Skip to main content

Stqarrija ta’ privatezza speċifika – il-Portal Ewropew taż-Żgħażagħ

Din l-istqarrija ta’ privatezza tirreferi għall-Portal Ewropew taż-Żgħażagħ u għas-servizzi online assoċjati bħal siti web u applikazzjonijiet għall-mobile. Peress li din is-sistema tinkludi data personali tal-individwi, il-pubblikazzjoni u l-ipproċessar tagħha jaqgħu taħt id-dispożizzjonijiet tar-Regolament (UE) Nru 2018/1725 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ Ottubru 2018 (li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 45/2001). Din l-istqarrija ta' privatezza tispjegalek il-mod kif is-sistema tuża d-data personali, kif ukoll il-mod kif il-privatezza ta’ din id-data qed tiġi protetta. 

Il-bażijiet ġuridiċi ewlenin għall-ipproċessar tad-data personali huma r-Regolament (UE) 2021/888 li jistabbilixxi l-programm tal-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà u li jħassar ir-Regolamenti (UE) 2018/1475 u (UE) Nru 375/2014, ir-Regolament (UE) 2021/817 li jistabbilixxi l-programm Erasmus+ u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 1288/2013, u d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni Ewropea dwar il-programmi ta’ ħidma annwali tal-2018, l-2019 u l-2020 għall-azzjoni preparatorja "DiscoverEU: Pass ta’ vvjaġġar b’xejn għall-Ewropej li jagħlqu t-18-il sena”. 

X’inhu l-iskop tal-ġbir tad-data?

Hemm sitt karatteristiċi prinċipali tal-Portal Ewropew taż-Żgħażagħ (EYP) li jinvolvu l-ġbir u l-ipproċessar tad-data personali. Dawn huma:

 • Għoti ta' informazzjoni – il-ħolqien u ż-żamma ta’ artikli, avvenimenti u punti ta’ aħbarijiet rilevanti għaż-żgħażagħ u relatati mal-Istrateġija tal-UE għaż-Żgħażagħ.
 • Formola “Staqsi mistoqsija” – l-EYP jipprovdi l-abbiltà għall-individwi li jressqu mistoqsijiet billi jimlew formola.
 • Korp Ewropew ta' Solidarjetà – l-EYP jippermetti liż-żgħażagħ individwali jirreġistraw mal-Korp, biex jindikaw il-preferenzi tagħhom għall-attivitajiet, u jirċievu taħriġ biex ikunu ppreparati ħalli jwettqu attività. Se jkunu jistgħu wkoll jippowstjaw u jixxerjaw kontenut iġġenerat mill-utenti dwar l-esperjenza tagħhom fil-Korp, bħal ritratti u test, kummenti fuq posts ta’ oħrajn, japplowdjaw avatar għall-profil tagħhom u jispeċifikaw il-lokalità tagħhom manwalment. L-EYP se jippermetti wkoll lill-organizzazzjonijiet awtorizzati jfittxu fil-bażijiet tad-data tar-reġistranti tal-Korp biex isibu ħaddiema / voluntiera potenzjali għall-attivitajiet tagħhom, jikkuntattjaw lill-parteċipanti potenzjali (jekk ir-reġistrant jaqbel li jkun ikkuntattjat mill-organizzazzjoni) u jagħmlu offerti għal attivitajiet, li r-reġistranti jkollhom l-għażla li jaċċettaw jew jirrifjutaw; u fl-aħħar nett, joħorġu ċertifikat ta’ parteċipazzjoni wara li tkun iffinalizzata l-attività. Ir-reġistranti/il-parteċipanti tal-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà jistgħu jsegwu korsijiet ta’ Taħriġ Online Ġenerali disponibbli fuq il-pjattaforma tal-Akkademja tal-UE u aċċessibbli permezz tal-profil tal-Korp tagħhom. Sabiex isegwu t-taħriġ, ir-reġistranti/il-parteċipanti tal-Korp se jiġu infurmati dwar l-Avviż dwar il-Protezzjoni tad-Data ta’ dan it-Taħriġ Online Ġenerali qabel ma d-data tagħhom tiġi ttrasferita mill-EYP għall-pjattaforma tal-Akkademja tal-UE. Din il-pjattaforma għandha d-Dikjarazzjoni ta’ Privatezza tagħha stess disponibbli fuq il-paġna web tagħha. L-applikazzjoni tal-mobile tal-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà tirrifletti wħud mill-karatteristiċi tal-Portal Ewropew taż-Żgħażagħ. Għalhekk, din l-istqarrija ta’ privatezza tkopri wkoll l-app. Ir-reġistranti/il-parteċipanti tal-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà jistgħu bl-istess mod isegwu l-konkorsi permezz tal-app. Hekk kif jipparteċipaw, il-kunsens tagħhom se jintalab b’mod attiv fl-app.
 • Bażi tad-data ta’ organizzazzjonijiet u opportunitajiet – din tinkludi lista ta’ organizzazzjonijiet akkreditati taħt Erasmus+, ta’ organizzazzjonijiet tal-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà li għandhom Tikketta tal-Kwalità, ta’ programmi oħrajn ta’ finanzjament tal-UE u ta’ provvedituri terzi li joffru opportunitajiet għal volontarjat, traineeships u impjiegi għaż-żgħażagħ. Din il-bażi tad-data turi wkoll il-lista ta’ opportunitajiet imsemmija hawn fuq.
 • Għodda ta' Konsultazzjoni Online (CTK) – peress li parti mill-Istrateġija tal-UE għaż-Żgħażagħ hi li tħeġġeġ aktar parteċipazzjoni taż-żgħażagħ fil-ħajja demokratika, l-EYP jinkorpora pjattaforma li twassal liż-żgħażagħ biex jgħidu tagħhom dwar suġġetti differenti.
 • DiscoverEU – l-EYP jipprovdi l-possibbiltà li ż-żgħażagħ individwali u l-gruppi ta’ żgħażagħ japplikaw għal pass tal-ivvjaġġar billi jipprovdu informazzjoni personali dwarhom infushom. Huma jwieġbu wkoll kwiżż, mistoqsija sussidjarja u mistoqsijiet marbutin mal-ivvjaġġar (ara t-Taqsima “X’data personali niġbru fl-EYP?”). Għall-gruppi ta’ żgħażagħ, il-kap tal-grupp għandu jipprovdi l-istess tip ta’ informazzjoni. Wara jiġi ġġenerat kodiċi li jrid jintuża mill-membri l-oħrajn tal-grupp sabiex jimlew id-data personali tagħhom. Għad-deċiżjoni tal-għotja se jintużaw biss id-data tat-twelid, in-nazzjonalità, u t-tweġibiet għall-kwiżż u l-mistoqsija sussidjarja. Data personali oħra miġbura permezz tal-formola ta’ reġistrazzjoni se tintuża għal finijiet ta’ statistika u bħala informazzjoni rilevanti għas-sottokuntrattur awtorizzat maħtur mill-Kummissjoni Ewropea biex jibbukkja l-vjaġġi tal-parteċipanti magħżulin. Aktar informazzjoni dwar ir-regoli tal-kompetizzjoni DiscoverEU tinsab fl-EYP fit-taqsima “Regoli tal-kompetizzjoni DiscoverEU”.

