Skip to main content

Særlig databeskyttelseserklæring – Den Europæiske Ungdomsportal

Denne databeskyttelseserklæring omhandler Den Europæiske Ungdomsportal og dertil knyttede onlinetjenester såsom websites og mobilapps. Da portalen indeholder enkeltpersoners personoplysninger, er offentliggørelse og behandling af data på portalen omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 (ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001). I denne databeskyttelseserklæring forklares det, hvordan portalen bruger personoplysninger, og hvordan disse data beskyttes. 

Det vigtigste retsgrundlag for behandling af personoplysninger er forordning (EU) 2018/888 om oprettelse af programmet Det Europæiske Solidaritetskorps og om ophævelse af forordning (EU) 2018/1475 og (EU) nr. 375/2014 , forordning (EU) 2021/817 om oprettelse af "Erasmus+"-programmet og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1288/2013 og Europa-Kommissionens afgørelse om de årlige arbejdsprogrammer for 2018, 2019 og 2020 for den forberedende foranstaltning "DiscoverEU: gratis rejsekort til alle europæere, når de fylder 18 år". 

Hvad er formålet med at indsamle oplysningerne?

Der er seks vigtige aspekter af Den Europæiske Ungdomsportal, som involverer indsamling og behandling af personoplysninger. Det drejer sig om:

 • Udlevering af oplysninger – Udarbejdelse og vedligeholdelse af artikler, arrangementer og nyheder, der er relevante for unge, på baggrund af EU-strategien for unge.
 • Spørgeformularer – Den Europæiske Ungdomsportal giver unge mulighed for at indsende spørgsmål ved at udfylde en formular.
 • Det europæiske solidaritetskorps – Den Europæiske Ungdomsportal giver unge mulighed for at melde sig ind i korpset, angive, hvilken type aktiviteter de foretrækker at deltage i, og tage kurser for at forberede sig til en aktivitet. De kan også opslå og dele deres eget indhold om deres oplevelser med solidaritetskorpset, f.eks. billeder og tekst, kommentere andres opslag, uploade en avatar for deres profil og manuelt angive deres fysiske placering. Den Europæiske Ungdomsportal giver også bemyndigede organisationer mulighed for at søge i databasen over registrerede i korpset for at finde potentielle frivillige/arbejdstagere til deres aktiviteter, kontakte potentielle deltagere (hvis registranten accepterer at blive kontaktet af organisationen) og tilbyde aktiviteter, som registranterne kan acceptere eller afslå. Endelig kan organisationen udstede et bevis for de unges deltagelse i aktiviteten, når den er afsluttet. Registranter/deltagere i det europæiske solidaritetskorps kan følge generelle onlinekurser på EU Academy-platformen, der er tilgængelige gennem deres profil i korpset. For at følge kunne følge kurserne vil registranter/deltagere i korpset blive informeret om databeskyttelsesmeddelelsen for onlineundervisningen, inden deres data overføres fra ungdomsportalen til EU Academy-platformen. Platformen har sin egen databeskyttelseserklæring, som er tilgængelig på websiden. Mobilappen for det europæiske solidaritetskorps har nogle af de samme funktioner som Den Europæiske Ungdomsportal. Denne databeskyttelseserklæring dækker derfor også appen. Registranter/deltagere i det europæiske solidaritetskorps kan også deltage i konkurrencer via appen. Hvis de deltager, vil de aktivt blive bedt om at give deres samtykke i appen.
 • En database over organisationer og muligheder – Denne database omfatter en liste over organisationer akkrediteret under Erasmus+, organisationer i det europæiske solidaritetskorps med et kvalitetsmærke, andre EU-finansieringsprogrammer og bemyndigede tredjepartsudbydere, der tilbyder frivilligt arbejde, praktikophold og job til unge. Databasen viser også listen over de muligheder, der er nævnt ovenfor.
 • Værkstøjskassen for onlinehøringer – Fordi det indgår i EU-strategien for unge at inddrage flere unge i det demokratiske liv, har portalen en platform, hvor de kan give deres mening til kende om forskellige emner.
 • DiscoverEU – Den Europæiske Ungdomsportal giver unge (enkeltpersoner) og grupper af unge mulighed for at ansøge om et rejsekort ved at afgive personlige oplysninger om sig selv. De skal også besvare en quiz, et supplerende spørgsmål og spørgsmål vedrørende rejser (jf. afsnittet "Hvilke personoplysninger indsamler vi gennem Den Europæiske Ungdomsportal?") Lederen af en gruppe af unge skal angive de samme oplysninger, hvorefter der genereres en kode, som benyttes af de andre gruppemedlemmer, når de skal angive deres personoplysninger. Kun fødselsdato, nationalitet og svarene på quizzen samt det supplerende spørgsmål vil blive brugt ved beslutningen om tildeling. Andre persondata, der indsamles via registreringsformularen, bruges til statistiske formål og som relevant information for den bemyndigede underleverandør, som Europa-Kommissionen udvælger til at sørge for deltagernes rejsereservationer. Der er flere oplysninger om reglerne for DiscoverEU-konkurrencen på Den Europæiske Ungdomsportals side om reglerne for konkurrencen.

