Skip to main content

Egyedi adatvédelmi nyilatkozat – Európai Ifjúsági Portál

Ez az adatvédelmi nyilatkozat az Európai Ifjúsági Portálra és a portálhoz kapcsolódó online szolgáltatásokra, pl. webhelyekre és mobiltelefon-alkalmazásokra vonatkozik. A rendszer személyes adatokat tartalmaz, melyek közzététele és kezelése az Európai Parlament és a Tanács 2018. október 23-i (EU) 2018/1725 rendeletében megfogalmazott rendelkezések hatálya alá tartozik (mely rendelet hatályon kívül helyezi a 45/2001/EK rendeletet). A jelen adatvédelmi nyilatkozat ismerteti, hogyan kezeli a rendszer a személyes adatokat, és hogyan gondoskodik védelmükről. 

A személyes adatok kezelésének fő jogalapjai a következők: az Európai Szolidaritási Testület program létrehozásáról, valamint az (EU) 2018/1475 és a 375/2014/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2021/888 rendelet, az Erasmus+ elnevezésű uniós oktatási és képzési, ifjúsági és sportprogram létrehozásáról és az 1288/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2021/817 rendelet, valamint a „DiscoverEU: Ingyenes utazási igazolványok a 18. életévüket betöltő európaiak számára” elnevezésű előkészítő intézkedés 2018., 2019. és 2020. évi éves munkaprogramjáról szóló európai bizottsági határozat. 

Milyen célt szolgál az adatgyűjtés?

Az Európai Ifjúsági Portálnak hat olyan fő funkciója van, amely szükségessé teszi a személyes adatok gyűjtését és kezelését. Ezek az alábbiak:

 • Tájékoztatás – a fiatalokat érintő és az EU ifjúsági stratégiájával kapcsolatos cikkek, eseményismertetők és hírek létrehozása és aktualizálása.
 • Kérdésfeltevésre szolgáló űrlap – az Európai Ifjúsági Portál lehetőséget nyújt az érdeklődőknek, hogy egy erre a célra szolgáló elektronikus űrlapon beküldjék kérdéseiket.
 • Európai Szolidaritási Testület – az Európai Ifjúsági Portál lehetővé teszi, hogy a fiatalok csatlakozzanak a testülethez, feltüntessék, milyen tevékenységekben szeretnének részt venni, és a tevékenységre való felkészülés érdekében képzésben részesüljenek. Arra is módot kínál a számukra, hogy felhasználóként tartalmakat – pl. képeket és szövegeket – tegyenek közzé és osszanak meg másokkal a testület tagjaként szerzett tapasztalataikról, megjegyzéseket fűzzenek más felhasználók bejegyzéseihez, avatart töltsenek fel a profiljukhoz és megadják a tartózkodási helyüket. Az Európai Ifjúsági Portál azt is lehetővé teszi, hogy a meghatalmazott szervezetek keresést végezzenek a testület regisztrált tagjainak adatait tartalmazó adatbázisban annak érdekében, hogy potenciális résztvevőket találjanak önkéntesmunka- és szakmai tevékenységeikhez, felvegyék velük a kapcsolatot (ha ők ehhez hozzájárulnak), felajánlják nekik a tevékenységeikben való részvétel lehetőségét, amelyet az illetők elfogadhatnak, illetve visszautasíthatnak, végül pedig a tevékenység befejezését követően részvételi igazolást állítsanak ki a részükre. Az Európai Szolidaritási Testület regisztrált tagjai, illetve a testület tevékenységeiben részt vevő személyek a testületnél létrehozott felhasználói fiókjukon keresztül részt vehetnek az EU Akadémia platformján kínált általános online képzéseken. Ha ilyen képzésre jelentkeznek, a testület regisztrált tagjai, illetve a testület tevékenységeiben részt vevő személyek tájékoztatást kapnak az általános online képzéssel kapcsolatos adatvédelmi tudnivalókról, mielőtt az európai ifjúsági portálon megadott adataik továbbításra kerülnének az EU Akadémia platformjára. A platform saját adatvédelmi nyilatkozata elérhető a platform felületén. Emellett az Európai Szolidaritási Testület azon regisztrált tagjainak, akik érdeklődésüket fejezték ki a humanitárius segítségnyújtási önkéntesség iránt, lehetőségük lesz arra, hogy speciális képzésen vegyenek részt az EU Akadémia platformján, amelyet a testületnél létrehozott felhasználói fiókjukon keresztül érhetnek el. Ha ilyen képzésre jelentkeznek, a testület regisztrált tagjai tájékoztatást kapnak a humanitárius segítségnyújtással kapcsolatos képzésre vonatkozó adatvédelmi tudnivalókról, mielőtt az európai ifjúsági portálon megadott adataik továbbításra kerülnének az EU Akadémia platformjára. Az Európai Szolidaritási Testület mobilalkalmazása tükrözi az Európai Ifjúsági Portál egyes funkcióit. Ezért ez az adatvédelmi nyilatkozat a mobilalkalmazásra is vonatkozik. Az Európai Szolidaritási Testület regisztrált tagjai, illetve résztvevői a mobilalkalmazáson keresztül pályázatokat is figyelemmel kísérhetnek. A részvételi folyamat kezdetén a mobilalkalmazáson keresztül kérni fogjuk a beleegyezésüket.
 • A szervezetek és lehetőségek adatbázisa – az Erasmus+ keretében akkreditált szervezetek, az Európai Szolidaritási Testület minőségi védjeggyel rendelkező szervezetei, más uniós finanszírozási programok, valamint a fiataloknak önkéntes munkát, szakmai gyakorlatot és álláslehetőségeket kínáló, meghatalmazott harmadik fél szolgáltatók listáját tartalmazza. Ez az adatbázis a fent említett lehetőségek listáját is megjeleníti.
 • Online konzultációs eszköztár – összhangban azzal, hogy az EU ifjúsági stratégiájának egyik célja a fiatalok demokratikus életben való részvételének ösztönzése, az Európai Ifjúsági Portál keretében létrehozott platform lehetővé teszi a fiatalok számára, hogy különböző témákról véleményt mondjanak.
 • DiscoverEU – fiatalok egyénileg, illetve csoportosan utazási igazolványért folyamodhatnak az Európai Ifjúsági Portálon személyes adataik megadásával. Ehhez meg kell válaszolniuk egy kvízt és egy kiegészítő kérdést, és feleletet kell adniuk néhány utazással kapcsolatos kérdésre is (lásd a „Milyen személyes adatokat gyűjtünk az Európai Ifjúsági Portálon?” szakaszt). Csoportosan jelentkező fiatalok esetében a csoport vezetőjének kell megadnia ezeket az információkat, és neki kell válaszolnia a kérdésekre. Ekkor a rendszer kódot hoz létre, mellyel a csoport többi tagjának is meg kell adnia személyes adatait a portálon. Az utalványok odaítélése során a döntéshozók csak a születési időt, az állampolgárságot, valamint a kvízre és a kiegészítő kérdésre adott válaszokat használják fel. A jelentkezési lapon begyűjtött többi személyes adat kizárólag statisztikai célt szolgál, továbbá ahhoz szükséges, hogy az Európai Bizottság által ezzel megbízott vállalkozó lefoglalhassa a kiválasztott résztvevők menetjegyeit. A DiscoverEU kezdeményezésben való részvétel részletes szabályai az Európai Ifjúsági Portál „A DiscoverEU szabályai” rovatában találhatók.