Kunsiderazzjonijiet komuni:  
Għal uħud mill-karatteristiċi msemmijin hawn fuq, il-Portal Ewropew taż-Żgħażagħ u s-subportals tiegħu jorganizzaw, minn żmien għal żmien, kompetizzjonijiet, li jistgħu jeħtieġu s-sottomissjoni ta’ data personali. Il-parteċipazzjoni f’kompetizzjonijiet bħal dawn hi fakultattiva għal kollox; il-parteċipanti prospettivi huma infurmati dwar kwalunkwe implikazzjoni ta’ data personali qabel is-sottomissjoni. 

Biex jaċċessaw xi funzjonalitajiet, l-utenti jistgħu jintalbu jagħmlu l-login u jawtentikaw ruħhom qabel ma jkunu jistgħu jużaw xi wħud minn dawn il-karatteristiċi. Biex jagħmel dan, l-EYP jista’ juża s-Sistema ta' Ġestjoni tal-Identità (IMS) tal-Kummissjoni Ewropea, permezz tas-sistema ta' EU Login. Dik is-sistema għandha l-Istqarrija ta’ Privatezza tagħha stess. 

L-ipproċessar tad-data personali hu meħtieġ biex jiġu ssodisfatti l-obbligi u r-responsabbiltajiet tal-Kummissjoni Ewropea għall-monitoraġġ u r-rappurtar kif stabbilit fir-Regolament (UE) 2018/1475 li jistabbilixxi l-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà, ir-Regolament (UE) Nru 1288/2013 li jistabbilixxi l-Programm Erasmus+ u d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni Ewropea dwar il-programmi ta’ ħidma annwali għall-2018, l-2019 u l-2020 għall-azzjoni preparatorja "DiscoverEU: Pass ta’ vvjaġġar b’xejn għall-Ewropej li jagħlqu t-18-il sena”. 

L-għanijiet tal-ġbir tad-data huma:

 • Għoti ta' informazzjoni
  • Jipprovdi informazzjoni ta’ kuntatt (fil-forma ta’ ismijiet u / jew indirizzi tal-email ta’ persuni assoċjati ma’ artikli, avvenimenti jew aħbarijiet) lil membri tal-pubbliku.
  • Jippermetti lill-utenti awtorizzati jirreġistraw mal-EYP bħala awturi / edituri, u jipprovdi għajnuna teknika meta jkun hemm bżonn.
 • Formola “Staqsi mistoqsija”
  • L-individwi jkunu jistgħu jistaqsu mistoqsija permezz tal-EYP u jirċievu tweġiba mingħand il-Eurodesk Brussels Link, in-network tal-Eurodesk u/jew l-amministraturi tal-EYP
 • Korp Ewropew ta’ Solidarjetà
  • Jippermetti liż-żgħażagħ jirreġistraw mal-Korp billi jipprovdu l-informazzjoni bażika u d-dettalji ta’ kuntatt tagħhom. Jippermetti wkoll lir-reġistranti mal-Korp biex volontarjament jipprovdu informazzjoni ta’ kuntatt addizzjonali, id-dettalji dwar il-preferenzi tagħhom għat-tipi ta’ attivitajiet li jkunu interessati fihom, kif ukoll il-ħiliet u l-esperjenza li jistgħu jikkontribwixxu bihom fl-attivitajiet, sommarju tal-edukazzjoni u l-impjieg tagħhom u kwalunkwe esperjenza ta' volontarjat preċedenti.
  • Jippermetti lir-reġistranti tal-Korp jirċievu emails, newsletters u notifiki oħrajn relatati mal-Korp u ma’ inizjattivi oħrajn tal-Kummissjoni Ewropea / mhux tal-Kummissjoni Ewropea, kif ukoll stħarriġ u metodi oħrajn ta’ ġbir ta’ feedback mir-reġistranti. Hu possibbli għar-reġistranti tal-Korp li jiddefinixxu liema komunikazzjonijiet jixtiequ jirċievu.
  • Jippermetti lill-Korp jipprovdi opportunitajiet ta’ taħriġ għar-reġistranti tal-Korp.
  • Jippermetti lir-reġistranti tal-Korp jagħtu feedback dwar is-servizzi u l-proċessi.
  • Jippermetti lill-parteċipanti tal-Korp jirreġistraw l-eżiti tat-tagħlim mhux formali tagħhom fl-għodda esterna “Youthpass”.
  • Jippermetti lir-reġistranti tal-Korp jikkomunikaw ma’ xulxin permezz tal-karatteristiċi tal-bini tal-komunità tal-applikazzjoni mobbli tal-Korp. Dan jinkludi l-abbiltà li jippowstjaw kontenut iġġenerat mill-utent relatat mal-esperjenzi tagħhom tal-Korp, kif ukoll li jaraw u jagħmlu kummenti dwar il-posts ta’ reġistranti oħrajn, jaqsmu l-posts tagħhom stess fuq il-media soċjali, ifittxu/japplikaw għal attivitajiet, jieħdu sehem f’konkorsi u jużaw il-karatteristika taċ-chat one-to-one. Jistgħu wkoll jirrapportaw posts li jqisu mhux f’lokhom lill-amministraturi tal-Korp. Dawn il-posts għandhom jikkonformaw mat-Termini u l-Kundizzjonijiet ta’ użu tal-Portal għaż-Żgħażagħ Ewropej, disponibbli online. Jistgħu wkoll japplowdjaw avatar fil-profil tagħhom, u jindikaw il-lokalità kurrenti tagħhom.
  • Jippermetti lir-rappreżentanti awtorizzati tal-organizzazzjonijiet awtorizzati jmexxu l-attivitajiet tal-Korp, biex ifittxu fil-bażi tad-data tar-reġistranti tal-Korp biex isibu ħaddiema / voluntiera potenzjali għall-attivitajiet tal-Korp, billi jqabblu d-dettalji tal-attività proposta mad-data personali u l-preferenzi pprovduti mir-reġistranti tal-Korp.
  • Jippermetti lil dawn ir-rappreżentanti awtorizzati jagħmlu kuntatt mal-kandidati magħżulin, jekk il-kandidat reġistrat jaqbel li jiġi kkuntattjat mill-organizzazzjoni.
  • Jippermetti lil dawn ir-rappreżentanti awtorizzati joffru attivitajiet speċifiċi għall-kandidati reġistrati tal-Korp, u jimmaniġġja l-offerti li saru.
  • Jippermetti lill-amministraturi tal-Korp jimmaniġġjaw il-bażi tad-data tar-reġistranti tal-Korp u jipprovdu assistenza lir-reġistranti tal-Korp.
  • Jippermetti lill-Aġenziji Nazzjonali responsabbli għall-implimentazzjoni ta’ Erasmus+ u tal-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà jwettqu l-kontrolli, l-awditi u l-evalwazzjonijiet tal-proġetti li jirċievu appoġġ mill-UE li fihom huma involuti r-reġistranti u jipprovdu assistenza lir-rappreżentanti awtorizzati tal-organizzazzjonijiet permezz tal-aċċess għall-bażi tad-data tal-Korp.
  • Jippermetti lill-amministraturi tal-Korp jimmaniġġjaw attivitajiet tal-Korp u l-proċessi ta’ tiftix / tqabbil tal-Korp, u jipprovdu assistenza lir-rappreżentanti awtorizzati tal-organizzazzjonijiet awtorizzati li jmexxu attivitajiet tal-Korp.
  • Jippermetti lill-amministraturi tal-Korp u partijiet oħrajn fdati jibagħtu informazzjoni u notifiki dwar il-Korp u attivitajiet relatati oħrajn lir-reġistranti tal-Korp u r-rappreżentanti awtorizzati tal-organizzazzjonijiet.
  • Jippermetti lill-amministraturi tal-Korp janalizzaw id-data dwar ir-reġistranti u janalizzaw il-feedback tagħhom.
  • Jippermetti lill-amministraturi tal-Korp li jeżaminaw posts u kummenti mir-reġistranti, u dawk rappurtati mir-reġistranti u jieħdu azzjoni neċessarja jekk dawn ma jkunux jikkonformaw mat-Termini u l-Kundizzjonijiet ta’ użu tal-Portal Ewropew taż-Żgħażagħ.
 • Bażi tad-data ta’ organizzazzjonijiet u opportunitajiet
  • Tipprovdi informazzjoni ta’ kuntatt (fil-forma ta’ ismijiet u / jew indirizzi tal-email ta’ persuni assoċjati ma’ organizzazzjonijiet akkreditati ta' Erasmus+, organizzazzjonijiet tal-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà li għandhom Tikketta tal-Kwalità, organizzazzjonijiet oħrajn iċċertifikati skont il-programmi ta’ finanzjament tal-UE jew provvedituri terzi awtorizzati u l-opportunitajiet tagħhom) lil membri tal-pubbliku.
  • Tippermetti lil organizzazzjonijiet akkreditati ta’ Erasmus+, lil organizzazzjonijiet tal-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà li għandhom Tikketta tal-Kwalità, lil organizzazzjonijiet oħrajn iċċertifikati skont programmi ta’ finanzjament oħrajn tal-UE jew provvedituri terzi awtorizzati biex jimmaniġġjaw id-dettalji ta’ kuntatt ippubblikati tal-organizzazzjonijiet tagħhom.
  • Tippermetti lil organizzazzjonijiet akkreditati ta’ Erasmus+, lil organizzazzjonijiet tal-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà li għandhom Tikketta tal-Kwalità, lil organizzazzjonijiet oħrajn iċċertifikati skont programmi ta’ finanzjament oħrajn tal-UE jew provvedituri terzi awtorizzati biex jirreklamaw l-opportunitajiet tagħhom lil kandidati potenzjali, u tippermetti liż-żgħażagħ jagħmlu kuntatt ma’ dawn l-organizzazzjonijiet.
  • Tippermetti lill-amministraturi tal-EYP jipprovdu assistenza teknika lill-organizzazzjonijiet meta jkun hemm bżonn.
 • Għodda ta' Konsultazzjoni Online (CTK)
  • Tippermetti li l-utenti jirċievu aġġornamenti bl-email dwar il-konsultazzjonijiet li pparteċipaw fihom.
  • Tippermetti l-monitoraġġ u l-analiżi tal-istatistika tal-utenti tas-CTK.
  • Tippermetti lill-amministraturi tal-EYP jipprovdu assistenza teknika lill-organizzazzjonijiet li jmexxu l-konsultazzjonijiet meta jkun hemm bżonn.
 • DiscoverEU
  • Tippermetti liż-żgħażagħ japplikaw għall-inizjattiva billi jipprovdu l-informazzjoni personali bażika tagħhom, id-dettalji ta’ kuntatt, kif ukoll informazzjoni addizzjonali relatata mal-ivvjaġġar (ara t-Taqsima “Liema data personali niġbru fl-EYP?”).
  • Tippermetti lill-applikanti li jirċievu emails u notifiki oħrajn relatati ma’ DiscoverEU u inizjattivi oħrajn tal-Kummissjoni Ewropea/mhux tal-Kummissjoni Ewropea mmirati lejn iż-żgħażagħ, kif ukoll stħarriġ u metodi oħrajn ta’ ġbir ta’ feedback mingħand l-applikanti, biex jirċievu aktar komunikazzjoni, materjali tal-kampanja, stediniet ta’ avvenimenti relatati ma’ inizjattivi tal-KE/mhux tal-KE, biss wara li l-applikanti jipprovdu l-kunsens espliċitu rispettiv tagħhom għall-Kummissjoni Ewropea u l-kuntratturi awtorizzati tagħha biex jikkuntattjawhom.
  • Tippermetti lill-amministraturi ta’ DiscoverEU u l-kuntrattur awtorizzat jikkuntattjaw applikanti magħżulin u dawk fil-lista ta’ riżerva permezz ta’ email jew bit-telefown.
  • Tippermetti lill-Aġenziji Nazzjonali responsabbli għall-implimentazzjoni ta’ Erasmus+ jikkuntattjaw lill-applikanti magħżulin u lill-applikanti fuq il-lista ta’ riżerva bl-email jew bit-telefown bl-għan li jibagħtu stediniet għall-avveniment.
  • Tippermetti lill-istrumenti tal-media stampata, tat-TV jew tar-radju magħżulin mill-Kummissjoni Ewropea jikkuntattjaw l-applikanti magħżulin, biss wara l-qbil espliċitu tal-applikanti magħżulin li jiġu kkuntattjati.
  • Tippermetti lill-kuntrattur awtorizzat joffri pass tal-ivvjaġġar għal kull applikant magħżul.
  • Tippermetti lill-amministraturi ta’ DiscoverEU biex ikollhom aċċess għad-data maħżuna online tal-applikanti u jipproċedu bl-għażla tal-applikanti kif ukoll jipprovdu assistenza lill-applikanti ta’ DiscoverEU (it-tieni livell ta’ appoġġ). L-ewwel livell ta’ appoġġ isir permezz tal-Eurodesks.
  • Tippermetti lill-amministraturi ta’ DiscoverEU janalizzaw id-data dwar l-applikanti u janalizzaw il-feedback tal-applikanti.
  • Tippermetti lill-kuntrattur awtorizzat joffri Karta Ewropea taż-Żgħażagħ (EYCA) lil kull applikant mhux magħżul (abbażi tal-kunsens tiegħu).

