Skip to main content

Posebna izjava o varstvu osebnih podatkov – Evropski mladinski portal

Ta izjava o varstvu osebnih podatkov se nanaša na Evropski mladinski portal in z njim povezane spletne storitve, denimo spletišča in aplikacije za mobilni telefon. Ker ta sistem vsebuje osebne podatke posameznikov, se za njihovo objavo in obdelavo uporabljajo določbe Uredbe (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 (s katero je razveljavljena Uredba (ES) št. 45/2001). V tej izjavi o varstvu osebnih podatkov je pojasnjeno, kako ta sistem uporablja osebne podatke in kako je poskrbljeno za njihovo varstvo. 

Glavne pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov so Uredba (EU) 2021/888 o vzpostavitvi programa evropska solidarnostna enota ter razveljavitvi uredb (EU) 2018/1475 in (EU) št. 375/2014, Uredba (EU) 2021/817 o vzpostavitvi programa Erasmus+ ter o razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1288/2013 in Sklep Evropske komisije o letnih delovnih programih za leta 2018, 2019 in 2020 za pripravljalni ukrep „DiscoverEU: brezplačne vozovnice za Evropejce ob dopolnjenem 18. letu“. 

Kakšen je namen zbiranja podatkov?

Evropski mladinski portal ima šest glavnih funkcij, ki vključujejo zbiranje in obdelavo osebnih podatkov. To so:

 • obveščanje – objava in vzdrževanje člankov, dogodkov in novic, pomembnih za mlade in povezanih s strategijo EU za mlade;
 • obrazec za vprašanja – posamezniki lahko na Evropskem mladinskem portalu izpolnijo obrazec in pošljejo vprašanja;
 • evropska solidarnostna enota – Evropski mladinski portal omogoča mladim, da se registrirajo za evropsko solidarnostno enoto, navedejo svoje želje glede dejavnosti in so deležni usposabljanja za pripravo na izvajanje dejavnosti. Lahko tudi objavijo vsebine o svoji izkušnji v enoti in jih delijo z drugimi, denimo slike in besedilo, komentirajo objave drugih, v svoj profil naložijo avatarja in ročno vnesejo svojo lokacijo. Evropski mladinski portal tudi omogoča pooblaščenim organizacijam, da v podatkovni zbirki registriranih kandidatov evropske solidarnostne enote poiščejo morebitne prostovoljce oziroma delavce za svoje dejavnosti, se povežejo z morebitnimi udeleženci (če se registrirani kandidat strinja, da organizacija stopi v stik z njim) in ponudijo dejavnosti, ki jih lahko registrirani kandidati sprejmejo ali zavrnejo, ter nazadnje po končani dejavnosti izdajo potrdilo o sodelovanju. Registrirani kandidati/udeleženci evropske solidarnostne enote se lahko udeležijo splošnega spletnega usposabljanja, ki je na voljo na spletni platformi EU Academy in dostopno prek njihovega profila pri enoti. Za udeležbo na usposabljanju bodo registrirani kandidati/udeleženci evropske solidarnostne enote obveščeni o izjavi o varstvu osebnih podatkov tega splošnega spletnega usposabljanja, preden bodo njihovi podatki preneseni z Evropskega mladinskega portala na platformo EU Academy. Ta platforma ima svojo izjavo o varstvu osebnih podatkov, ki je na voljo na njeni spletni strani. Aplikacija za mobilne telefone za evropsko solidarnostno enoto vsebuje nekatere značilnosti evropskega mladinskega portala. Izjava o varstvu osebnih podatkov zato zajema tudi aplikacijo. Registrirani kandidati/udeleženci evropske solidarnostne enote lahko prek aplikacije sledijo tudi natečajem. V primeru udeležbe se njihovo soglasje aktivno zahteva v aplikaciji.
 • podatkovna zbirka organizacij in priložnosti – to vključuje seznam organizacij, akreditiranih v programu Erasmus+, sodelujočih organizacij evropske solidarnostne enote, ki imajo znak kakovosti, drugih programov financiranja EU in pooblaščenih tretjih ponudnikov, ki ponujajo priložnosti za prostovoljstvo, pripravništvo in zaposlitev mladih. V tej podatkovni zbirki je prikazan tudi seznam zgoraj navedenih priložnosti;
 • platforma za spletno posvetovanje – ker je strategija EU za mlade delno namenjena večjemu udejstvovanju mladih v demokratičnem življenju, Evropski mladinski portal vključuje platformo, na kateri lahko mladi izrazijo svoje mnenje o različnih temah;
 • pobuda DiscoverEU – Evropski mladinski portal omogoča mladim posameznikom in skupinam mladih, da se prijavijo za vozovnico DiscoverEU, in sicer z vpisom osebnih podatkov. Izpolniti morajo tudi kviz ter odgovoriti še na izločitveno vprašanje in vprašanja, povezana s potovanjem (glej razdelek „Katere osebne podatke zbiramo na Evropskem mladinskem portalu?“). Pri skupinah mladih te informacije vpiše vodja skupine, sistem pa nato ustvari kodo, ki jo drugi člani skupine uporabijo za vpis svojih osebnih podatkov v sistem. Za odločitev o dobitnikih vozovnice se uporabijo samo datum rojstva, državljanstvo ter odgovori na kviz in izločitveno vprašanje. Drugi osebni podatki, zbrani z registracijskim obrazcem, se uporabljajo za statistične namene oziroma so relevantna informacija za pooblaščenega zunanjega izvajalca Evropske komisije, ki rezervira vozovnice za izbrane dobitnike. Več informacij o pravilih natečaja DiscoverEU vsebuje razdelek Pravila natečaja DiscoverEU na Evropskem mladinskem portalu.

