Skip to main content

Pogoji uporabe

Pogoje uporabe pazljivo preberite, saj vsebujejo pomembne informacije v zvezi z vašimi zakonitimi pravicami in obveznostmi pri uporabi spletnih storitev (denimo spletišč in aplikacij za mobilne naprave) Evropskega mladinskega portala in sorodnih pobud, tudi spletišča evropske solidarnostne enote. Pogoji uporabe se lahko od časa do časa spremenijo, zato jih je dobro redno preverjati.

Lastnik in skrbnik teh spletnih storitev je Generalni direktorat za izobraževanje, mlade, šport in kulturo pri Evropski komisiji.  

Uvod

Portal naj bi bil prijazen in prijeten prostor za vse uporabnike spletnih storitev, zato smo uvedli nekatera osnovna pravila ravnanja, ki jih bomo od časa do časa in brez predhodnega opozorila lahko tudi spremenili. Pričakujemo, da bodo obiskovalci, ki uporabljajo portal in spletne funkcije na njem, ta pravila in usmeritve prebrali in sprejeli ter jih ne bodo kršili. Vzemite si trenutek časa in se seznanite s pravili.

Natančnejše informacije vsebuje pravno obvestilo Evropske komisije.

Primerna vsebina

Primerno ravnanje članov pri objavljanju in predlogi glede objavljanja vsebin:

 • Vsebina prispevkov naj se nanaša na skupni interes skupnosti udeležencev.
 • Naslovi objav naj bodo kratki in jedrnati.
 • Besedilo naj bo karseda jasno in razumljivo.
 • Objavljajte samo slike, za katere imate vse potrebne pravice, poskrbite tudi, da boste imeli dovoljenje vseh, ki jih je na sliki mogoče prepoznati (glej razdelek spodaj Avtorska pravica in pravice tretjih oseb).
 • Ne uporabljajte neprimernih in žaljivih izrazov.

Spodaj so navedeni primeri neprimerne vsebine. Objava takšne vsebine lahko vodi v takojšnje začasno ali dokončno zaprtje vašega računa ter odstranitev oziroma popravek žaljive objave:

 • Objave z gradivom ali trditvami, ki kršijo pravice javne osebe in zasebne pravice drugih.
 • Objave in slike, ki sramotijo, žalijo, grozijo, so nedostojne, vulgarne, sovražne, nasilne, opolzke, nespodobne. Sem sodijo tudi vsa sporočila in gradiva, ki sramotijo, žalijo in ponižujejo na podlagi narodnosti, rase, vere in spola.
 • Objave in slike, ki spodbujajo ravnanje oziroma so ravnanje, ki bi lahko pomenilo kaznivo dejanje ali nastanek civilne odgovornosti ali bi kako drugače kršilo zakon in predpise.
 • Odkrito oglaševanje izdelkov in storitev brez našega predhodnega privoljenja ali ustreznega sobesedila.
 • Registracija zgolj z namenom objave/podpore/promocije vsebin v lastno korist.
 • Objava svojih ali tujih osebnih kontaktnih podatkov (tj. telefonske številke, naslova itd.) na forumih.
 • Vse druge vsebine, ki po našem mnenju veljajo za neprimerne.
 • Povezave na zgoraj navedene vsebine.

Vsebine, ki jih objavijo uporabniki, izražajo izključno mnenje avtorja, in Evropska unija ne prevzema odgovornosti za nobeno sporočilo. 

Ohranite spoštljiv in vljuden odnos do vseh uporabnikov, tudi kadar se z njimi ne strinjate. 

Ta pravila sicer zajemajo najpogostejše primere, vendar ne morejo predvideti vseh. Zato si pridržujemo pravico, da z vsemi ustreznimi ukrepi preprečimo motnje in zlorabe spletnih storitev.

Avtorska pravica in pravice tretjih oseb

Uporabniki z oddajo besedila, videoposnetkov, slik in drugega gradiva jamčijo, da so imetniki pravice za objavljeno gradivo ter da ne kršijo avtorske pravice, pravice do zasebnosti, pravice za uporabo slike in kakršnekoli druge pravice tretjih oseb.  