Il-Kummissjoni Ewropea u l-organizzazzjonijiet responsabbli għall-implimentazzjoni ta’ dawn il-karatteristiċi ma jipproċessawx id-data personali miġbura għal xi skop ieħor għajr dawk deskritti hawn fuq.

X’data personali niġbru fil-Portal Ewropew taż-Żgħażagħ?

 • Għoti ta' informazzjoni
  • Membri individwali tal-pubbliku marbutin ma’ artiklu, avveniment jew aħbar: isem, indirizz tal-email.
  • Staff mill-Eurodesk Brussels Link jew min-network ta’ organizzazzjonijiet tal-Eurodesk: isem, kunjom, indirizz tal-email, il-pajjiż fejn il-persuna għandha l-permess tamministra kontenut f’isem xi ħadd.
 • Formola “Staqsi mistoqsija”
  • Membri individwali tal-pubbliku li jissottomettu mistoqsija jridu jipprovdu isimhom u l-indirizz tal-email tagħhom.
 • Korp Ewropew ta’ Solidarjetà
  • Membri individwali tal-pubbliku li jiddeċiedu li jissieħbu mal-Korp għandhom jipprovdu l-informazzjoni bażika li ġejja: isem, kunjom, data ta' twelid, ġeneru, pajjiż ta’ residenza legali, nazzjonalità, indirizz tal-email, lingwa ta’ kuntatt preferuta, tipi ta’ attivitajiet tal-Korp li jinteressawhom, għarfien u esperjenza preċedenti, u jindikaw li huma jaċċettaw il-Missjoni u l-Prinċipji tal-Korp.
  • Wara l-proċess inizjali ta’ reġistrazzjoni biex jissieħbu mal-Korp, jistgħu b’mod volontarju, jipprovdu informazzjoni addizzjonali dwarhom infushom: indirizz postali, numri tat-telefown, sommarju ta’ edukazzjoni u impjieg, dettalji ta’ esperjenzi ta’ volontarjat preċedenti, ħiliet lingwistiċi, disponibbiltà għal attivitajiet tal-Korp, motivazzjoni biex jivvolontarjaw għal attività tal-Korp, motivazzjoni biex jaħdmu fuq attività tal-Korp, pajjiżi fejn jixtiequ jagħmlu volontarjat / xogħol, xogħol mixtieq, kwalunkwe informazzjoni addizzjonali li jixtieq jipprovdi l-utent, rieda li jirċievi emails, newsletters, notifiki u komunikazzjonijiet oħrajn mingħand il-Korp.
  • Jistgħu wkoll japplowdjaw is-CV personali tagħhom fil-forma ta’ dokument, bil-fehim li l-informazzjoni kollha fis-CV, inklużi d-dettalji ta’ kuntatt u kwalunkwe informazzjoni personali sensittiva, tkun għad-dispożizzjoni tar-rappreżentanti tal-organizzazzjonijiet awtorizzati li jmexxu l-attivitajiet tal-Korp, u li jistgħu jużawha bħala parti mill-proċessi tagħhom biex jagħżlu reġistranti għall-attivitajiet tagħhom.
  • Permezz tal-applikazzjoni mobbli tal-Korp, huma jistgħu wkoll jippowstjaw kontenut iġġenerat mill-utenti relatat mal-esperjenza tagħhom tal-Korp, u jissottomettu kummenti dwar posts magħmulin minn reġistranti oħrajn. Dawn il-posts għandhom jikkonformaw mat-Termini u l-Kundizzjonijiet ta’ użu tal-Portal Ewropew taż-Żgħażagħ.
  • Jistgħu wkoll japplowdjaw avatar fil-profil tagħhom fuq l-app mobbli tal-Korp, jindikaw il-lokalità kurrenti tagħhom u jfittxu u japplikaw għal attivitajiet.
  • Bl-użu tal-applikazzjoni mobbli tal-Korp, tinġabar data addizzjonali llinkjata mal-identifikaturi tal-utent (ID tal-utent, ID tal-apparat), l-użu (interazzjoni tal-prodott: it-tnedija tal-app u l-paġni li wieħed ikun ra kif ukoll data oħra dwar l-użu: tip ta’ apparat u ta’ browser) u d-dijanjostika (crash data)
  • Il-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà se jservi ta’ pjattaforma sabiex jiffaċilita lill-organizzazzjonijiet u l-individwi biex jingħaqdu flimkien u mhux se jkun hemm evalwazzjoni ta’ aspetti personali tas-suġġett tad-data mmexxija mid-DĠ EAC.
  • Rappreżentanti awtorizzati tal-organizzazzjonijiet awtorizzati li jmexxu l-attivitajiet tal-Korp: isem, kunjom, username, indirizz tal-email, organizzazzjoni(jiet) li l-persuna intitolata tamministra, aċċettazzjoni tal-Missjoni u l-Prinċipji tal-Korp.
 • Bażi tad-data ta’ organizzazzjonijiet u opportunitajiet
  • Membri individwali tal-pubbliku marbutin ma’ organizzazzjoni akkreditata ta’ Erasmus+, organizzazzjoni tal-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà li jkollha Tikketta tal-Kwalità, organizzazzjoni oħra ċertifikata taħt programmi oħrajn ta’ finanzjament tal-UE, provveditur terz awtorizzat jew proġett: isem, indirizz tal-email.
  • Maniġers ta’ Organizzazzjonijiet: isem, kunjom, username, indirizz tal-email, organizzazzjoni(jiet) li l-persuna intitolata tamministra.
 • Għodda ta' Konsultazzjoni Online (CTK)
  • Membri individwali tal-pubbliku: isem, kunjom, indirizz tal-email, pajjiż ta’ residenza, data tat-twelid, ġeneru, organizzazzjoni li jirrappreżentaw (jekk applikabbli).
  • Rappreżentanti awtorizzati ta’ organizzazzjonijiet awtorizzati li jużaw is-CTK - isem, kunjom, indirizz tal-email, pajjiż li l-persuna intitolata tamministra.
 • DiscoverEU
  • Membri individwali jew kapijiet ta’ grupp li jiddeċiedu li japplikaw għandhom jipprovdu l-informazzjoni bażika li ġejja: isem, kunjom, data tat-twelid, ġeneru, nazzjonalità, indirizz tal-email, numru tal-ID jew tal-passaport, numru tat-telefown, okkupazzjoni. L-applikanti jridu jwieġbu wkoll sett ta’ mistoqsijiet relatati mal-ivvjaġġar bħall-perjodu ta’ żmien li jixtiequ jivvjaġġaw, jekk din hix l-ewwel darba li qed jivvjaġġaw lejn pajjiż ieħor tal-UE, jekk din hix l-ewwel darba li qed jivvjaġġaw mingħajr il-ġenituri/l-indukraturi tagħhom, x’jixtiequ jitgħallmu minn din l-esperjenza, liema attivitajiet jixtiequ jagħmlu matul il-vjaġġ tagħhom, kif se jiffinanzjaw l-ispejjeż tagħhom, u kif saru jafu dwar l-inizjattiva.
  • Fil-każ ta’ applikazzjoni ta’ grupp, il-kap tal-grupp għandu jipprovdi l-istess informazzjoni. Wara jiġi ġġenerat kodiċi li jrid jintuża mill-membri l-oħrajn tal-grupp sabiex jimlew id-data personali tagħhom.
  • L-indirizz tal-email u n-numru tat-telefown tal-applikanti magħżulin jistgħu jiġu xxerjati mal-istrumenti tal-media magħżulin mill-Kummissjoni Ewropea wara l-qbil espliċitu mill-applikanti li għandhom jiġu kkuntattjati minn strumenti tal-media kif ukoll mar-Rappreżentanzi tal-Kummissjoni Ewropea u s-Servizz tal-Kelliem tal-Kummissjoni Ewropea (SPP). Ladarba l-applikanti jintlaħqu minn mezzi tax-xandir u jkunu qablu li jipprovdu l-emails tagħhom, jeħtieġ li jkunu konxji li huma soġġetti għall-istqarrija ta’ privatezza rispettiva tal-istrument tal-media responsabbli.
  • Il-Kummissjoni Ewropea tista’ tixxerja d-data personali tal-applikanti magħżulin ta’ DiscoverEU (speċifikament l-isem, l-indirizz tal-email, in-numru tat-telefown, id-data tat-twelid, il-pajjiż) mal-kuntrattur awtorizzat tagħha inkarigat mill-attivitajiet ta’ komunikazzjoni eżempju għall-iskop li jintbagħtu inviti għal avvenimenti jew ibbukkjar ta’ biljett tal-ivvjaġġar biex wieħed jattendi avveniment.
  • Il-Kummissjoni Ewropea tista’ taqsam id-data personali tal-applikant magħżul u fuq il-lista ta' riżerva ta’ DiscoverEU (speċifikament l-isem, l-indirizz tal-email, in-numru tat-telefown, id-data tat-twelid, il-pajjiż) mal-Aġenziji Nazzjonali tal-Erasmus+ għall-fini li jintbagħtu stediniet għall-avveniment.