Fælles betragtninger:  
Den Europæiske Ungdomsportal og dens underportaler er fra tid til anden vært for konkurrencer i forbindelse med nogle af de ovennævnte funktioner, og dette kan kræve afgivelse af personoplysninger. Deltagelse i sådanne konkurrencer er valgfri. Mulige deltagere bliver forud for indsendelse oplyst om brugen af deres personoplysninger. 

Inden brugerne kan bruge visse funktioner, kan de blive bedt om at logge ind og bekræfte deres identitet. Til det formål kan Den Europæiske Ungdomsportal bruge Europa-Kommissionens identitetsstyringssystem, EU Login. Dette system har sin egen databeskyttelseserklæring

Behandlingen af personoplysninger er nødvendig af hensyn til opfyldelsen af Kommissionens forpligtelser med hensyn til overvågning og rapportering som fastsat i forordning (EU) 2018/1475 om fastlæggelse af den retlige ramme for det europæiske solidaritetskorps, forordning (EU) nr. 1288/2013 om oprettelse af "Erasmus+"-programmet og Europa-Kommissionens afgørelse om de årlige arbejdsprogrammer for 2018, 2019 og 2020 for den forberedende foranstaltning "DiscoverEU: gratis rejsekort til alle europæere, når de fylder 18 år". 

Dataindsamlingen skal bruges til:

 • Udlevering af oplysninger
  • At give offentligheden kontaktoplysninger (i form af navne og/eller e-mailadresser på personer, som har tilknytning til artikler, arrangementer eller nyheder).
  • At give godkendte brugere mulighed for at blive registreret på Den Europæiske Ungdomsportal som forfatter/redaktør og yde teknisk bistand, når det er nødvendigt.
 • Spørgeformularer
  • At give enkeltpersoner mulighed for at stille spørgsmål via Den Europæiske Ungdomsportal og modtage svar fra Eurodesk Brussels Link, Eurodesk-netværket og/eller administratorer for Den Europæiske Ungdomsportal.
 • Det Europæiske Solidaritetskorps
  • At give unge mulighed for at melde sig ind i korpset ved at afgive grundlæggende personoplysninger og kontaktoplysninger. Derudover at give registranterne i korpset mulighed for at angive yderligere kontaktoplysninger, deres præferencer med hensyn til typer af aktiviteter, de færdigheder og den viden, de kan bidrage til aktiviteterne med, og en kort beskrivelse af deres uddannelse og eventuelle erfaring med job og frivilligt arbejde.
  • At give registranterne mulighed for at modtage e-mails, nyhedsbreve og andre meddelelser fra korpset og andre af Kommissionens og andre aktørers initiativer, som er målrettet unge, samt bidrage til spørgeundersøgelser og andre former for indsamling af feedback fra deltagerne. Registranterne kan angive, hvilke former for meddelelser de ønsker at modtage.
  • At give korpset mulighed for at tilbyde kurser til registranterne.
  • At give registranterne mulighed for at give feedback om tjenester og processer.
  • At give korpsets deltagere mulighed for at registrere deres ikke-formelle læringsresultater i det eksterne "Youthpass"-værktøj.
  • At give registranterne mulighed for at kommunikere med hinanden gennem fællesskabsfunktionerne i solidaritetskorpsets mobilapp. De kan bl.a. opslå indlæg om deres oplevelser med solidaritetskorpset, se og kommentere de andre registreredes opslag, dele deres egne opslag på sociale medier, søge og/eller ansøge om aktiviteter, deltage i konkurrencer og bruge én-til-én-chat-funktionen. De kan også indberette opslag, de anser for problematiske, til korpsets administratorer. Disse opslag skal overholde Den Europæiske Ungdomsportals vilkår for brug, som findes online. Endelig kan de uploade en avatar for deres profil og angive deres fysiske placering.
  • At give bemyndigede repræsentanter for organisationer med tilladelse til at gennemføre aktiviteter med korpset mulighed for at søge i databasen over personer i korpset og benytte de personoplysninger og præferencer, som medlemmerne har oplyst, til at finde potentielle frivillige/arbejdstagere til solidaritetskorpsaktiviteter.
  • At give disse bemyndigede repræsentanter mulighed for at komme i kontakt med udvalgte kandidater, hvis den registrerede kandidat accepterer at blive kontaktet af organisationen.
  • At give disse bemyndigede repræsentanter mulighed for at tilbyde korpsets registrerede kandidater konkrete aktiviteter og forvalte de tilbud, der er givet.
  • At give korpsets administratorer mulighed for at administrere databasen over registranter i korpset og hjælpe registranterne.
  • At give de nationale agenturer, der er ansvarlige for gennemførelsen af Erasmus+ og det europæiske solidaritetskorps, mulighed for at foretage kontrol, revision og evaluering af projekter, der modtager EU-støtte, og som registranterne er involveret i, og hjælpe bemyndigede repræsentanter for organisationer ved at give dem adgang til korpsets database.
  • At give korpsets administratorer mulighed for at administrere korpsets aktiviteter og processer for søgning/matchning samt hjælpe bemyndigede repræsentanter for organisationer med tilladelse til at gennemføre aktiviteter med korpset.
  • At give korpsets administratorer og betroede tredjeparter mulighed for at sende information og meddelelser om korpset og relaterede aktiviteter til korpsets registranter og bemyndigede repræsentanter for forskellige organisationer.