Általános megfontolások:  
A fent említett funkciók némelyike esetében az Európai Ifjúsági Portál és annak alportáljai időről időre versenyeknek adnak helyet, amelyek személyes adatok benyújtását tehetik szükségessé. Az ilyen versenyeken való részvétel teljes mértékben fakultatív; a testület tevékenységeinek leendő résztvevői a személyes adatok benyújtása előtt tájékoztatást kapnak a vonatkozó tudnivalókról. 

Egyes funkciók esetében elképzelhető, hogy használatukhoz a felhasználóknak be kell jelentkezniük és azonosítaniuk kell magukat. Ehhez az Európai Ifjúsági Portál az Európai Bizottság személyazonosság-kezelő rendszerét (Identity Management System, IMS) veheti igénybe az EU Login rendszeren keresztül. A személyazonosság-kezelő rendszer saját adatvédelmi nyilatkozattal rendelkezik. 

A személyes adatok kezelése az Európai Bizottság nyomonkövetési és jelentéstételi kötelezettségeinek és felelősségi köreinek való megfelelés céljából szükséges, összhangban az Európai Szolidaritási Testület létrehozásáról szóló (EU) 2018/1475 rendeletben, az Erasmus+ program létrehozásáról szóló 1288/2013/EU rendeletben, valamint a „DiscoverEU: Ingyenes utazási igazolványok az 18. életévüket betöltő európaiak számára” elnevezésű előkészítő intézkedés 2018., 2019. és 2020. évi éves munkaprogramjáról szóló európai bizottsági határozatban foglaltakkal. 

Az adatgyűjtés az alábbi célokat szolgálja:

 • Tájékoztatás
  • Elérhetőségi adatok (a cikkekhez, eseményismertetőkhöz, illetve hírekhez köthető személyek nevének és/vagy e-mail-címének) nyilvánosságra hozatala
  • Annak lehetővé tétele, hogy a jogosultsággal rendelkező felhasználók szerzőként/szerkesztőként regisztrálják magukat az Európai Ifjúsági Portálon, és szükség esetén technikai segítséget nyújtsanak
 • Kérdésfeltevésre szolgáló űrlap
  • Annak lehetővé tétele, hogy az érdeklődők kérdéseket tegyenek fel az Európai Ifjúsági Portálon keresztül, és választ kapjanak az Eurodesk Brussels Link, az Eurodesk-hálózat és/vagy az Európai Ifjúsági Portál munkatársaitól
 • Európai Szolidaritási Testület
  • Annak lehetővé tétele, hogy a fiatalok a tőlük bekért személyes és elérhetőségi adatokat megadva regisztrálják magukat a testületbe; ezen túlmenően annak lehetővé tétele, hogy a testület regisztrált tagjai fakultatív alapon további elérhetőségi adatokat adjanak meg, feltüntessék, milyen típusú tevékenységek érdeklik őket a legjobban, és milyen készségekkel és tapasztalatokkal tudják a tevékenységet segíteni, továbbá összefoglalják, milyen tanulmányokat végeztek, milyen állásokat töltöttek be, illetve milyen tapasztalatokkal rendelkeznek az önkéntes munka terén
  • Annak lehetővé tétele, hogy a testület regisztrált tagjai a testülettel, valamint egyéb, a fiatalokat célzó európai bizottsági/más kezdeményezésekkel kapcsolatban e-mail-üzeneteket, hírleveleket és értesítéseket kapjanak, illetve hogy felmérésekben vegyenek részt, vagy más módon visszajelzéssel szolgáljanak – a testület regisztrált tagjai meghatározhatják, milyen jellegű küldeményekre tartanak igényt
  • Annak lehetővé tétele, hogy a testület képzési lehetőségeket biztosítson a regisztrált tagjai számára
  • Annak lehetővé tétele, hogy a testület regisztrált tagjai visszajelzéssel éljenek a szolgáltatásokkal és eljárásokkal kapcsolatban
  • Annak lehetővé tétele, hogy a testület tevékenységeiben részt vevő személyek rögzítsék nem formális tanulási eredményeiket a külső „Youthpass” eszközzel
  • Annak lehetővé tétele, hogy a testület regisztrált tagjai a testület mobilalkalmazásának közösségépítő funkciói révén kommunikáljanak egymással – ez magában foglalja, hogy általuk létrehozott tartalmakat tehetnek közzé a testületben szerzett tapasztalataikról, illetve hogy megtekinthetik más regisztrált felhasználók bejegyzéseit, és azokhoz megjegyzéseket fűzhetnek, valamint megoszthatják saját bejegyzéseiket a közösségi médiában és tevékenységeket kereshetnek, illetve jelentkezhetnek azokra, továbbá díjpályázatokban vehetnek részt, és használhatják a csevegési funkciót; ezenfelül bejelentést tehetnek a testület adminisztrátorainak azokkal a bejegyzésekkel kapcsolatban, amelyeket kifogásolhatónak tartanak; a bejegyzéseknek meg kell felelniük az Európai Ifjúsági Portál használatára vonatkozó feltételeknek (a dokumentum megtalálható a portálon) – a testület tagjai avatart is feltölthetnek a profiljukhoz, és tartózkodási helyüket is feltüntethetik
  • Annak lehetővé tétele, hogy a testület tevékenységeinek működtetésére engedéllyel rendelkező szervezetek meghatalmazott képviselői keresést végezzenek a testület regisztrált tagjainak adatait tartalmazó adatbázisban abból a célból, hogy a felkínált tevékenység adatait a testület regisztrált tagjainak személyes adataival és preferenciáival összevetve a testület tevékenységeihez potenciális önkénteseket/dolgozókat találjanak
  • Annak lehetővé tétele, hogy ezek a meghatalmazott képviselők felvegyék a kapcsolatot a kiválasztott jelentkezőkkel, ha a kérdéses jelentkező hozzájárul ahhoz, hogy a szervezet kapcsolatba lépjen vele
  • Annak lehetővé tétele, hogy ezek a meghatalmazott képviselők konkrét tevékenységeket kínáljanak a testület regisztrált jelentkezőinek, és kezeljék az ajánlatokat
  • Annak lehetővé tétele, hogy a testület adminisztrátorai kezeljék a testület regisztrált tagjainak adatait, és segítséget nyújtsanak számukra
  • Annak lehetővé tétele, hogy az Erasmus+ és az Európai Szolidaritási Testület program végrehajtásáért felelős nemzeti irodák elvégezzék azoknak az uniós támogatásban részesülő projekteknek az ellenőrzését, auditját és értékelését, amelyekben a regisztrált tagok részt vesznek, és hogy a testület adatbázisához való hozzáférés biztosítása révén segítséget nyújtsanak a szervezetek felhatalmazott képviselőinek
  • Annak lehetővé tétele, hogy a testület adminisztrátorai testületi tevékenységeket menedzseljenek, műveleteket végezzenek a megfelelő résztvevők kiválogatása, valamint a tevékenységek és a megfelelő résztvevők egymáshoz rendelése céljából, továbbá segítséget nyújtsanak a testületi tevékenységek működtetésére engedéllyel rendelkező szervezetek meghatalmazott képviselőinek
  • Annak lehetővé tétele, hogy a testület adminisztrátorai és más, erre felhatalmazott felek információkat és értesítéseket küldjenek a testületről és a testülettel kapcsolatos egyéb tevékenységekről a testület regisztrált tagjainak és a szervezetek meghatalmazott képviselőinek
  • Annak lehetővé tétele, hogy a testület adminisztrátorai elemezzék a regisztrált tagok adatait és a tőlük kapott visszajelzéseket
  • Annak lehetővé tétele, hogy a testület adminisztrátorai ellenőrizzék a regisztrált tagok által benyújtott bejegyzéseket és megjegyzéseket, köztük azokat, amelyekkel kapcsolatban a regisztrált tagok bejelentést tettek, és megtegyék a szükséges lépéseket, ha a kérdéses bejegyzések és megjegyzések nem felelnek meg az Európai Ifjúsági Portál használatára vonatkozó feltételeknek
 • Szervezetek és lehetőségek adatbázisa
  • Elérhetőségi adatok megadása (az Erasmus+ keretében akkreditált szervezetekkel, az Európai Szolidaritási Testület minőségi védjeggyel rendelkező szervezeteivel, az uniós finanszírozási programok keretében tanúsított egyéb szervezetekkel vagy meghatalmazott harmadik fél szolgáltatókkal kapcsolatban álló személyek neve és/vagy e-mail-címe és lehetőségeik formájában) a nyilvánosság számára
  • Annak lehetővé tétele, hogy az Erasmus+ keretében akkreditált szervezetek, az Európai Szolidaritási Testület minőségi védjeggyel rendelkező szervezetei, más uniós finanszírozási programok keretében tanúsított szervezetek vagy meghatalmazott harmadik fél szolgáltatók kezelhessék szervezetük közzétett elérhetőségi adatait
  • Annak lehetővé tétele, hogy az Erasmus+ akkreditált szervezetek, az Európai Szolidaritási Testület minőségi védjeggyel rendelkező szervezetei, más uniós finanszírozási programok keretében tanúsított szervezetek vagy meghatalmazott harmadik fél szolgáltatók népszerűsítsék lehetőségeiket a potenciális jelentkezők körében, valamint hogy a fiatalok kapcsolatba léphessenek ezekkel a szervezetekkel
  • Annak lehetővé tétele, hogy az Európai Ifjúsági Portál adminisztrátorai szükség esetén technikai segítséget nyújtsanak a szervezeteknek
 • Online konzultációs eszköztár
  • Annak lehetővé tétele, hogy a felhasználók e-mailben tájékoztatást kapjanak az aktuális fejleményekről azokkal a konzultációkkal kapcsolatban, amelyekben részt vettek
  • Az online konzultációs eszköztár felhasználóinak nyomon követése és az adatok statisztikai elemzése
  • Annak lehetővé tétele, hogy az Európai Ifjúsági Portál adminisztrátorai szükség esetén technikai segítséget nyújtsanak a konzultációkat lebonyolító szervezeteknek
 • DiscoverEU
  • A fiatalok számára a kezdeményezésre történő jelentkezés lehetővé tétele, alapvető személyes adataik, elérhetőségeik, valamint az utazással kapcsolatos további információk megadásával (lásd a „Milyen személyes adatokat gyűjtünk az Európai Ifjúsági Portál keretében?” szakaszt)
  • Annak lehetővé tétele a jelentkezők számára, hogy e-maileket és egyéb értesítéseket kapjanak a DiscoverEU-hoz és egyéb, az ifjúságot célzó európai bizottsági vagy más kezdeményezésekhez, valamint felmérésekhez és a jelentkezők visszajelzéseinek összegyűjtésére szolgáló egyéb módszerekhez kapcsolódóan, hogy további tájékoztatást, kampányanyagokat, rendezvénymeghívókat kapjanak az európai bizottsági vagy más kezdeményezésekhez kapcsolódóan – kizárólag abban az esetben, ha a jelentkezők kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy az Európai Bizottság és annak felhatalmazott szerződő felei kapcsolatba lépjenek velük
  • Annak lehetővé tétele, hogy a DiscoverEU adminisztrátorai és a felhatalmazott szerződő fél e-mailben vagy telefonon felvegyék a kapcsolatot a kiválasztott és a tartaléklistán szereplő jelentkezőkkel
  • Annak lehetővé tétele, hogy az Erasmus+ végrehajtásáért felelős nemzeti irodák e-mailben vagy telefonon felvegyék a kapcsolatot a kiválasztott jelentkezőkkel és a tartaléklistán szereplő jelentkezőkkel rendezvényre szóló meghívók küldése céljából
  • Annak lehetővé tétele, hogy az Európai Bizottság által kiválasztott nyomtatott sajtóorgánumok, illetve televíziós vagy rádiós médiaorgánumok kapcsolatba léphessenek a kiválasztott jelentkezőkkel – kizárólag abban az esetben, ha a kiválasztott jelentkezők ehhez kifejezetten hozzájárulnak
  • Annak lehetővé tétele, hogy a felhatalmazott szerződő fél kiállítsa az utazási igazolványt a kiválasztott jelentkezőknek
  • Annak lehetővé tétele, hogy a DiscoverEU adminisztrátorai hozzáférjenek a jelentkezők online tárolt adataihoz, ki tudják választani azokat, akik utazási igazolványt kapnak, és segítséget nyújtsanak a jelentkezőknek (másodlagos támogatás) – az elsődleges támogatást az Eurodesk-hálózat nyújtja
  • Annak lehetővé tétele, hogy a DiscoverEU adminisztrátorai elemezzék a jelentkezők adatait és a jelentkezőktől beérkező visszajelzéseket
  • Annak lehetővé tétele, hogy a felhatalmazott szerződő fél európai ifjúsági kártyát kínáljon a ki nem választott jelentkezőknek (a hozzájárulásuk alapján).