Splošni vidiki  
Za nekatere od zgoraj navedenih funkcij Evropski mladinski portal in njegovi podportali občasno gostijo natečaje, za katere je morda treba predložiti osebne podatke. Sodelovanje na takih natečajih je popolnoma prostovoljno; morebitni sodelujoči so o morebitnih posledicah, povezanih z osebnimi podatki, obveščeni pred predložitvijo takih podatkov. 

Za dostop do nekaterih funkcionalnosti se bodo morda uporabniki morali prijaviti v sistem in se avtenticirati, preden bodo lahko uporabljali te funkcije. Evropski mladinski portal lahko za to uporablja sistem Evropske komisije za upravljanje identifikacije, in sicer prek sistema EU Login. Navedeni sistem ima svojo izjavo o varstvu osebnih podatkov

Obdelava osebnih podatkov je potrebna za izpolnjevanje obveznosti in odgovornosti Evropske komisije v zvezi s spremljanjem in poročanjem, kot so določene v Uredbi (EU) 2018/1475 o ustanovitvi evropske solidarnostne enote, Uredbi (EU) št. 1288/2013 o uvedbi programa „Erasmus+“ in Sklepu Evropske komisije o letnih delovnih programih za leta 2018, 2019 in 2020 za pripravljalni ukrep „DiscoverEU: brezplačne vozovnice za Evropejce ob dopolnjenem 18. letu“. 

Podatki se zbirajo za naslednje namene:

 • Obveščanje
  • Ponuditi javnosti kontaktne podatke (ime in/ali elektronski naslov oseb, povezanih s članki, dogodki in novicami).
  • Omogočiti pooblaščenim uporabnikom, da se na Evropskem mladinskem portalu registrirajo kot avtorji/uredniki, in po potrebi ponuditi tehnično pomoč.
 • Obrazec za vprašanja
  • Omogočiti posameznikom, da prek Evropskega mladinskega portala postavijo vprašanja in dobijo odgovor od upravljavca Eurodesk v Bruslju, mreže Eurodesk in/ali administratorjev Evropskega mladinskega portala.
 • Evropska solidarnostna enota
  • Omogočiti mladim, da se registrirajo za evropsko solidarnostno enoto, tako da vpišejo osnovne osebne in kontaktne podatke. Prav tako omogočiti registriranim kandidatom enote, da prostovoljno vpišejo dodatne kontaktne podatke, želje glede vrste dejavnosti, ki jih zanimajo, ter znanja in izkušnje, ki jih lahko prispevajo k dejavnostim, podatke o svoji izobrazbi in zaposlitvi ter morebitni predhodni izkušnji s prostovoljskim delom.
  • Omogočiti registriranim kandidatom enote prejemanje e-pošte, biltenov in drugih obvestil v zvezi z evropsko solidarnostno enoto in drugimi pobudami Evropske komisije ali drugih institucij, namenjenimi mladim, ter sodelovanje v anketah in drugih metodah zbiranja povratnih informacij registriranih kandidatov. Registrirani kandidati enote lahko sami opredelijo, katera obvestila želijo prejemati.
  • Omogočiti evropski solidarnostni enoti, da registriranim kandidatom enote ponudi usposabljanje.
  • Omogočiti registriranim kandidatom enote, da zagotovijo povratne informacije o storitvah in postopkih.
  • Omogočiti udeležencem, da rezultate neformalnega učenja evidentirajo v zunanjem orodju „Youthpass“.
  • Omogočiti registriranim kandidatom enote medsebojno komuniciranje prek komunikacijskih možnosti mobilne aplikacije evropske solidarnostne enote, denimo z možnostjo, da objavijo svoje vsebine o izkušnji v enoti ter si ogledajo in komentirajo objave drugih registriranih kandidatov, delijo svoje objave na družbenih medijih, iščejo dejavnosti ali se prijavijo nanje ter se udeležijo natečajev in uporabljajo funkcijo klepeta. Objave z neprimerno vsebino lahko tudi prijavijo skrbniku spletišča evropske solidarnostne enote. Te objave morajo biti v skladu s pogoji uporabe Evropskega mladinskega portala, ki so dostopni na spletu. Lahko tudi naložijo avatarja v svoj profil in navedejo svojo trenutno lokacijo.
  • Omogočiti pooblaščenim zastopnikom organizacij, pooblaščenih za vodenje dejavnosti evropske solidarnostne enote, da v podatkovni zbirki registriranih kandidatov enote poiščejo morebitne prostovoljce in delavce za dejavnosti enote s povezovanjem podatkov o predlagani dejavnosti z vpisanimi osebnimi podatki in željami registriranih kandidatov enote.
  • Omogočiti tem pooblaščenim zastopnikom, da stopijo v stik z izbranimi kandidati, če se registrirani kandidat strinja, da organizacija stopi v stik z njim.
  • Omogočiti tem pooblaščenim zastopnikom, da registriranim kandidatom enote ponudijo določene dejavnosti in upravljajo dane ponudbe.
  • Omogočiti skrbnikom spletišča evropske solidarnostne enote, da upravljajo podatkovno zbirko registriranih kandidatov enote in registriranim kandidatom enote ponudijo pomoč.
  • Omogočiti nacionalnim agencijam, pristojnim za izvajanje programa Erasmus+ in evropske solidarnostne enote, da izvajajo preverjanje, revizije in ocene projektov s podporo EU, v katere so vključeni registrirani kandidati, ter zagotovijo podporo pooblaščenim zastopnikom organizacij prek dostopa do podatkovne zbirke enote.
  • Omogočiti skrbnikom spletišča evropske solidarnostne enote, da upravljajo dejavnosti enote in postopke iskanja/povezovanja kandidatov in dejavnosti ter da ponudijo pomoč pooblaščenim zastopnikom organizacij, pooblaščenih za vodenje dejavnosti enote.
  • Omogočiti skrbnikom spletišča evropske solidarnostne enote in drugim zanesljivim osebam, da registriranim kandidatom enote in pooblaščenim zastopnikom organizacij pošiljajo informacije in obvestila o enoti in drugih povezanih dejavnostih.
  • Omogočiti skrbnikom spletišča evropske solidarnostne enote, da analizirajo podatke o registriranih kandidatih in povratne informacije, prejete od njih.
  • Omogočiti skrbnikom spletišča evropske solidarnostne enote, da pregledajo objave in komentarje registriranih kandidatov enote ter objave, ki jih ti prijavijo, ter da ustrezno ukrepajo, če te objave niso v skladu s pogoji uporabe Evropskega mladinskega portala.
 • Podatkovna zbirka organizacij in priložnosti
  • Ponuditi javnosti kontaktne podatke (ime in/ali elektronski naslov oseb, povezanih z organizacijami, akreditiranimi v programu Erasmus+, sodelujočimi organizacijami evropske solidarnostne enote, ki imajo znak kakovosti, drugimi organizacijami, potrjenimi v okviru programov financiranja EU, ali pooblaščenimi tretjimi ponudniki in njihovimi priložnostmi).
  • Omogočiti organizacijam, akreditiranim v programu Erasmus+, sodelujočim organizacijam evropske solidarnostne enote, ki imajo znak kakovosti, drugim organizacijam, potrjenim v okviru drugih programov financiranja EU, ali pooblaščenim tretjim ponudnikom, da upravljajo objavljene kontaktne podatke svoje organizacije.
  • Omogočiti organizacijam, akreditiranim v programu Erasmus+, sodelujočim organizacijam evropske solidarnostne enote, ki imajo znak kakovosti, drugim organizacijam, potrjenim v okviru drugih programov financiranja EU, ali pooblaščenim tretjim ponudnikom, da oglašujejo svoje priložnosti za morebitne kandidate, in mladim omogočiti, da stopijo v stik s temi organizacijami.
  • Omogočiti skrbnikom Evropskega mladinskega portala, da po potrebi organizacijam ponudijo tehnično pomoč.
 • Platforma za spletno posvetovanje
  • Omogočiti uporabnikom, da prejemajo elektronska obvestila o posvetovanjih, v katerih so sodelovali.
  • Omogočiti spremljanje in statistično analizo uporabnikov platforme za spletno posvetovanje.
  • Omogočiti skrbnikom Evropskega mladinskega portala, da po potrebi ponudijo tehnično pomoč organizacijam, ki vodijo posvetovanja.
 • Pobuda DiscoverEU
  • Omogočiti mladim, da se prijavijo na natečaj, tako da vpišejo osnovne osebne podatke, kontaktne podatke in dodatne informacije v zvezi s potovanjem (glej razdelek „Katere osebne podatke zbiramo na Evropskem mladinskem portalu?“).
  • Omogočiti prijaviteljem prejemanje e-pošte in drugih obvestil v zvezi s pobudo DiscoverEU in drugimi pobudami Evropske komisije ali drugih institucij, namenjenimi mladim, ter sodelovanje v anketah in drugih metodah zbiranja povratnih informacij prijaviteljev ter prejemanje nadaljnjih sporočil, gradiv za kampanje, vabil na dogodke, povezanih s pobudami Evropske komisije ali drugih institucij, šele ko prijavitelj izrecno privolijo, da lahko Evropska komisija in njeni pooblaščeni izvajalci stopijo v stik z njimi.
  • Omogočiti skrbnikom spletišča DiscoverEU in pooblaščenemu izvajalcu, da po e-pošti ali telefonu stopijo v stiki z izbranimi prijavitelji in prijavitelji na rezervnem seznamu.
  • Omogočiti nacionalnim agencijam, pristojnim za izvajanje programa Erasmus+, da kontaktirajo izbrane prijavitelje in prijavitelje z rezervnega seznama po e-pošti ali telefonu za pošiljanje vabil na dogodke.
  • Omogočiti, da tiskani mediji, televizijske ali radijske postaje, ki jih je izbrala Evropska komisija, stopijo v stik z izbranimi prijavitelji, šele po njihovi izrecni privolitvi, da se lahko vzpostavi stik z njimi.
  • Omogočiti pooblaščenemu izvajalcu, da vsakemu izbranemu prijavitelju priskrbi vozovnico.
  • Omogočiti skrbnikom spletišča DiscoverEU, da dostopajo do shranjenih podatkov prijaviteljev na spletu, izvedejo izbor prijaviteljev in pomagajo prijaviteljem v okviru pobude DiscoverEU (2. raven pomoči). Prva raven pomoči je v pristojnosti Eurodeska.
  • Omogočiti skrbnikom spletišča DiscoverEU, da analizirajo podatke prijaviteljev in povratne informacije, ki jih prejmejo od njih.
  • Omogočiti pooblaščenemu izvajalcu, da vsakemu neizbranemu prijavitelju ponudi evropsko mladinsko kartico (na podlagi njegove privolitve).