  • At give korpsets administratorer mulighed for at analysere data om registranterne og deres feedback.
  • At give korpsets administratorer mulighed for at gennemse opslag og kommentarer, der er indsendt eller indberettet af registranterne, og tage de fornødne skridt, hvis de ikke overholder vilkårene for brug af Den Europæiske Ungdomsportal.
 • Database over organisationer og tilbud
  • At stille kontaktoplysninger (i form af navne og/eller e-mailadresser på personer med tilknytning til organisationer akkrediteret under Erasmus+, organisationer i det europæiske solidaritetskorps med et kvalitetsmærke, andre organisationer certificeret under EU-finansieringsprogrammer eller bemyndigede tredjepartsudbydere og deres tilbud) til rådighed for medlemmer af offentligheden.
  • At give organisationer akkrediteret under Erasmus+, organisationer i det europæiske solidaritetskorps med et kvalitetsmærke, andre organisationer certificeret under EU-finansieringsprogrammer eller bemyndigede tredjepartsudbydere mulighed for at administrere de offentliggjorte kontaktoplysninger om deres organisationer.
  • At give organisationer akkrediteret under Erasmus+, organisationer i det europæiske solidaritetskorps med et kvalitetsmærke, andre organisationer certificeret under EU-finansieringsprogrammer eller bemyndigede tredjepartsudbydere mulighed for at informere potentielle kandidater om deres tilbud og give unge mulighed for at komme i kontakt med disse organisationer.
  • At give Den Europæiske Ungdomsportals administratorer mulighed for at yde teknisk bistand, når det er nødvendigt.
 • Værkstøjskassen for onlinehøringer
  • At give brugere mulighed for at modtage opdateringer pr. e-mail om de høringer, de har deltaget i.
  • At muliggøre overvågning og statistisk analyse af værktøjskassen for onlinehøringer.
  • At give Den Europæiske Ungdomsportals administratorer mulighed for at yde teknisk bistand, når det er nødvendigt, til de organisationer, der står for høringerne.
 • DiscoverEU
  • At give unge mulighed for at ansøge om initiativet ved at afgive grundlæggende personoplysninger, kontaktoplysninger og yderligere oplysninger vedrørende rejser (jf. afsnittet "Hvilke personoplysninger indsamler vi gennem Den Europæiske Ungdomsportal?")
  • At give ansøgerne mulighed for at modtage e-mail og andre meddelelser om andre af Kommissionens og andre aktørers initiativer rettet mod unge samt undersøgelser og andre former for indsamling af feedback fra ansøgerne, modtage yderligere kommunikation, kampagnemateriale og invitationer til arrangementer om EU- og ikke-EU-initiativer, efter at ansøgerne har afgivet deres udtrykkelige samtykke til Kommissionen og dens bemyndigede kontrahenter til at blive kontaktet.
  • At give DiscoverEU-administratorer og de bemyndigede kontrahenter mulighed for at kontakte udvalgte ansøgere og ansøgere på en reserveliste via e-mail eller telefonisk.
  • At give de nationale agenturer, der er ansvarlige for gennemførelsen af Erasmus+, mulighed for at kontakte udvalgte ansøgere og ansøgere på reservelisten via e-mail eller telefonisk for at invitere til arrangementer.
  • At give nyhedsmedier, TV- eller radiokanaler udvalgt af Kommissionen mulighed for at kontakte udvalgte ansøgere efter deres udtrykkelige samtykke til at blive kontaktet.
  • At give den bemyndigede kontrahent mulighed for at tilbyde hver af de udvalgte ansøgere et rejsekort.
  • At give administratorerne af DiscoverEU adgang til de oplysninger om ansøgerne, som opbevares online, og dermed mulighed for at foretage udvælgelsen af ansøgerne og hjælpe dem i det videre forløb – dvs. support på andet niveau. Den indledende hjælp – support på første niveau – varetages af Eurodesk-netværket.
  • At give administratorerne af DiscoverEU mulighed for at analysere data om ansøgerne og feedback fra ansøgerne.
  • At gøre det muligt for den bemyndigede kontrahent at tilbyde et europæisk ungdomskort (EYCA) til hver ikke-udvalgt ansøger (på grundlag af dennes samtykke).