Az Európai Bizottság és az Európai Ifjúsági Portál funkcióinak biztosításáért felelős szervezetek az összegyűjtött személyes adatokat kizárólag a fenti célok érdekében dolgozzák fel.

Milyen személyes adatokat gyűjtünk az Európai Ifjúsági Portálon?

 • Tájékoztatás
  • Magánszemélyek esetében: cikkek, eseményismertetők, illetve hírek kapcsán: név, e-mail-cím
  • Az Eurodesk Brussels Link, illetve a nemzeti Eurodesk-szervezetek hálózatának munkatársai esetében: vezetéknév, utónév, e-mail-cím, valamint az az ország, amelynek nevében a kérdéses személy tartalmat kezelhet a portálon
 • Kérdésfeltevésre szolgáló űrlap
  • A kérdést benyújtó magánszemélyeknek: utónév és e-mail-cím
 • Európai Szolidaritási Testület
  • Azoknak a magánszemélyeknek, akik úgy döntenek, hogy belépnek a testületbe, a következő alapinformációkat kell megadniuk: vezetéknév, utónév, születési idő, nem, jogszerű tartózkodás helye szerinti ország, állampolgárság, e-mail-cím, kapcsolattartás preferált nyelve, érdeklődésnek megfelelő tevékenységtípus(ok), valamint előzetes ismeretek és tapasztalatok. Azt is meg kell erősíteniük, hogy elfogadják az Európai Szolidaritási Testület küldetését és alapelveit.
  • A testületbe történő regisztráció után a jelentkezők fakultatív jelleggel további információkat adhatnak meg magukról, nevezetesen a következőket: postacím, telefonszám(ok), tanulmányok és munkatapasztalat összefoglalása, az önkéntes munka terén esetlegesen szerzett korábbi tapasztalatok részletes ismertetése, nyelvtudás, tevékenységben való részvétel időpontja, motiváció önkéntesmunka-, illetve szakmai tevékenységben való részvételre, preferált célország(ok), preferált szakmák, a felhasználó által megadni kívánt bármilyen kiegészítő információ, hajlandóság a testület által küldött e-mail-üzenetek, hírlevelek, értesítések stb. fogadására, hajlandóság az EURES (az Európai Foglalkoztatási Mobilitás Portálja) által küldött e-mail-üzenetek, hírlevelek, értesítések stb. fogadására.
  • A jelentkezők külön dokumentum formájában önéletrajzukat is feltölthetik a rendszerbe. Tudniuk kell azonban, hogy a feltöltött önéletrajzban szereplő információk mindegyike – ideértve az elérhetőségi adataikat és az esetlegesen megadott különleges (szenzitív) személyes adatokat is – hozzáférhető lesz a testület tagjainak részvételével megvalósuló tevékenységek működtetésére engedéllyel rendelkező szervezetek képviselői számára, akik ezeket az információkat esetlegesen fel fogják használni, amikor jelentkezőket választanak ki a tevékenységeikhez.
  • A regisztrált felhasználók a testület mobilalkalmazásán keresztül az említetteken túlmenően tartalmakat tehetnek közzé a testületben szerzett tapasztalataikról, illetve megjegyzéseket fűzhetnek más regisztrált tagok bejegyzéseihez. Bejegyzéseiknek meg kell felelniük az Európai Ifjúsági Portál használatára vonatkozó feltételeknek.
  • Avatart is feltölthetnek a profiljukhoz a testület mobilalkalmazásában, feltüntethetik tartózkodási helyüket, ezenfelül pedig tevékenységeket kereshetnek, illetve tevékenységekre jelentkezhetnek.
  • A testület mobilalkalmazásának használatakor kiegészítő adatok gyűjtésére kerül sor a felhasználó azonosítóival (felhasználó- és eszközazonosító), a használattal (termékinterakció: a mobilalkalmazás elindítása, megtekintett oldalak és más használati adatok: az eszköz és a böngésző típusa), valamint a diagnosztikával (rendszerösszeomlás) kapcsolatban.
  • Az Európai Szolidaritási Testület platformként szolgál majd, hogy megkönnyítse a szervezetek és az egyének számára, hogy egymásra találjanak. Az Oktatásügyi, Ifjúságpolitikai, Sportügyi és Kulturális Főigazgatóság nem fogja az érintett egyének személyes adatait kiértékelni.
  • A tevékenységek működtetésére engedéllyel rendelkező szervezetek meghatalmazott képviselőinek a következő adatokat kell megadniuk: vezetéknév, utónév, felhasználónév, e-mail-cím, az(ok) a szervezet(ek), amely(ek)nek adatait a kérdéses személy kezelni jogosult, valamint annak megerősítése, hogy az illető elfogadja az Európai Szolidaritási Testület küldetését és alapelveit.
 • Szervezetek és lehetőségek adatbázisa
  • Valamely Erasmus+ akkreditált szervezethez, az Európai Szolidaritási Testület minőségi védjeggyel rendelkező szervezetéhez, más uniós finanszírozási program keretében tanúsított egyéb szervezethez, meghatalmazott harmadik fél szolgáltatóhoz vagy projekthez kapcsolódó magánszemélyek esetében: név, e-mail-cím
  • Szervezetek vezetői esetében: vezetéknév, utónév, felhasználónév, e-mail-cím, az(ok) a szervezet(ek), amely(ek)nek adatait a kérdéses személy kezelni jogosult
 • Online konzultációs eszköztár
  • Magánszemélyek esetében: vezetéknév, utónév, e-mail-cím, lakhely szerinti ország, születési idő, nem, valamint a kérdéses személy által képviselt szervezet (ha van ilyen)
  • Az online konzultációs eszköztár használatára jogosult szervezetek felhatalmazott képviselői esetében: vezetéknév, utónév, e-mail-cím, valamint az az ország, amelynek adatait a kérdéses személy kezelni jogosult
 • DiscoverEU
  • A jelentkezni kívánó fiataloknak (csoportos jelentkezés esetén a csoportvezetőknek) a következő alapvető információkat kell megadniuk: vezetéknév, utónév, születési dátum, nem, állampolgárság, e-mail-cím, személyi igazolvány vagy útlevél száma, telefonszám, foglalkozás. A jelentkezőknek továbbá választ kell adniuk egy sor, az utazással kapcsolatos kérdésre, például az utazásuk kívánt időtartamára, hogy ez-e az első alkalom, hogy egy másik uniós országba utaznak, hogy ez-e az első alkalom, hogy szüleik/gondviselőik nélkül utaznak, mit szeretnének tanulni ebből a tapasztalatból, milyen tevékenységeket szeretnének végezni utazásuk során, hogyan finanszíroznák költségeiket, és honnan értesültek a kezdeményezésről.
  • Csoportos jelentkezés esetén a csoport vezetőjének kell megadnia ezeket az információkat. Ezután a csoport többi tagjának is meg kell adnia személyes adatait a portálon a rendszer által generált kód használatával.
  • A kiválasztott jelentkezők e-mail-címét és telefonszámát meg lehet osztani az Európai Bizottság által kiválasztott médiaorgánumokkal, miután a jelentkezők kifejezetten hozzájárultak ahhoz, hogy a médiaorgánumok kapcsolatba lépjenek velük, valamint az Európai Bizottság képviseleteivel és az Európai Bizottság szóvivői szolgálatával. A médiaorgánumok által felkeresett kérelmezőknek, miután hozzájárultak ahhoz, hogy e-mailben megkeressék őket, tisztában kell lenniük azzal, hogy vonatkoznak rájuk az adott médiaorgánum adatvédelmi nyilatkozatában foglaltak.
  • Az Európai Bizottság megoszthatja a kiválasztott DiscoverEU-jelentkezők személyes adatait (különösen a nevüket, e-mail-címüket, telefonszámukat, születési dátumukat, országukat) a kommunikációs tevékenységekért felelős szerződéses partnerével, például eseménymeghívó küldése vagy esemény helyszínére való elutazásra szolgáló menetjegy foglalása céljából.
  • Az Európai Bizottság a DiscoverEU kiválasztott és tartaléklistán szereplő jelentkezőinek személyes adatait (név, e-mail-cím, telefonszám, születési dátum, ország) megoszthatja az Erasmus+ nemzeti irodákkal rendezvényre szóló meghívók küldése céljából.