Evropska komisija in organizacije, pristojne za izvajanje teh funkcij, bodo zbrane osebne podatke obdelovale izključno za zgoraj navedene namene.

Katere osebne podatke zbiramo na Evropskem mladinskem portalu?

 • Obveščanje
  • Pri posameznikih, povezanih s članki, dogodki in novicami: ime in e-naslov.
  • Pri osebju upravljavca Eurodesk v Bruslju ali mreže nacionalnih organizacij Eurodesk: ime in priimek, e-naslov, država, za katero ima oseba dovoljenje za urejanje vsebine.
 • Obrazec za vprašanja
  • Posamezniki, ki pošljejo vprašanje, morajo navesti svoje ime in e-naslov.
 • Evropska solidarnostna enota
  • Posamezniki, ki se odločijo za udeležbo v evropski solidarnostni enoti, morajo navesti naslednje osnovne informacije: ime in priimek, datum rojstva, spol, državo zakonitega prebivališča, državljanstvo, e-naslov, želeni jezik sporazumevanja, želene vrste dejavnosti enote, predhodno znanje in izkušnje; navesti morajo tudi, da se strinjajo s poslanstvom in načeli evropske solidarnostne enote.
  • Po uvodni registraciji za pridružitev evropski solidarnostni enoti lahko prostovoljno navedejo dodatne osebne podatke: poštni naslov, telefonske številke, podatke o svoji izobrazbi in zaposlitvi, podatke o predhodni izkušnji s prostovoljskim delom, znanje jezika, razpoložljivost za dejavnosti enote, motivacijo za prostovoljsko dejavnost v enoti, motivacijo za poklicno dejavnost v enoti, želene države za prostovoljsko oziroma poklicno dejavnost, želene zaposlitve, po želji morebitne druge informacije, soglasje s prejemanjem e-pošte, biltenov, obvestil in drugih sporočil enote.
  • Naložijo lahko tudi dokument s svojim življenjepisom, pri čemer se zavedajo, da bodo vse informacije v življenjepisu, vključno s kontaktnimi in občutljivimi osebnimi podatki, na voljo zastopnikom organizacij, pooblaščenih za vodenje dejavnosti solidarnostne enote, ki jih lahko uporabijo pri izbiranju registriranih kandidatov za svoje dejavnosti.
  • Prek mobilne aplikacije evropske solidarnostne enote lahko objavijo tudi svoje izkušnje v solidarnostni enoti in komentirajo objave drugih registriranih kandidatov. Te objave morajo biti v skladu s pogoji uporabe Evropskega mladinskega portala.
  • Lahko tudi naložijo avatarja v svoj profil na mobilni aplikaciji evropske solidarnostne enote, navedejo svojo trenutno lokacijo ter iščejo dejavnosti in se prijavijo nanje.
  • Pri uporabi mobilne aplikacije evropske solidarnostne enote se zbirajo dodatni podatki v zvezi z uporabnikom (ID uporabnika in naprave), uporabo (interakcija izdelka: zagon aplikacije in ogledovane strani ter drugi podatki o uporabi: vrsta naprave in strežnika) in diagnostiko (podatki o zrušitvi).
  • Spletišče evropske solidarnostne enote bo platforma, ki bo povezovala organizacije in posameznike, ne da bi Generalni direktorat za izobraževanje, mladino, šport in kulturo (EAC) pri tem ocenjeval osebne vidike posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki.
  • Pri pooblaščenih zastopnikih organizacij, pooblaščenih za vodenje dejavnosti evropske solidarnostne enote: ime in priimek, uporabniško ime, e-naslov, organizacije, za katere ima oseba dovoljenje za urejanje vsebine, soglasje s poslanstvom in načeli evropske solidarnostne enote.
 • Podatkovna zbirka organizacij in priložnosti
  • Pri posameznikih, povezanih z organizacijo, akreditirano v programu Erasmus+, sodelujočo organizacijo evropske solidarnostne enote, ki ima znak kakovosti, drugo organizacijo, potrjeno v okviru drugih programov financiranja EU, pooblaščenim tretjim ponudnikom ali projektom: ime in e-naslov.
  • Pri vodjih organizacij: ime in priimek, uporabniško ime, e-naslov, organizacije, za katere ima oseba dovoljenje za urejanje vsebine.
 • Platforma za spletno posvetovanje
  • Pri posameznikih: ime in priimek, e-naslov, država prebivališča, datum rojstva, spol, organizacija, ki jo zastopajo (če je relevantno).
  • Pri pooblaščenih zastopnikih organizacij, ki imajo dovoljenje za uporabo platforme za spletno posvetovanje: ime in priimek, e-naslov, država, za katero ima oseba dovoljenje za urejanje vsebine.
 • Pobuda DiscoverEU
  • Posamezniki oziroma vodje skupin, ki se odločijo za prijavo na natečaj, morajo navesti naslednje osnovne podatke: ime in priimek, datum rojstva, spol, državljanstvo, e-naslov, številko osebne izkaznice ali potnega lista, telefonsko številko, poklic. Prijavitelji morajo tudi odgovoriti na sklop vprašanj, povezanih s potovanjem, kot so želeni čas potovanja, ali je to prvič, da potujejo v drugo državo EU, ali je to prvič, da potujejo brez staršev/skrbnikov, kaj bi se želeli naučiti iz te izkušnje, kaj bi želeli početi med svojim potovanjem, kako bodo krili svoje stroške in kako so izvedeli za pobudo.
  • Pri skupinski prijavi te informacije vpiše vodja skupine, sistem pa nato ustvari kodo, ki jo drugi člani skupine uporabijo za vpis svojih osebnih podatkov v sistem.
  • E-naslov in telefonska številka izbranih prijaviteljev se lahko posredujeta medijem, ki jih je izbrala Evropska komisija, po izrecni privolitvi prijaviteljev, da lahko mediji, pa tudi predstavništva Evropske komisije in služba uradnega govorca Evropske komisije stopijo v stik z njimi. Ko mediji vzpostavijo stik s prijavitelji in se ti strinjajo, da bodo navedli svoje e-naslove, se morajo zavedati, da zanje velja ustrezna izjava o varstvu osebnih podatkov zadevnega odgovornega medija.
  • Evropska komisija lahko osebne podatke izbranih prijaviteljev za pobudo DiscoverEU (zlasti ime, e-naslov, telefonsko številko, datum rojstva in državo) posreduje svojemu pooblaščenemu izvajalcu, pristojnemu za komunikacijske dejavnosti, na primer za pošiljanje vabil na dogodke ali rezervacijo vozovnice za udeležbo na dogodku.
  • Evropska komisija lahko osebne podatke izbranih prijaviteljev in prijaviteljev z rezervnega seznama DiscoverEU (zlasti ime, e-naslov, telefonsko številko, datum rojstva in državo) posreduje nacionalnim agencijam Erasmus+ za pošiljanje vabil na dogodke.