Kommissionen og de ansvarlige organisationer vil ikke bruge de indsamlede personoplysninger til andre formål end dem, der er beskrevet ovenfor.

Hvilke personoplysninger indsamler vi gennem Den Europæiske Ungdomsportal?

 • Udlevering af oplysninger
  • For individuelle medlemmer af offentligheden, der har relation til en artikel, et arrangement eller en nyhed: navn og e-mailadresse.
  • For medarbejdere ved Eurodesk Brussels Link eller netværket af nationale Eurodesk-organisationer: fornavn, efternavn, e-mailadresse og land, som den pågældende har tilladelse til at forvalte indhold for.
 • Spørgeformularer
  • Individuelle medlemmer af offentligheden, der stiller et spørgsmål, skal angive deres fornavn og e-mailadresse.
 • Det Europæiske Solidaritetskorps
  • Individuelle medlemmer af offentligheden, som vælger at melde sig ind i solidaritetskorpset, skal angive følgende: fornavn, efternavn, fødselsdato, køn, lovligt opholdsland, nationalitet, e-mailadresse, foretrukket kontaktsprog, typer af aktiviteter, vedkommende har interesse i, forudgående viden og erfaring samt accept af korpsets formålserklæring og principper.
  • Efter indmeldelse kan deltagerne også frivilligt angive følgende om sig selv: postadresse, telefonnumre, kort beskrivelse af deres uddannelse og beskæftigelse, tidligere erfaring med frivilligt arbejde, sprogfærdigheder, omfanget af deres rådighed for aktiviteter med korpset, motivation for deltagelse som frivillig i aktiviteter med korpset, motivation for at arbejde på aktiviteter med korpset, lande, de ønsker at være frivillige/arbejdstagere i, ønskede arbejdsområder, eventuelle yderligere oplysninger, ønske om at modtage e-mails, nyhedsbreve, meddelelser og andre former for kommunikation fra solidaritetskorpset.
  • De kan også uploade et personligt CV, men skal være opmærksomme på, at alle oplysninger i CV'et, herunder kontaktoplysninger og eventuelle følsomme personoplysninger, er tilgængelige for repræsentanterne for de organisationer, der er godkendt til at drive aktiviteter med korpset, og at repræsentanterne kan bruge oplysningerne som led i udvælgelsen af deltagere til deres aktiviteter.
  • De kan også opslå egne indlæg om deres oplevelser med solidaritetskorpset og kommentere de andre registranters opslag i korpsets mobilapp. Disse opslag skal overholde Den Europæiske Ungdomsportals vilkår for brug.
  • De kan endvidere uploade en avatar til deres profil i korpsets mobilapp, angive deres aktuelle placering og søge efter og ansøge om aktiviteter.
  • Ved brug af korpsets mobilapp indsamles yderligere data om brugerens identitet (bruger-ID og enheds-ID), brug af appen (interaktion med produktet: opstart af appen og sidehistorik samt andre brugsdata: enhedens og browserens type) og diagnostik (data om nedbrud).
  • Det europæiske solidaritetskorps fungerer som en platform, hvor organisationer og enkeltpersoner kan finde hinanden, og Generaldirektoratet for Uddannelse, Unge, Idræt og Kultur foretager ingen vurdering af de registreredes personlige forhold.