Milyen technikai eszközökkel dolgozzuk fel az Ön adatait?

Az adatgyűjtés és az adatok feldolgozása a Bizottság informatikai szabványainak és távközlési infrastruktúrájának felhasználásával valósul meg. Az adatokat központi adatbázis tárolja. (Az adatbázist az Oktatásügyi, Ifjúságpolitikai, Sportügyi és Kulturális Főigazgatóság működteti a Bizottság luxembourgi adatközpontjában.)

Ki fér hozzá az Ön által megadott információkhoz, és ki kapja meg azokat?

 • Tájékoztatás
  • Nyilvánosan hozzáférhetőek lesznek azoknak az egyéneknek a releváns személyes elérhetőségi adatai, akiket az Európai Ifjúsági Portál erre felhatalmazott szerkesztői adtak hozzá a portálon megjelentetett cikkekhez, hírekhez, illetve eseményekhez, például azért, mert a kérdéses személy az illetékes kapcsolattartó az adott hír vagy rendezvény esetében.
  • Ezekhez az információkhoz az Eurodesk Brussels Link, illetve a nemzeti Eurodesk-szervezetek hálózatának munkatársai is hozzáférnek.
  • Az Európai Ifjúsági Portál adminisztrátorai számára ugyancsak láthatók ezek az információk.
 • Kérdésfeltevésre szolgáló űrlap
  • Az elérhetőségi adatok elérhetők lesznek az Eurodesk Brussels Link, a nemzeti Eurodesk-szervezetek hálózata és az Európai Ifjúsági Portál adminisztrátorai számára.
 • Európai Szolidaritási Testület
  • Nyilvánosan hozzáférhetőek a testület tagjainak részvételével tevékenységek működtetésére engedéllyel rendelkező szervezetek képviselőinek személyes elérhetőségi adatai, ha ezeket az adatokat maga a szervezet adja hozzá saját, az Európai Szolidaritási Testület portálján közzétett profiljához.
  • Mindenki betekintést nyerhet azokba a tartalmakba és bejegyzésekbe, amelyeket a felhasználók hoztak létre, tettek közzé, illetve osztottak meg másokkal a testület regisztrált tagjaként szerzett tapasztalataikról. Ha profiljukhoz feltöltenek avatart, illetve ha megadják tartózkodási helyüket, ezek is nyilvánosan hozzáférhetővé válnak.
  • A testület regisztrált tagjai megtekinthetik és kezelhetik személyes adataikat. Ehhez be kell jelentkezniük az Európai Szolidaritási Testület portálján létrehozott felhasználói fiókjukba. Ahhoz is joguk van, hogy fiókjukat bármikor megszüntessék. A testület regisztrált tagjai maguk tartoznak felelősséggel saját személyes adataik minőségéért.
  • A testület regisztrált tagjai továbbá jogosultak arra, hogy a testület mobilalkalmazásában megtekintsék, megosszák, szerkesszék, illetve töröljék a testületben szerzett tapasztalataikról és élményeikről szóló bejegyzéseiket. Megtekinthetik más regisztrált tagok bejegyzéseit is, és azokhoz megjegyzéseket fűzhetnek, ezenfelül pedig bejelentést tehetnek, ha megítélésük szerint valamelyik bejegyzés nem felel meg az Európai Ifjúsági Portál használatára vonatkozó feltételeknek.
  • A testület regisztrált tagjai avatart tölthetnek fel profiljukhoz, és megadhatják tartózkodási helyüket a testület mobilalkalmazásában. Ezeket a későbbiekben módosíthatják és törölhetik is.
  • A testületi tevékenységek működtetésére engedéllyel rendelkező szervezetek által felhatalmazott képviselők hozzáférnek a testület regisztrált tagjainak személyes adataihoz.
  • Az Erasmus+ és az Európai Szolidaritási Testület program végrehajtásáért felelős nemzeti irodáknak hozzáférésük van a testület regisztrált tagjainak személyes adataihoz abból a célból, hogy segítséget nyújthassanak a szervezetek felhatalmazott képviselőinek, és elvégezhessék azoknak az uniós támogatásban részesülő projekteknek az ellenőrzését, auditjait és értékelését, amelyekben a regisztrált tagok részt vesznek.
  • A testület regisztrált tagjainak személyes adatai a testület adminisztrátorai és azon különböző uniós programok adminisztrátorai számára is hozzáférhetők, amelyeken keresztül a felhatalmazott szervezetek az Európai Szolidaritási Testület tevékenységeivel foglalkoznak.
  • A személyes adatok az Európai Bizottság más olyan szolgálataival is megoszthatók, amelyeknek érdekében állhat a kapcsolatfelvétel a regisztrált tagokkal.
  • A kiválasztott jelentkezők személyes adatai az érintettek kifejezett beleegyezését követően megoszthatók az Európai Bizottság által kiválasztott nyomtatott, televíziós vagy rádiós médiaorgánumokkal.
  • A testület regisztrált tagjainak egyes személyes adatait (vezetéknév, utónév, születési idő, lakóhely szerinti ország, állampolgárság, e-mail-cím) meg lehet küldeni az Oktatásügyi, Ifjúságpolitikai, Sportügyi és Kulturális Főigazgatóság által kezelt egyéb olyan eszközökhöz, amelyek a felhatalmazott szervezetek, a nemzeti irodák és a testület adminisztrátorai számára hozzáférhetők.
  • A testület tevékenységeiben részt vevő személyek egyes személyes adatait (vezetéknév, utónév, születési idő, lakóhely szerinti ország, állampolgárság, e-mail-cím, nem) a kérdéses személyek biztosítási fedezetének kezelése céljából elküldjük az Európai Szolidaritási Testület szolgáltatójának. A résztvevőket a projekttevékenység során – attól függően, hogy arra mikor kerül sor – egy másik biztosító fedezi. A CIGNA biztosító adatvédelmi közleménye a 2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretbe tartozó, 2018–2020 közötti projektekre és a jelenlegi, 2021–2027-es többéves pénzügyi keret alatt futó, 2023. február 7. előtt megkezdett projektekre érvényes, a Henner biztosító adatvédelmi közleménye pedig a jelenlegi, 2021–2027-es többéves pénzügyi keret időszakában megvalósuló projektekre vonatkozik.