S kakšnimi tehničnimi sredstvi obdelujemo vaše podatke?

Zbiranje in obdelava podatkov potekata po standardih Evropske komisije za informacijske tehnologije in z njeno telekomunikacijsko infrastrukturo. Podatki so shranjeni v osrednji podatkovni zbirki, ki jo v podatkovnem centru Evropske komisije v Luxembourgu upravlja GD za izobraževanje, mladino, šport in kulturo.

Kdo ima dostop do vaših podatkov in komu se razkrijejo?

 • Obveščanje
  • Javno dostopni so relevantni osebni kontaktni podatki vseh oseb, ki jih pooblaščeni uredniki Evropskega mladinskega portala navedejo pri posameznih člankih, novicah ali dogodkih, na primer podatki javne kontaktne osebe za posamezni dogodek ali novico.
  • Dostop do teh podatkov ima tudi osebje upravljavca Eurodesk v Bruslju in mreža nacionalnih organizacij Eurodesk.
  • Ti podatki so dostopni tudi skrbnikom Evropskega mladinskega portala.
 • Obrazec za vprašanja
  • Kontaktni podatki bodo dostopni upravljavcu Eurodesk v Bruslju, mreži nacionalnih organizacij Eurodesk in administratorjem Evropskega mladinskega portala.
 • Evropska solidarnostna enota
  • Javno dostopni so osebni kontaktni podatki zastopnikov organizacij, pooblaščenih za vodenje dejavnosti evropske solidarnostne enote, če organizacija sama doda te podatke svojemu profilu, ki ga objavi na spletišču evropske solidarnostne enote.
  • Javno dostopni so tudi uporabniške vsebine in komentarji v zvezi z izkušnjo v enoti, ki jih objavijo in z drugimi delijo registrirani kandidati enote, prav tako njihov avatar in trenutna lokacija, če so ju dodali.
  • Registrirani kandidati enote lahko vidijo in urejajo osebne podatke, tako da se prijavijo v svoj račun evropske solidarnostne enote. Račun lahko kadar koli izbrišejo. Registrirani kandidat enote je odgovoren za pravilnost svojih podatkov.
  • Registrirani kandidati enote lahko prek mobilne aplikacije evropske solidarnostne enote vidijo, objavijo, urejajo in izbrišejo svoje prispevke o izkušnji v enoti. Vidijo in komentirajo lahko tudi objave drugih registriranih kandidatov ter skrbnikom spletišča enote prijavijo objave, ki po njihovem mnenju kršijo pogoje uporabe Evropskega mladinskega portala.
  • Registrirani kandidati enote lahko v mobilno aplikacijo evropske solidarnostne enote naložijo, spremenijo in izbrišejo avatarja v svojem profilu in svojo trenutno lokacijo.
  • Dostop do osebnih podatkov registriranih kandidatov enote imajo pooblaščeni zastopniki organizacij, pooblaščenih za vodenje dejavnosti enote.
  • Osebni podatki registriranih kandidatov evropske solidarnostne enote so dostopni nacionalnim agencijam, pristojnim za izvajanje programa Erasmus+ in evropske solidarnostne enote, za zagotavljanje podpore pooblaščenim zastopnikom organizacij ter izvajanje preverjanj, revizij in ocen projektov s podporo EU, v katere so vključeni registrirani kandidati.
  • Dostop do osebnih podatkov registriranih kandidatov enote imajo tudi skrbniki spletišča evropske solidarnostne enote in skrbniki različnih programov EU, v okviru katerih pooblaščene organizacije ponujajo dejavnosti evropske solidarnostne enote.
  • Osebni podatki se lahko posredujejo drugim službam Evropske komisije, ki bi morda bile zainteresirane za vzpostavitev stika z registriranimi kandidati.
  • Osebni podatki izbranih kandidatov se lahko posredujejo tiskanim medijem, televizijskim ali radijskim postajam, ki jih je izbrala Evropska komisija, po izrecni privolitvi izbranih prijaviteljev.
  • Omejeni osebni podatki registriranih kandidatov enote (ime in priimek, datum rojstva, država prebivališča, državljanstvo, e-naslov) se lahko pošljejo drugim orodjem, ki jih upravlja GD za izobraževanje, mladino, šport in kulturo ter so dostopni pooblaščenim organizacijam, nacionalnim agencijam in skrbnikom spletišča enote.
  • Omejeni osebni podatki udeležencev enote (ime in priimek, datum rojstva, država prebivališča, državljanstvo, e-naslov, spol) bodo poslani izvajalcu evropske solidarnostne enote za upravljanje zavarovanja udeležencev evropske solidarnostne enote.
  • Omejeni osebni podatki udeležencev evropske solidarnostne enote (ime in priimek, datum rojstva, e-naslov, država prebivališča) se pošljejo v zunanje orodje „Youthpass“, da lahko udeleženci evidentirajo rezultate neformalnega učenja, če to želijo.