  • Bemyndigede repræsentanter for organisationer med tilladelse til at gennemføre aktiviteter med solidaritetskorpset skal angive følgende: fornavn, efternavn, brugernavn, e-mailadresse og organisation(er), på hvis vegne de foretager forvaltning, samt accept af korpsets formålserklæring og principper.
 • Database over organisationer og tilbud
  • Individuelle medlemmer af offentligheden med tilknytning til organisationer akkrediteret under Erasmus+, organisationer i det europæiske solidaritetskorps med et kvalitetsmærke, andre organisationer certificeret under EU-finansieringsprogrammer eller bemyndigede tredjepartsudbydere eller et projekt: navn og e-mailadresse.
  • Ledere af organisationer: fornavn, efternavn, brugernavn, e-mailadresse og organisation(er), på hvis vegne de foretager forvaltning.
 • Værkstøjskassen for onlinehøringer
  • Individuelle medlemmer af offentligheden skal angive: fornavn, efternavn, e-mailadresse, bopælsland, fødselsdato, køn og den organisation, som de repræsenterer (hvis relevant).
  • Bemyndigede repræsentanter for organisationer med tilladelse til at anvende værktøjskassen skal angive: fornavn, efternavn, e-mailadresse og det land, på hvis vegne de foretager forvaltning.
 • DiscoverEU
  • Individuelle medlemmer og gruppeledere, som ansøger om DiscoverEU's rejsekort, skal angive følgende grundlæggende oplysninger: fornavn, efternavn, fødselsdato, køn, nationalitet, e-mailadresse, ID- eller pasnummer, telefonnummer, stillingsbetegnelse. Ansøgere skal også besvare en række spørgsmål vedrørende rejser, f.eks. deres ønskede rejseperiode, om det er første gang, de rejser til et andet EU-land, om det er første gang, de rejser uden deres forældre eller plejepersoner, hvad de ønsker at lære af denne oplevelse, hvilke aktiviteter de gerne vil deltage i på deres rejse, hvordan de vil finansiere deres omkostninger, og hvordan de fandt frem til initiativet.
  • Hvis der er tale om en gruppeansøgning, skal lederen af gruppen angive disse oplysninger for sig selv, hvorefter der genereres en kode, som de øvrige medlemmer af gruppen skal bruge til at angive deres personlige oplysninger.
  • De valgte ansøgeres e-mailadresse og telefonnummer kan deles med mediekanaler valgt af Kommissionen efter ansøgernes udtrykkelige samtykke til at blive kontaktet af disse medier og med repræsentanter for Kommissionen og Kommissionens talsmandstjeneste. Når ansøgerne bliver kontaktet af medierne og har afgivet samtykke til at oplyse deres e-mailadresse, skal de være opmærksomme på, at de er underlagt den pågældende medieudbyders databeskyttelseserklæring.
  • Kommissionen kan dele udvalgte DiscoverEU-ansøgeres personoplysninger (navnlig navn, e-mailadresse, telefonnummer, fødselsdato og land) med sin bemyndigede kontrahent med ansvar for kommunikationsaktiviteter, f.eks. for at sende invitationer til arrangementer eller booke en rejse til deltagelse i en begivenhed.
  • Kommissionen kan dele personoplysninger om udvalgte DiscoverEU-ansøgere og ansøgere på reservelisten (navnlig navn, e-mailadresse, telefonnummer, fødselsdato og land) med de nationale Erasmus+-kontorer for at sende invitationer til arrangementer.

