sau de furnizorii săi.

©Uniunea Europeană 2014-2024. Reproducerea este autorizată cu condiția menționării sursei, exceptând cazurile în care se prevede altfel. În cazul în care trebuie obținut acordul prealabil pentru reproducerea sau utilizarea informațiilor text sau multimedia (sunet, imagini, programe informatice etc.), acest acord anulează autorizarea generală menționată mai sus și indică în mod clar toate restricțiile impuse utilizării..