  • Omejeni osebni podatki registriranih kandidatov/udeležencev evropske solidarnostne enote (ime, priimek, elektronski naslov, uporabniško ime EU Login, jezik sporazumevanja, država prebivališča, kraj – če je določen), ki želijo sodelovati v splošnih spletnih usposabljanjih, bodo poslani spletni platformi EU Academy, da se registriranim kandidatom/udeležencem omogoči dostop do splošnih spletnih tečajev usposabljanja.
  • Uporabniške vsebine in komentarji, ki jih objavijo registrirani kandidati enote o svoji izkušnji v enoti, so dostopni tudi skrbnikom spletišča enote.
 • Podatkovna zbirka organizacij in priložnosti
  • Javno dostopni so osebni kontaktni podatki oseb, povezanih z organizacijami, akreditiranimi v programu Erasmus+, sodelujočimi organizacijami evropske solidarnostne enote, ki imajo znak kakovosti, drugimi organizacijami, potrjenimi v okviru drugih programov financiranja EU, ali pooblaščenim tretjim ponudnikom, ter ponujene priložnosti.
  • Pooblaščeni zastopniki organizacije, akreditirane v programu Erasmus+, sodelujoče organizacije evropske solidarnostne enote, ki ima znak kakovosti, druge organizacije, potrjene v okviru drugih programov financiranja EU, ali pooblaščenega tretjega ponudnika imajo dostop do osebnih kontaktnih podatkov oseb, povezanih z navedeno konkretno organizacijo in njenimi projekti.
 • Platforma za spletno posvetovanje
  • Pooblaščeni zastopniki organizacij, ki imajo dovoljenje za vodenje posvetovanj na platformi in so usposobljeni za upravljanje posvetovanj, vidijo e-naslove in osnovne demografske podatke uporabnikov platforme in njihovo dejavnost na platformi.
  • Ti podatki so dostopni tudi skrbnikom Evropskega mladinskega portala.
 • Pobuda DiscoverEU
  • Prijavitelj je odgovoren za pravilnost svojih podatkov.
  • Osebni podatki prijaviteljev so dostopni naslednjim obdelovalcem, ki jih je pooblastila Evropska komisija: (1) pooblaščenemu izvajalcu, ki bo poskrbel za rezervacijo potovanja, (2) Eurodesku, (3) pooblaščenemu izvajalcu, pristojnemu za komunikacijske dejavnosti, (4) nacionalnim agencijam Erasmus+ in (5) Evropski izvajalski agenciji za izobraževanje in kulturo (EACEA).
  • Dostop do osebnih podatkov prijaviteljev imajo skrbniki spletišča DiscoverEU.
  • Osebni podatki se lahko posredujejo drugim službam Evropske komisije, ki bi morda bile zainteresirane za vzpostavitev stika z registriranimi kandidati.
  • Osebni podatki izbranih prijaviteljev se lahko posredujejo tiskanim medijem, televizijskim ali radijskim postajam, ki jih je izbrala Evropska komisija, po izrecni privolitvi izbranih prijaviteljev.
  • S prijavitelji, ki jih je izbrala Evropska komisija, lahko stik po e-pošti ali telefonu vzpostavijo nacionalne agencije Erasmus+ ali pooblaščeni izvajalec Evropske komisije, pristojen za komunikacijske dejavnosti. Kadar je to ustrezno in če se izbrani prijavitelj strinja, lahko izvajalec zanj rezervira vozovnico za udeležbo na dogodku. Izvajalec bo izbral najkonkurenčnejše in najprimernejše tretje ponudnike prevoza (predvsem prevoznike v železniškem prometu).
  • Izvajalec lahko za namen rezervacije vozovnic prijaviteljem sporoči opredeljenega organizatorja potovanja ter povezavo do spletnih obrazcev za rezervacijo navedenega tretjega ponudnika prevoza in njegove veljavne izjave o varstvu osebnih podatkov. Prijavitelj mora za rezervacijo vozovnice in spletno prijavo izpolniti te spletne obrazce za rezervacijo. Upoštevati je treba, da taki tretji ponudniki prevoza ne delujejo pod nadzorom Evropske komisije ali nadzorom pooblaščenega izvajalca Evropske komisije in da se prakse teh tretjih oseb glede varstva osebnih podatkov lahko razlikujejo od te izjave o varstvu osebnih podatkov. Niti Evropska komisija niti pooblaščeni izvajalec nista odgovorna za prakse teh tretjih oseb glede varstva osebnih podatkov ali povezane izjave o varstvu osebnih podatkov. Izbrani prijavitelji morajo biti in ostati seznanjeni z izjavami teh tretjih oseb o varstvu osebnih podatkov, ko prek prevoznikovega spletišča ali aplikacije privolijo v nakup ali rezervacijo. Priporočamo vam, da si za več podrobnosti glede praks v zvezi z varstvom osebnih podatkov tretjih prevoznikov preberete njihove zadevne izjave o varstvu osebnih podatkov.
  • Osebni podatki neizbranih prijaviteljev se za prejem evropske mladinske kartice lahko posredujejo izvajalcu.