Hvilke tekniske midler anvender vi til behandling af dine oplysninger?

Vi indsamler og behandler oplysninger ud fra Kommissionens IT-standarder og ved hjælp af dens telekommunikationsinfrastruktur. Dataene lagres i en central database (der forvaltes af GD for Uddannelse, Unge, Idræt og Kultur og befinder sig i Kommissionens datacenter i Luxembourg).

Hvem har adgang til dine oplysninger, og hvem videregives oplysningerne til?

 • Udlevering af oplysninger
  • Offentligheden kan se de relevante personlige kontaktoplysninger for enhver person, som tilføjes til artikler, nyheder og arrangementer af Den Europæiske Ungdomsportals godkendte redaktører, f.eks. officielle kontaktpersoner for et arrangement eller en nyhedsartikel.
  • Disse oplysninger er også tilgængelige for medarbejdere i Eurodesk Brussels Link og netværket af nationale Eurodesk-organisationer.
  • Den Europæiske Ungdomsportals administratorer har også adgang til disse oplysninger.
 • Spørgeformularer
  • Kontaktoplysningerne vil være tilgængelige for Eurodesk Brussels Link, netværket af nationale Eurodesk-organisationer og Den Europæiske Ungdomsportals administratorer.
 • Det Europæiske Solidaritetskorps
  • Offentligheden kan se personlige kontaktoplysninger for repræsentanter for organisationer med tilladelse til at gennemføre aktiviteter med korpset, hvis organisationerne selv tilføjer disse oplysninger til deres profil, der offentliggøres på korpsets portal.
  • Offentligheden kan desuden se brugernes opslag om deres oplevelser med solidaritetskorpset og kommentarer, som registranterne har slået op og delt, samt deltagernes avatar og fysiske placering, hvis disse er angivet.
  • Registranterne kan se og opdatere deres personoplysninger ved at logge på deres konto på det europæiske solidaritetskorps' portal. De har ret til slette deres konto når som helst. Registranterne har ansvaret for nøjagtigheden af deres egne oplysninger.
  • Registranterne kan via korpsets mobilapp også se, dele, redigere og slette deres opslag om oplevelser med korpset. De kan desuden se og kommentere andre registranters opslag og indberette opslag til korpsets administratorer, hvis de mener, de ikke overholder vilkårene for brug af portalen.
  • Registranterne kan uploade, ændre eller slette avataren til deres profil og deres fysiske placering via korpsets mobilapp.
  • Personoplysninger om registranter i korpset er tilgængelige for bemyndigede repræsentanter for organisationer med tilladelse til at gennemføre aktiviteter med korpset.
  • Personoplysninger om registranter i korpset er tilgængelige for nationale agenturer, der er ansvarlige for gennemførelsen af Erasmus+ og det europæiske solidaritetskorps, for at hjælpe bemyndigede repræsentanter for organisationer samt for at foretage kontrol, revision og evaluering af projekter, der modtager EU-støtte, og som registranterne er involveret i.
  • Personoplysninger om registranter i korpset er også tilgængelige for korpsets administratorer og administratorerne af de forskellige EU-programmer, gennem hvilke bemyndigede organisationer tilbyder aktiviteter til det europæiske solidaritetskorps.
  • Personoplysninger kan deles med andre af Kommissionens tjenester, der kunne have interesse i at kontakte registranterne.
  • Personoplysningerne vedrørende de valgte kandidater kan deles med nyhedsmedier, TV- eller radiokanaler, der er udvalgt af Kommissionen, efter ansøgernes udtrykkelige samtykke.
  • Begrænsede personoplysninger om korpsets registranter (fornavn, efternavn, bopælsland, nationalitet og e-mailadresse) kan blive videregivet til andre værktøjer, der forvaltes af Generaldirektoratet for Uddannelse, Unge, Idræt og Kultur, og som er tilgængelige for bemyndigede organisationer, nationale agenturer og korpsets administratorer.
  • Begrænsede personoplysninger om korpsets deltagere (fornavn, efternavn, fødselsdato, bopælsland, nationalitet, e-mailadresse og køn) vil blive videregivet til det europæiske solidaritetskorps' tjenesteudbyder, der administrerer forsikringsdækningen for korpsets deltagere.
  • Begrænsede personoplysninger om korpsets deltagere (fornavn, efternavn, fødselsdato, e-mailadresse og bopælsland) vil blive videregivet til det eksterne værktøj "Youthpass", så deltagerne kan registrere deres ikke-formelle læringsresultater, hvis de ønsker det.
  • Begrænsede personoplysninger om korpsets registranter/deltagere (fornavn, efternavn, e-mailadresse, EU Login-brugernavn, kontaktsprog, bopælsland, by (hvis angivet)), der er interesseret i at følge de generelle onlinekurser, vil blive sendt til EU Academy-platformen for at give registranter/deltagere adgang til de generelle onlinekurser.
  • Brugernes indlæg og de kommentarer om oplevelser med solidaritetskorpset, som registranterne slår op, er også tilgængelige for korpsets administratorer.