  • A testület tevékenységeiben részt vevő személyek egyes személyes adatait (vezetéknév, utónév, születési idő, lakóhely szerinti ország, állampolgárság, e-mail-cím, nem) továbbítjuk a külső „Youthpass” eszköznek, hogy a résztvevők – amennyiben úgy kívánják – rögzíthessék a nem formális tanulási eredményeiket.
  • A testületbe regisztrált, illetve a testület tevékenységeiben részt vevő, az általános online képzés iránt érdeklődő személyek egyes személyes adatait (vezetéknév és utónév, e-mail-cím, EU Login-felhasználónév, kapcsolattartási nyelv, lakóhely szerinti ország és település [ha meg lett adva]), elküldjük az EU Akadémia platformjára, hogy a testület regisztrált tagjai hozzáférjenek az általános online képzésekhez.
  • A humanitárius segítségnyújtási képzés iránt érdeklődő, testületbe regisztrált személyek egyes személyes adatait (vezetéknév és utónév, e-mail-cím, EU Login-felhasználónév, kapcsolattartási nyelv, lakóhely szerinti ország és település [ha meg lett adva]), elküldjük az EU Akadémia platformjára, hogy az érintett regisztrált személyek hozzáférjenek a humanitárius segítségnyújtási képzésekhez.
  • A felhasználók által a testület regisztrált tagjaként szerzett tapasztalataikról és élményeikről létrehozott és közzétett tartalmak és megjegyzések ugyancsak hozzáférhetők a testület adminisztrátorai számára.
 • Szervezetek és lehetőségek adatbázisa
  • Az Erasmus+ keretében akkreditált szervezetekhez, az Európai Szolidaritási Testület minőségi védjeggyel rendelkező szervezeteihez, más uniós finanszírozású programok keretében tanúsított szervezetekhez vagy engedélyezett harmadik fél szolgáltatókhoz kapcsolódó személyek személyes elérhetőségei és a lehetőségek a nagyközönség számára megtekinthetők.
  • Az Erasmus+ keretében akkreditált szervezetek, az Európai Szolidaritási Testület minőségi védjeggyel rendelkező szervezetei, más, uniós finanszírozású programok keretében tanúsított szervezetek vagy engedélyezett harmadik fél szolgáltatók meghatalmazott képviselői hozzáférhetnek az adott szervezethez kapcsolódó, illetve annak projektjeiben közreműködő személyek személyes elérhetőségi adataihoz.
 • Online konzultációs eszköztár
  • Az online konzultációs eszköztár felhasználóinak e-mail-címei, demográfiai alapadatai és eszköztárbeli műveletei láthatóak az eszköztár segítségével konzultációk lefolytatására jogosult szervezetek erre felhatalmazott és kiképzett képviselői számára.
  • Az Európai Ifjúsági Portál adminisztrátorai ugyancsak hozzáférnek ezekhez az információkhoz.
 • DiscoverEU
  • A jelentkezők maguk tartoznak felelősséggel saját személyes adataik minőségéért.
  • A jelentkezők személyes adataihoz az Európai Bizottság által felhatalmazott alábbi adatfeldolgozók férhetnek hozzá: 1) az utazások foglalását lebonyolító felhatalmazott szerződő fél, 2) az Eurodesk, 3) a kommunikációs tevékenységekért felelős felhatalmazott szerződő fél, 4) az Erasmus+ nemzeti irodák és 5) az Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA).
  • A DiscoverEU adminisztrátorai szintén hozzáférnek a jelentkezők személyes adataihoz.
  • A személyes adatok az Európai Bizottság más olyan szolgálataival is megoszthatók, amelyeknek érdekében állhat a kapcsolatfelvétel a regisztrált tagokkal.
  • A kiválasztott jelentkezők személyes adatai az érintettek kifejezett beleegyezését követően megoszthatók az Európai Bizottság által kiválasztott nyomtatott, televíziós vagy rádiós médiaorgánumokkal.
  • Az Erasmus+ nemzeti irodák vagy az Európai Bizottság kommunikációs tevékenységekért felelős felhatalmazott szerződéses megbízottja felvehetik a kapcsolatot az Európai Bizottság által kiválasztott jelentkezőkkel e-mailben vagy telefonon. Adott esetben, és ha a kiválasztott jelentkező beleegyezik, a szerződő fél menetjegyet foglalhat a kiválasztott jelentkezőnek rendezvényen való részvétel céljából. A szerződő fél a legversenyképesebb és legmegfelelőbb harmadik fél fuvarozót választja ki (elsősorban vasúton).
  • A szerződő fél a menetjegyfoglalás céljából megoszthatja a jelentkezőkkel az azonosított utazásszervező kilétét, valamint a harmadik fél fuvarozó online foglalási űrlapjára és alkalmazandó adatvédelmi nyilatkozatára mutató linket. A jegyfoglaláshoz és az online bejelentkezéshez a kérelmezőnek ki kell töltenie a foglalási űrlapokat. Megjegyzendő, hogy az ilyen harmadik fél fuvarozók nem az Európai Bizottság vagy az Európai Bizottság szerződéses megbízottjának ellenőrzése alatt működnek, és e harmadik felek adatvédelmi gyakorlata eltérhet ettől az adatvédelmi nyilatkozattól. Sem az Európai Bizottság, sem a felhatalmazott vállalkozó nem felelős e harmadik felek adatvédelmi gyakorlatáért vagy a kapcsolódó adatvédelmi nyilatkozatokért. A kiválasztott jelentkezőknek meg kell ismerniük e harmadik felek adatvédelmi nyilatkozatait, amikor hozzájárulnak a fuvarozó honlapján vagy alkalmazásán keresztül történő vásárláshoz vagy foglaláshoz. Azt tanácsoljuk Önnek, hogy olvassa el a fuvarozói harmadik felek adatvédelmi nyilatkozatait, amelyekben részletesebben ismertetik adatvédelmi gyakorlataikat.
  • A ki nem választott jelentkezők személyes adatai az európai ifjúsági kártya átadása céljából továbbíthatók a szerződő félnek.