Liema mezzi tekniċi nużaw għall-ipproċessar tad-data personali tiegħek?

Il-ġbir u l-ipproċessar tad-data jsiru bl-użu ta’ standards tal-IT u l-infrastruttura tat-telekomunikazzjoni tal-Kummissjoni. Id-data tinħażen f’bażi tad-data ċentrali (immexxija mid-DĠ Edukazzjoni u Kultura u lokalizzata fiċ-Ċentru tad-Data tal-Kummissjoni fil-Lussemburgu.

Min għandu aċċess għall-informazzjoni tiegħek u lil min tiġi żvelata?

 • Għoti ta' informazzjoni
  • Il-pubbliku ġenerali se jara d-dettalji ta’ kuntatt personali rilevanti ta’ kull persuna miżjuda mill-edituri awtorizzati tal-EYP għal artikli, aħbarijiet jew avvenimenti, pereżempju l-persuna ta’ kuntatt pubbliku għal avveniment jew aħbar.
  • Dawn id-dettalji huma aċċessibbli wkoll mill-istaff tal-Eurodesk fil-Eurodesk Brussels Link u n-network ta’ organizzazzjonijiet nazzjonali tal-Eurodesk.
  • L-amministraturi tal-EYP ukoll għandhom aċċess għal din l-informazzjoni.
 • Formola “Staqsi mistoqsija”
  • Id-dettalji ta’ kuntatt se jkunu aċċessibbli għall-Eurodesk Brussels Link, in-network tal-organizzazzjonijiet nazzjonali tal-Eurodesk u l-amministraturi tal-EYP.
 • Korp Ewropew ta’ Solidarjetà
  • Il-pubbliku ġenerali se jara d-dettalji ta’ kuntatt personali tar-rappreżentanti tal-organizzazzjonijiet awtorizzati li jmexxu attivitajiet tal-Korp, jekk l-organizzazzjoni nfisha żżid din l-informazzjoni mal-profil tal-Korp tagħha li tippubblika fuq il-paġni web tal-Korp.
  • Il-pubbliku ġenerali se jkun jista’ jara wkoll il-kontenut iġġenerat mill-utent u l-kummenti ppowstjati u xxerjati mir-reġistranti tal-Korp dwar l-esperjenzi tagħhom tal-Korp, flimkien mal-avatar u l-lokalità, jekk dawn ikunu ġew speċifikati.
  • Ir-reġistranti tal-Korp jistgħu jaraw u jżommu d-data personali tagħhom billi jidħlu fil-kont tagħhom tal-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà. Huma għandhom id-dritt iħassru l-kont tagħhom meta jridu. Ir-reġistrant tal-Korp hu responsabbli għall-kwalità tad-data tiegħu stess.
  • Permezz tal-app mobbli tal-Korp, ir-reġistranti tal-Korp jistgħu wkoll jaraw, jixxerjaw, jeditjaw u jħassru l-posts li jibagħtu dwar l-esperjenza tagħhom tal-Korp. Jistgħu wkoll jaraw u jikkummentaw dwar posts ta’ reġistranti oħrajn, u jirrapportaw posts lill-amministraturi tal-Korp jekk iqisu li dawn jiksru t-Termini u l-Kundizzjonijiet ta’ użu.
  • Ir-reġistranti tal-Korp jistgħu japplowdjaw, jemendaw jew iħassru l-avatar u l-lokalità fil-profil tagħhom fl-app mobbli tal-Korp.
  • Id-data tar-reġistranti tal-Korp hi aċċessibbli mir-rappreżentanti awtorizzati tal-organizzazzjonijiet awtorizzati li jmexxu attivitajiet tal-Korp.
  • Id-data personali tar-reġistranti tal-Korp hi aċċessibbli għall-Aġenziji Nazzjonali responsabbli għall-implimentazzjoni tal-Erasmus+ u tal-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà sabiex tingħata assistenza lir-rappreżentanti awtorizzati tal-organizzazzjonijiet, kif ukoll għall-fini tat-twettiq tal-kontrolli, tal-awditi u tal-evalwazzjonijiet tal-proġetti li jirċievu l-appoġġ tal-UE li fihom ikunu involuti r-reġistranti.
  • Id-data personali tar-reġistranti tal-Korp hi aċċessibbli wkoll għall-amministraturi tal-Korp u l-amministraturi tal-programmi differenti tal-UE li permezz tagħhom l-organizzazzjonijiet awtorizzati jipprovdu l-attivitajiet tal-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà.
  • Id-data personali tista’ tiġi xxerjata ma’ servizzi oħrajn tal-Kummissjoni Ewropea li jista’ jkollhom interess li jikkuntattjaw lir-reġistranti.
  • Id-data personali tal-kandidati magħżulin tista’ tiġi xxerjata ma’ outlets tal-media stampati, tat-televiżjoni jew tar-radju magħżulin mill-Kummissjoni Ewropea wara l-qbil espliċitu tal-applikanti magħżulin.
  • Id-data personali limitata tar-reġistranti tal-Korp (l-isem, il-kunjom, id-data tat-twelid, il-pajjiż ta’ residenza, in-nazzjonalità, l-indirizz tal-email) tista’ tintbagħat lil għodod oħrajn immaniġġjati mid-DĠ EAC u aċċessibbli għall-organizzazzjonijiet awtorizzati, l-Aġenziji Nazzjonali u l-amministraturi tal-Korp.
  • Id-data personali limitata tal-parteċipanti tal-Korp (l-isem, il-kunjom, id-data tat-twelid, il-pajjiż ta’ residenza, in-nazzjonalità, l-indirizz tal-email, il-ġeneru) se tintbagħat lill-fornitur tas-servizz tal-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà biex jimmaniġġja l-kopertura tal-assigurazzjoni tal-parteċipanti tal-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà.
  • Id-data personali limitata tal-parteċipanti tal-Korp (l-isem, il-kunjom, id-data tat-twelid, l-indirizz tal-email, il-pajjiż ta’ residenza) se tintbagħat lill-għodda esterna “Youthpass” biex il-parteċipanti jkunu jistgħu jirreġistraw l-eżiti tat-tagħlim mhux formali tagħhom jekk jixtiequ jagħmlu dan.