Osebni podatki bodo dostopni:

 • osebju enot GD za izobraževanje, mladino, šport in kulturo, pristojnih za storitve na Evropskem mladinskem portalu;
 • osebju enote za informatiko GD za izobraževanje, mladino, šport in kulturo;
 • osebju drugih pristojnih služb Evropske komisije, ki si delijo odgovornost za storitve na Evropskem mladinskem portalu.

Osebni podatki se lahko po potrebi razkrijejo tudi:

 • osebju oddelka za notranjo revizijo GD za izobraževanje, mladino, šport in kulturo;
 • osebju Službe za notranjo revizijo;
 • osebju urada OLAF.

Mednarodni prenos podatkov

Osebni podatki registriranih kandidatov se prenesejo organizacijam tretjih držav zunaj EU/EGP, ki imajo znak kakovosti evropske solidarnostne enote (držav programa in partnerskih držav), vendar za katere ni sklepa o ustreznosti (med drugim državam programa – Turčija, Srbija in Severna Makedonija). V tem primeru bo raven varstva vaših osebnih podatkov odvisna od zakonodaje ali prakse navedene tretje države. Vendar vaše pravice glede varstva podatkov morda ne bodo enake pravicam v državi EU/EGP ali državi, za katero je bil sprejet sklep o ustreznosti.

Kako dolgo hranimo vaše podatke?

Kontaktni elektronski naslovi v zvezi s članki, novicami in dogodki bodo skupaj z izvirno vsebino arhivirani v dveh letih od datuma samodejnega izbrisa objave.

Osebni podatki v uporabniških računih evropske solidarnostne enote bodo izbrisani po treh letih od datuma, ko uporabnik doseže zgornjo starostno omejitev za sodelovanje v evropski solidarnostni enoti, razen če se uporabnik medtem pridruži morebitni prihodnji shemi nekdanjih udeležencev, je po e-pošti izrazil željo, da bi ohranil uporabniški račun, ali je prejel sredstva EU na podlagi sodelovanja v programu. V tem primeru se podatki hranijo 5 let od zadnje finančne transakcije v skladu s skupnim seznamom hrambe.