A személyes adatokhoz a következők férhetnek hozzá:

 • az Oktatásügyi, Ifjúságpolitikai, Sportügyi és Kulturális Főigazgatóság azon szervezeti egységeinek munkatársai, amelyek az Európai Ifjúsági Portálon elérhető szolgáltatások biztosításáért felelősek,
 • az Oktatásügyi, Ifjúságpolitikai, Sportügyi és Kulturális Főigazgatóság informatikai szervezeti egységének munkatársai,
 • az Európai Bizottság egyéb olyan szervezeti egységeinek munkatársai, amelyek megosztott felelősséggel tartoznak az Európai Ifjúsági Portálon elérhető szolgáltatások biztosításáért.

A személyes adatok szükség esetén közölhetők az alábbiakkal is:

 • az Oktatásügyi és Kulturális Főigazgatóság belső ellenőrzéssel foglalkozó szervezeti egységének munkatársai,
 • a Belső Ellenőrzési Szolgálat munkatársai,
 • az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) munkatársai.

Nemzetközi adattovábbítás

A testület regisztrált tagjainak személyes adatai továbbításra kerülnek olyan, az Európai Szolidaritási Testület minőségi tanúsítványával (program-, illetve partnerországok) rendelkező szervezeteknek, melyek az EU-n/EGT-n kívüli, megfelelőségi határozat hatálya alá nem tartozó harmadik országokban (többek között programországokban: Törökországban, Szerbiában és Észak-Macedóniában) működnek. Ezekben az esetekben az Ön személyes adatai olyan mértékben élveznek védelmet, amilyen mértékű védelmet az adott harmadik ország joga vagy gyakorlata lehetővé tesz. Előfordulhat azonban, hogy az Ön jogai a személyes adatok védelme tekintetében nem egyenértékűek azokkal, amelyeket az EU-/EGT-országok, illetve az olyan országok biztosítanak, melyek viszonylatában a Bizottság megfelelőségi határozatot fogadott el.

Meddig őrizzük meg a személyes adatokat?

A cikkekben, hírekben és eseményismertetőkben megadott kapcsolattartási e-mail-címeket a rendszer az eredeti tartalommal együtt a közzétételi időszak lezárását követő két éven belül archiválja.