  • Id-data personali limitata tar-reġistranti/tal-parteċipanti tal-Korp (l-isem, il-kunjom, l-indirizz tal-email, l-username tal-EU Login, il-lingwa ta’ kuntatt, il-pajjiż ta’ residenza, il-belt (jekk definita)) interessati li jsegwu l-korsijiet ta’ Taħriġ Online Ġenerali se tintbagħat lill-pjattaforma tal-Akkademja tal-UE biex tippermetti lir-reġistranti/parteċipanti jkollhom aċċess għall-korsijiet ta’ Taħriġ Ġenerali Online.
  • Il-kontenut iġġenerat mill-utenti u l-kummenti ppowstjati mir-reġistranti tal-Korp dwar l-esperjenza tagħhom tal-Korp huma aċċessibbli wkoll għall-amministraturi tal-Korp.
 • Bażi tad-data ta’ organizzazzjonijiet u opportunitajiet
  • Id-dettalji ta’ kuntatt personali tal-persuni marbutin mal-organizzazzjonijiet akkreditati tal-Erasmus+, mal-organizzazzjonijiet Ewropej tal-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà li għandhom Tikketta tal-Kwalità, ma’ organizzazzjonijiet oħrajn iċċertifikati skont programmi oħrajn iffinanzjati mill-UE jew ma’ provveditur terz awtorizzat, u l-opportunitajiet jista’ jarahom il-pubbliku ġenerali.
  • Ir-rappreżentanti awtorizzati ta’ organizzazzjoni akkreditata tal-Erasmus+, organizzazzjoni tal-Korp Ewropej ta’ Solidarjetà li għandha Tikketta tal-Kwalità, organizzazzjoni oħra ċċertifikata skont programmi oħrajn iffinanzjati jew awtorizzati minn provveditur terz awtorizzat, jistgħu jaċċessaw id-dettalji ta’ kuntatt personali ta’ persuni marbutin ma’ dik l-organizzazzjoni partikolari u l-proġetti tagħha.
 • Għodda ta' Konsultazzjoni Online (CTK)
  • L-indirizzi tal-email u d-data demografika bażika tal-utenti tas-CTK u l-attività tagħhom fis-CTK jistgħu jarawhom ir-rappreżentanti awtorizzati tal-organizzazzjonijiet awtorizzati li jmexxu konsultazzjonijiet permezz tas-CTK, u li huma mħarrġin imexxu l-konsultazzjonijiet.
  • L-amministraturi tal-EYP ikollhom aċċess ukoll għal din id-data.
 • DiscoverEU
  • L-applikant hu responsabbli għall-kwalità tad-data tiegħu stess.
  • Id-data personali tal-applikanti hi aċċessibbli għall-proċessuri li ġejjin li huma awtorizzati mill-Kummissjoni Ewropea: (1) il-kuntrattur awtorizzat li se jirranġa l-ibbukkjar tal-ivvjaġġar, (2) Eurodesks (3) il-kuntrattur awtorizzat inkarigat mill-attivitajiet ta’ komunikazzjoni (4) l-Aġenziji Nazzjonali tal-Erasmus+ (5) l-Aġenzija Eżekuttiva Ewropea għall-Edukazzjoni u l-Kultura (EACEA)
  • Id-data personali tal-applikanti hi aċċessibbli għall-amministraturi ta’ DiscoverEU.
  • Id-data personali tista’ tiġi xxerjata ma’ servizzi oħrajn tal-Kummissjoni Ewropea li jista’ jkollhom interess li jikkuntattjaw lir-reġistranti.
  • Id-data personali tal-applikazzjonijiet magħżulin tista’ tiġi xxerjata ma’ outlets tal-media stampati, tat-televiżjoni jew tar-radju magħżulin mill-Kummissjoni Ewropea wara l-qbil espliċitu tal-applikanti magħżulin.
  • L-applikanti magħżulin mill-Kummissjoni Ewropea, jistgħu jiġu kkuntattjati bl-email jew bit-telefown mill-Aġenziji Nazzjonali tal-Erasmus+ jew mill-kuntrattur awtorizzat tal-Kummissjoni Ewropea responsabbli għall-attivitajiet tal-komunikazzjoni. Meta applikabbli, u jekk l-applikant magħżul jaqbel, il-kuntrattur jista’ jibbukkja biljett tal-ivvjaġġar għall-applikant magħżul biex jattendi avveniment. Il-kuntrattur jagħżel l-aktar operaturi ta’ trasport ta’ partijiet terzi kompetittivi u adatti (f’ferroviji prinċipali).
  • Għall-finijiet tal-ibbukkjar tal-biljetti tal-ivvjaġġar, il-kuntrattur jista’ jixxerja mal-applikanti l-operatur tal-ivvjaġġar identifikat u jillinkja mal-formoli tal-ibbukkjar online ta’ dak l-operatur ta’ trasport ta’ partijiet terzi u mal-istqarrija ta’ privatezza applikabbli tiegħu. L-applikant se jkollu bżonn jimla dawn il-formoli ta’ bbukkjar biex jibbukkja l-biljetti u jagħmel check-in online. Kun af li tali operaturi tat-trasport ta’ partijiet terzi ma joperawx taħt il-kontroll tal-Kummissjoni Ewropea jew tal-kuntrattur awtorizzat tal-Kummissjoni Ewropea u li l-prattiki ta' privatezza ta' dawk il-partijiet terzi jistgħu jvarjaw minn din l-istqarrija ta’ privatezza. La l-Kummissjoni Ewropea u lanqas il-kuntrattur awtorizzat ma huma responsabbli għal dawn il-prattiki ta’ privatezza ta’ partijiet terzi jew għall-istqarrijiet ta’ privatezza relatati. L-applikanti magħżulin iridu jkunu u jibqgħu konxji tal-istqarrijiet ta’ privatezza ta’ dawn il-partijiet terzi meta applikanti magħżulin jagħtu l-kunsens tagħhom għax-xiri jew l-ibbukkjar permezz tas-sit web jew l-applikazzjoni tal-operatur tat-trasport. Inħeġġuk taqra l-istqarrijiet ta’ privatezza rispettivi tal-partijiet terzi tat-trasport għal aktar dettalji dwar il-prattiki ta’ privatezza rispettivi tagħhom.
  • Id-data personali ta’ applikanti mhux magħżulin tista’ tiġi trażmessa lill-kuntrattur għall-fini li jirċievu l-karta tal-EYCA.