Prispevki iz spletnih posvetovanj bodo anonimizirani (tj. povezava med uporabnikom in njegovim prispevkom oziroma glasovanjem bo odstranjena) v dveh letih od datuma zaključka posvetovanja in postopka poročanja/povratnih informacij.

Osebni podatki neizbranih prijaviteljev za pobudo DiscoverEU bodo izbrisani po dveh letih od dneva oddaje prijave, razen če so izrazili željo, da bi bili obveščeni o drugih storitvah evropskega mladinskega portala ali vključeni vanje. V tem primeru se podatki hranijo največ 5 let. Po tem času bodo njihovi osebni podatki anonimizirani in se bodo uporabljali le za statistične namene. Osebni podatki iz prijav izbranih uporabnikov za pobudo DiscoverEU bodo izbrisani 5 let po zadnji finančni transakciji v skladu s skupnim seznamom hrambe, razen če uporabnik izrazi željo po umiku statusa „izbranega uporabnika“ in ni prejel sredstev EU na podlagi pobude. V tem primeru se podatki hranijo največ 2 leti.

Kako lahko dostopate do svojih osebnih podatkov, preverite njihovo točnost in jih po potrebi popravite?

Pravico imate, da svoje shranjene osebne podatke vidite in po potrebi zaprosite za njihov popravek, tako da se obrnete na upravljavca podatkov na Evropskem mladinskem portalu, tj.:

vodjo enote „Mladinska politika“, Rue Joseph II 70, B-1049, Bruselj, e-naslov: EAC-EYP@ec.europa.eu.

Kakšni so varnostni ukrepi za varstvo podatkov pred morebitno zlorabo ali nepooblaščenim dostopom?

Podatke shranjuje Komisija in so zaščiteni s številnimi varnostnimi ukrepi, s katerimi Komisija varuje celovitost in zaupnost digitalnih sredstev institucije.

Evropska solidarnostna enota

Organizacija, pooblaščena za vodenje dejavnosti evropske solidarnostne enote, se s sprejetjem te posebne izjave o varstvu osebnih podatkov strinja z uporabo informacijskih sistemov evropske solidarnostne enote izključno za iskanje registriranih kandidatov enote za dejavnosti ter za kontaktiranje in pošiljanje ponudb registriranim kandidatom enote. Te dejavnosti so lahko njene lastne dejavnosti ali dejavnosti druge organizacije, ki jo pooblaščena organizacija uradno zastopa.
Natančneje, pooblaščena organizacija se zaveže, da bo sprejela ustrezne tehnične in operativne varnostne ukrepe v zvezi s tveganji pri obdelavi osebnih podatkov registriranih kandidatov in tako:

 •  preprečila, da bi katera koli nepooblaščena oseba pridobila dostop do računalniških sistemov, ki obdelujejo osebne podatke, ter zlasti (a) nepooblaščeno branje, kopiranje, spreminjanje ali odstranitev pomnilniških medijev, (b) nepooblaščene vnose podatkov in nepooblaščeno razkrivanje, spreminjanje ali izbris shranjenih osebnih podatkov ter (c) nepooblaščenim osebam, da uporabijo sisteme za obdelavo podatkov s pomočjo sredstev za prenos podatkov;
 • zagotovila, da imajo pooblaščeni uporabniki sistema za obdelavo podatkov dostop samo do osebnih podatkov, na katere se nanaša njihova pravica do dostopa;
 • evidentirala, kateri osebni podatki so bili sporočeni, kdaj in komu;
 • zagotovila, da je obdelava osebnih podatkov v skladu z določbami o varstvu podatkov iz nacionalne zakonodaje;
 • zagotovila, da med sporočanjem osebnih podatkov in prevozom pomnilniških medijev podatkov ni mogoče prebrati, kopirati ali izbrisati brez pooblastila;
 • svojo organizacijsko strukturo oblikovala tako, da izpolnjuje zahteve glede varstva podatkov.

Kontaktni podatki za vprašanja in pritožbe glede varstva osebnih podatkov

Vprašanja in pritožbe pošljite upravljavcu podatkov na Evropskem mladinskem portalu, tj.: vodjo enote „Mladinska politika“, Rue Joseph II 70, B-1049, Bruselj, e-naslov: EAC-EYP@ec.europa.eu.

Vprašanja in pritožbe lahko naslovite tudi na:

Pritožba

V primeru spora lahko pritožbo naslovite na Evropskega nadzornika za varstvo podatkov: http://www.edps.europa.eu.

Kje je mogoče poiskati podrobnejše informacije?

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov pri Komisiji vodi register vseh postopkov obdelave osebnih podatkov. Do registra lahko dostopate na naslednji povezavi: http://ec.europa.eu/dpo-register.

Ta posebni postopek obdelave je v evidenci varstva podatkov evidentiran pod referenčno oznako: DPR-EC-00371