Uporabniki z oddajo prispevka podelijo Evropski uniji neizključno, brezplačno, trajno licenco, veljavno po vsem svetu, da oddano gradivo uporabi v zvezi s svojimi programi in pobudami. Udeležanci podelijo Evropski uniji zlasti pravico, da oddano gradivo shrani, reproducira, spremeni, ustvari izvedena dela, prikaže, tiska, objavi, razširja, posreduje javnosti ali kako drugače da na razpolago javnosti v kakršnemkoli formatu, na karšnemkoli mediju in v kateremkoli jeziku, tudi na internetu in družbenih omrežjih.

Če oddano gradivo vključuje dela tretjih oseb (na primer glasbo, arhitekturne projekte, fotografije, ki niso last uporabnika), uporabniki izjavijo, da so pridobili vse potrebne pravice, ki Evropski uniji dovoljujejo zgoraj navedeno uporabo oddanega gradiva. Evropska unija ima pravico zahtevati dokaz o prenosu pravic tretjih oseb. Uporabniki prevzamejo popolno odgovornost za vsako škodo ali izgubo, ki bi jo povzročili s kršitvijo pravic tretjih oseb.

Evropska unija bo oddano gradivo uporabila z ustrezno navedbo avtorja(ev).

Uporabniki z oddajo prispevka Evropski uniji jamčijo, (i) da so pridobili pisno soglasje vseh oseb, ki jih je mogoče prepoznati, in pisno soglasje staršev oziroma zakonitega skrbnika, kadar prispevek omenja ali kaže mladoletno osebo (za mladoletne navadno štejejo mlajši od 16 let, toda ta opredelitev se lahko od države do države spreminja); (ii) da uporaba prispevka ne bo privedla do pritožb zaradi kršitve in nespoštovanja pravic do zasebnosti in pravic javnih oseb ali kršila kakšrnihkoli pravic in/ali interesov tretjih oseb ali privedla do kakršnihkoli pritožb ali kršila veljavni zakon in predpise. Uporabnik je odgovoren za pridobitev potrebnega soglasja. Uporabniki morajo hraniti vsa pridobljena pisna dovoljenja, saj bodo morda morali dokazati, da so pridobili soglasje. Če uporabniki oddajo gradivo, za katero nimajo ustreznih dovoljenj, prevzamejo odgovornost za vse nastale posledice.

Uporabniki prevzamejo odgovornost za vse stroške in izdatke, ki jih imajo s pripravo vsebine svojih prispevkov.

Poročanje o kršitvi pravil

Če menite, da uporabnik krši ta pravila in pogoje uporabe, prijavite kršitev, in sicer na spletišču z uporabo obrazca Pišite nam oziroma na mobilni napravi s funkcijo Prijavi vsebino.

Disciplinski ukrepi

Pridržujemo si pravico do nadzora nad objavami na spletnih storitvah in odstranitve ali popravka vseh objav, ki ne spoštujejo teh pravil in naših standardnih pogojev za uporabo portala. Sem sodijo tudi objave, ki motijo ali ovirajo naše tehnično delo.

Pridržujemo si pravico, da uporabniški račun po svoji presoji in brez vnaprejšnjega opozorila takoj začasno ali dokončno zapremo.

Če menite, da smo vas obravnavali nepravično, se lahko pritožite neposredno nam. Pri tem navedite elektronski naslov, s katerega ste objavili prispevek, ali svojo referenčno številko udeleženca evropske solidarnostne enote. O začasnih prepovedih za člane portala ne razpravljamo javno.

Obvestilo o avtorski pravici: za ilustrativne slike na tem spletišču (razen za tiste, ki nam jih pošljejo uporabniki) velja avtorska pravica ©Evropska komisija ali njenih dobaviteljev.

©Evropska unija 2014–2020. Reprodukcija je dovoljena z navedbo vira, razen kadar je določeno drugače. Kadar je za reprodukcijo ali uporabo besedil in multimedijskih informacij (zvok, slika, programska oprema itd.) treba pridobiti predhodno dovoljenje, tako dovoljenje razveljavlja zgoraj navedeno splošno dovoljenje in jasno določa omejitve uporabe.