Id-data personali se tkun aċċessibbli għal:

 • L-istaff tal-unitajiet tad-DĠ EAC responsabbli għall-implimentazzjoni tas-servizzi permezz tal-Portal Ewropew taż-Żgħażagħ.
 • L-istaff tal-unità tal-informatika (IT) tad-DĠ EAC.
 • L-istaff ta’ Servizzi kompetenti oħrajn tal-Kummissjoni Ewropea koresponsabbli għall-implimentazzjoni tas-servizzi permezz tal-Portal Ewropew taż-Żgħażagħ.

Jekk ikun meħtieġ, id-data personali tista’ tiġi żvelata lil:

 • L-istaff tal-Kapaċità tal-Awditjar Intern tad-DĠ EAC
 • L-istaff tad-DĠ IAS
 • L-istaff tal-OLAF

Trasferimenti internazzjonali ta’ data

Id-data personali tar-reġistranti tal-Korp tiġi ttrasferita lil organizzazzjonijiet minn pajjiżi terzi barra mill-UE/miż-ŻEE li jġorru t-Tikketta tal-Kwalità tal-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà (pajjiżi tal-programm u pajjiżi sħab) iżda li għalihom ma hemm ebda deċiżjoni ta’ adegwatezza (inkluż lejn pajjiżi tal-programm – it-Turkija, is-Serbja u l-Maċedonja ta’ Fuq). F’dan il-każ, il-livell ta’ protezzjoni tad-data personali tiegħek jiddependi mil-liġi jew il-prattika ta’ dak il-pajjiż terz. Madankollu, id-drittijiet tiegħek fir-rigward tal-protezzjoni tad-data jistgħu ma jkunux ekwivalenti għal dawk f’pajjiż tal-UE/taż-ŻEE jew pajjiż b’deċiżjoni ta’ adegwatezza.

Għal kemm żmien inżommu d-data tiegħek?

L-indirizzi tal-emails ta’ kuntatt inklużi f'artikli, aħbarijiet u avvenimenti jiġu arkivjati, flimkien mal-kontenut oriġinali, għal sentejn wara l-pubblikazzjoni tagħhom.

Id-data personali li tinsab fil-kontijiet tal-utenti tal-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà titħassar tliet snin wara li jilħqu l-limitu ta’ età superjuri tal-eliġibbiltà għall-parteċipazzjoni fil-Korp, ħlief jekk l-utent qabel li jissieħeb fi kwalunkwe skema ta’ alumni li tista’ tkun fis-seħħ f’dak iż-żmien, ma jkunx esprima interess permezz ta’ email li jżomm il-kont tal-utent jew ikun ibbenefika minn finanzjament tal-UE permezz tal-parteċipazzjoni fil-programm, f’liema każ id-data tinżamm għal 5 snin mill-aħħar tranżazzjoni finanzjarja skont il-lista komuni ta’ ritenzjoni.