Az Európai Szolidaritási Testület felhasználói fiókjában található személyes adatokat a rendszer három évvel azután törli, hogy a kérdéses személy életkora elérte a testületre vonatkozóan meghatározott részvételi jogosultság felső korhatárát. Ezalól kivételt jelenthet az az eset, ha a jövőben létrejön valamilyen hivatalos közösség, mely a felső korhatárt meghaladó életkorú, korábban a testület tagjaként tevékenykedő személyeket fogja össze, vagy ha a felhasználó e-mailben érdeklődését fejezte ki felhasználói fiókja megtartása iránt, vagy a programban való részvétel során uniós finanszírozásban részesült. Ebben az esetben az adatokat a közös megőrzési lista szerinti legutóbbi pénzügyi tranzakció időpontjától számítva öt évig őrizzük meg.

Az online konzultációkban részt vevő személyek válaszait, észrevételeit, szavazatait a rendszer két évvel a teljes konzultációs/jelentéstételi/visszajelzési időszak lezárultát követően anonimizálja (gondoskodva arról, hogy a felhasználókat és a válaszokat, észrevételeket, illetve szavazatokat ne lehessen egymáshoz rendelni).

A DiscoverEU keretében a ki nem választott jelentkezők által megadott személyes adatokat két évvel a jelentkezés benyújtásának időpontja után töröljük, kivéve, ha a jelentkezők érdeklődésüket fejezték ki aziránt, hogy az Európai Ifjúsági Portál más szolgáltatásaival kapcsolatban tájékoztatást kapjanak, illetve azokban részt vegyenek. Ebben az esetben az adatokat legfeljebb öt évig őrizzük meg. Ezt követően személyes adataikat a rendszer anonimizálja és csak statisztikai célból őrzi meg. A DiscoverEU kiválasztott felhasználói alkalmazásaiban szereplő személyes adatokat a közös megőrzési lista szerinti utolsó pénzügyi tranzakciótól számított 5 év elteltével töröljük, kivéve, ha a felhasználó jelezte, hogy a továbbiakban nem kíván kiválasztott felhasználó lenni, és a kezdeményezés révén nem részesült uniós finanszírozásban. Ebben az esetben az adatokat legfeljebb 2 évig őrizzük meg.

Hogyan tud Ön hozzáférni személyes adataihoz, hogyan tudja azok pontosságát ellenőrizni, illetve az esetleges pontatlanságokat helyesbíteni?

Önnek jogában áll, hogy a portálon tárolt személyes adataihoz hozzáférjen, és szükség esetén azok helyesbítését kérje. Ehhez az Európai Ifjúsági Portál adatkezelőjével kell felvennie a kapcsolatot:

az „Ifjúságpolitika” egység vezetője – Rue Joseph II 70, B-1049, Brüsszel, e-mail-cím: EAC-EYP@ec.europa.eu

Milyen biztonsági intézkedésekkel gondoskodunk arról, hogy az Ön adatai ne válhassanak visszaélés vagy engedély nélküli hozzáférés tárgyává?

Az általa kezelt személyes adatok védelme érdekében a Bizottság számos intézkedéssel gondoskodik az elektronikus eszközeinek integritásáról és titkosságáról.

Európai Szolidaritási Testület

A testület regisztrált tagjainak részvételével tevékenységek működtetésére engedéllyel rendelkező szervezetek ennek az egyedi adatvédelmi nyilatkozatnak az elfogadásával beleegyeznek abba, hogy az Európai Szolidaritási Testület informatikai rendszereit kizárólag abból a célból veszik igénybe, hogy a testület tevékenységeihez regisztrált tagokat keressenek, felvegyék velük a kapcsolatot, és tevékenységi lehetőséget kínáljanak nekik. Ezek a tevékenységek lehetnek az engedéllyel rendelkező szervezetek saját tevékenységei, de lehetnek olyan, más szervezetek által indított tevékenységek is, amelyeket az engedéllyel rendelkező szervezetek hivatalosan képviselnek.
Konkrétan megfogalmazva az engedéllyel rendelkező szervezetek vállalják, hogy olyan technikai és operatív biztonsági intézkedéseket léptetnek életbe, amelyek megfelelő védelmet biztosítanak a regisztrált tagok személyes adatainak általuk történő kezelésében rejlő kockázatokkal szemben, annak érdekében, hogy:

 •  jogosulatlan személy ne férjen hozzá a személyes adatokat feldolgozó számítógépes rendszerekhez, és különösen a) ne olvashassa le, másolhassa, módosíthassa vagy távolíthassa el jogosulatlanul az adathordozókat, b) ne vihessen be jogosulatlanul adatot, valamint ne közölhesse, módosíthassa vagy törölhesse jogosulatlanul a tárolt személyes adatokat, c) jogosulatlan személy ne használhassa adatátviteli eszközök segítségével az adatfeldolgozó rendszereket;
 • az adatfeldolgozó rendszerek jogosult felhasználói csak azokhoz a személyes adatokhoz férjenek hozzá, amelyekre hozzáférési joguk kiterjed;
 • rögzítésre kerüljön, hogy melyik személyes adatot kivel és mikor közölték;
 • a személyes adatok kezelése a nemzeti jogszabályokban rögzített adatvédelmi rendelkezéseknek megfelelően menjen végbe;
 • a személyes adatok közlése és az adathordozók szállítása során az adatok ne legyenek engedély nélkül olvashatók, másolhatók és törölhetők;
 • a szervezeti struktúra kialakítására az adatvédelmi követelményeknek megfelelően kerüljön sor.

Kihez fordulhat, ha kérdése vagy panasza van a személyes adatok védelmével kapcsolatban?

Ilyen esetben az Európai Ifjúsági Portál adatkezelőjével veheti fel a kapcsolatot: az „Ifjúságpolitika” egység vezetője – Rue Joseph II 70, B-1049, Brüsszel, e-mail-cím: EAC-EYP@ec.europa.eu.

Kérdéseivel és panaszaival a következő személyhez is fordulhat:

Jogorvoslati lehetőségek

Probléma esetén az európai adatvédelmi biztoshoz fordulhat panaszával: http://www.edps.europa.eu

Hol lehet részletesebben tájékozódni?

A Bizottság adatvédelmi tisztviselője nyilvántartást tesz közzé a személyes adatok kezelésével járó összes műveletről. A nyilvántartás a következő linken érhető el: https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/service-standards-and-principles/transparency/data-processing-register_hu.

E konkrét adatfeldolgozás a következő hivatkozási számmal szerepel az adatvédelmi felelős nyilvántartásában: DPR-EC-00371