Il-kontribuzzjonijiet fil-proċessi ta’ konsultazzjoni online se jiġu anonimizzati (jiġifieri r-rabta bejn l-utent u l-kontribuzzjonijiet / voti li għamlu se jitneħħew) fi żmien sentejn wara t-tmiem ta’ kull konsultazzjoni sħiħa u l-proċess ta' rappurtar / feedback.

Id-data personali li tinsab f’applikazzjonijiet tal-utenti mhux magħżulin għal Discover EU titħassar sentejn wara li jkunu ssottomettew l-applikazzjoni tagħhom, sakemm ma jkunux esprimew interess li jiġu infurmati dwar/involuti f’servizzi oħrajn tal-EYP f’liema każ id-data tinżamm għal massimu ta’ 5 snin. Wara dak iż-żmien, id-data personali tagħhom se tiġi anonimizzata u tinżamm biss għal skop statistiku. Id-data personali li tinsab f’applikazzjonijiet tal-utenti magħżulin għal DiscoverEU titħassar 5 snin mill-aħħar tranżazzjoni finanzjarja skont il-lista komuni ta’ ritenzjoni sakemm l-utent ma jkunx esprima l-interess tiegħu li jirtira mill-istatus ta’ “utent magħżul” u ma jkunx ibbenefika minn finanzjament tal-UE permezz tal-inizjattiva, f’liema każ id-data tinżamm għal massimu ta’ sentejn.

Kif tista' taċċessa d-data personali tiegħek, tivverifika l-eżattezza tagħha u, jekk meħtieġ, tikkoreġiha?

Għandek id-dritt li jkollok aċċess għad-data personali maħżuna u, jekk ikun meħtieġ, titlob li d-data tiegħek tiġi kkoreġuta, billi tikkuntattja lill-Kontrollur tad-Data tal-Portal Ewropew taż-Żgħażagħ, li hu:

Il-Kap tal-Unità, "Youth policy", Rue Joseph II 70, B-1049, Brussels, email: EAC-EYP@ec.europa.eu

X’inhuma l-miżuri ta’ sigurtà meħuda biex l-informazzjoni tiegħek tiġi ssalvagwardjata mill-possibbiltà ta’ użu ħażin jew aċċess mhux awtorizzat?

Id-data hi salvagwardjata fil-Kummissjoni u koperta minn numru ta’ miżuri difensivi implimentati mill-Kummissjoni biex tipproteġi l-integrità u l-kunfidenzjalità tal-assi elettroniċi tal-Istituzzjoni.

Korp Ewropew ta’ Solidarjetà

Meta taċċetta din l-Istqarrija ta' Privatezza Speċifika, organizzazzjoni awtorizzata li tmexxi attivitajiet taqbel li tuża s-sistemi tal-IT tal-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà biex tfittex biss reġistranti tal-Korp għal attivitajiet, kif ukoll biex tikkuntattja u toffri attività lir-reġistranti tal-Korp. Dawn l-attivitajiet jistgħu jkunu impenn tagħhom stess, jew l-impenn ta’ organizzazzjoni oħra rappreżentata uffiċjalment mill-organizzazzjoni awtorizzata.
B’mod speċifiku, l-organizzazzjoni awtorizzata timpenja ruħha li tadotta miżuri ta’ sigurtà tekniċi u operattivi rilevanti għar-riskju inerenti fl-ipproċessar tagħha ta’ data personali tar-reġistranti, sabiex:

 •  tipprevieni kwalunkwe persuna mhux awtorizzata milli tikseb aċċess għal sistemi tal-kompjuter li jipproċessaw data personali, u speċjalment (a) qari, ikkuppjar, tibdil jew tneħħija mhux awtorizzati ta’ mezzi tal-ħżin, (b) input ta’ data mhux awtorizzat kif ukoll kwalunkwe żvelar, bdil jew tħassir mhux awtorizzat ta’ data personali maħżuna, (c) persuni mhux awtorizzati milli jużaw sistemi ta’ pproċessar ta’ data permezz ta’ faċilitajiet ta’ trasmissjoni ta’ data;
 • tiżgura li l-utenti awtorizzati ta’ sistema għall-ipproċessar tad-data jkollhom aċċess biss għad-data personali li għaliha jirreferi d-dritt tal-aċċess tagħhom;
 • tirreġistra liema data personali tkun ġiet ikkomunikata, meta jkun sar dan u lil min din tkun intbagħtet;
 • tiżgura li d-data personali qed tkun ipproċessata b’mod konformi mad-dispożizzjonijiet tal-protezzjoni tad-data stabbiliti fil-leġiżlazzjoni nazzjonali;
 • tiżgura li, matul il-komunikazzjoni tad-data personali u t-trasport tal-mezzi tal-ħżin, id-data ma tkunx tista’ tinqara, tiġi kkupjata jew titħassar mingħajr awtorizzazzjoni;
 • tiddisinja l-istruttura organizzattiva tagħha b’mod li jiġu ssodisfatti r-rekwiżiti tal-protezzjoni tad-data.

Lil min tikkuntattja jekk għandek mistoqsijiet jew ilmenti dwar il-protezzjoni tad-data ta’ individwi?

Għandek tikkuntattja l-Kontrollur tad-Data għall-Portal Ewropew taż-Żgħażagħ, li hu: Il-Kap tal-Unità, "Youth policy", Rue Joseph II 70, B-1049, Brussels, email: EAC-EYP@ec.europa.eu.

Jekk ikollok aktar mistoqsijiet jew ilmenti, tista’ tikkuntattja wkoll:

Rikors

F’każ ta’ kunflitt, l-ilmenti jistgħu jiġu indirizzati lill-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data (l-EDPS) http://www.edps.europa.eu

Fejn tista’ ssib aktar informazzjoni ddettaljata?

L-Uffiċjal tal-Protezzjoni tad-Data tal-Kummissjoni jippubblika r-reġistru tal-operazzjonijiet kollha li jipproċessaw id-data personali. Tista’ taċċessa r-reġistru bil-link li ġej: http://ec.europa.eu/dpo-register.

Dan l-ipproċessar speċifiku ġie nnotifikat lid-DPR bir-referenza li ġejja: DPR-EC-00371