 • Database over organisationer og tilbud
  • Kontaktoplysninger for personer knyttet til organisationer akkrediteret under Erasmus+, organisationer, i det europæiske solidaritetskorps med et kvalitetsmærke, andre organisationer certificeret under EU-finansieringsprogrammer eller bemyndigede tredjepartsudbydere samt tilbuddene er synlige for offentligheden.
  • De bemyndigede repræsentanter for en organisation akkrediteret under Erasmus+, organisationer i det europæiske solidaritetskorps med et kvalitetsmærke, andre organisationer certificeret under EU-finansieringsprogrammer eller bemyndigede tredjepartsudbydere har adgang til kontaktoplysningerne for personer, der er knyttet til den pågældende organisation og dets projekter.
 • Værkstøjskassen for onlinehøringer
  • E-mailadresser og generelle demografiske data for brugerne af værktøjskassen og deres aktiviteter er synlige for bemyndigede repræsentanter for organisationer, som har tilladelse til at gennemføre høringer gennem værktøjskassen, og som er uddannet i at administrere høringer.
  • Den Europæiske Ungdomsportals administratorer har også adgang til disse oplysninger.
 • DiscoverEU
  • Ansøgeren har ansvaret for kvaliteten af sine egne oplysninger.
  • Ansøgernes personlige oplysninger er tilgængelige for følgende behandlere, som er bemyndiget af Kommissionen: den bemyndigede kontrahent, der varetager rejsebestillinger, 2) Eurodesks, 3) den bemyndigede kontrahent med ansvar for kommunikationsaktiviteter, 4) de nationale Erasmus+-kontorer og 5) Det Europæiske Forvaltningsorgan for Uddannelse og Kultur (EACEA).
  • Ansøgernes personoplysninger er tilgængelige for administratorerne af DiscoverEU.
  • Personoplysninger kan deles med andre af Kommissionens tjenester, der kunne have interesse i at kontakte registranterne.
  • Personoplysningerne vedrørende de valgte ansøgere kan deles med nyhedsmedier, TV- eller radiokanaler, der er udvalgt af Kommissionen, efter ansøgernes udtrykkelige samtykke.
  • Ansøgere, der vælges af Kommissionen, kan blive kontaktet via e-mail eller telefon af de nationale Erasmus+-kontorer eller Kommissionens bemyndigede kontrahent med ansvar for kommunikationsaktiviteter. Hvis det er relevant, og den valgte ansøger giver samtykke hertil, kan kontrahenten booke en rejse for den valgte ansøger til deltagelse i et arrangement. Kontrahenten vælger de mest konkurrencedygtige og passende tredjepartstransportoperatører (fortrinsvis jernbaneselskaber).
  • I forbindelse med booking af rejser kan kontrahenten dele oplysninger om den identificerede rejsearrangør med ansøgerne og linke til onlinereservationsformularer hos den pågældende tredjepartstransportoperatør samt deres gældende databeskyttelseserklæring. Ansøgerne skal udfylde disse formularer for at booke billetter og foretage check-in online. Bemærk, at sådanne tredjepartstransportoperatører ikke opererer under Kommissionens eller Kommissionens bemyndigede kontrahents kontrol, og at disse tredjeparters databeskyttelsespraksis kan afvige fra denne databeskyttelseserklæring. Hverken Kommissionen eller den bemyndigede kontrahent er ansvarlig for disse tredjeparters databeskyttelsespraksis eller -erklæringer. Udvalgte ansøgere skal gøre sig bekendt med disse tredjeparters databeskyttelseserklæringer, når de giver deres samtykke til køb eller booking via transportoperatørens website eller ansøgningsformularen. Vi opfordrer dig til at læse tredjepartstransportoperatørernes databeskyttelseserklæringer, hvis du vil vide mere om deres databeskyttelsespraksis.
  • Personoplysninger om ikke-udvalgte ansøgere kan videregives til kontrahenten med henblik på at modtage ungdomskortet.

Personoplysninger vil være tilgængelige for:

 • Ansatte i GD for Uddannelse, Unge, Idræt og Kultur med ansvar for gennemførelse af tjenester gennem Den Europæiske Ungdomsportal.
 • Ansatte i GD for Uddannelse, Unge, Idræt og Kulturs IT-afdeling.
 • Ansatte i andre kompetente afdelinger i Europa-Kommissionen, som er medansvarlige for gennemførelsen af tjenester gennem Den Europæiske Ungdomsportal.

Personoplysninger kan om nødvendigt også videregives til:

 • ansatte i GD for Uddannelse, Unge, Idræt og Kulturs interne revisionsfunktion
 • ansatte i GD for Den Interne Revisionstjeneste
 • ansatte i OLAF (Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig).

Internationale dataoverførsler

De registreredes personoplysninger videregives til organisationer fra tredjelande uden for EU/EØS, som har fået det europæiske solidaritetskorps' kvalitetsmærke (program- og partnerlande), men for hvilke der ikke er truffet afgørelse om tilstrækkeligt beskyttelsesniveau (bl.a. til programlandene Tyrkiet, Serbien og Nordmakedonien). I de tilfælde vil beskyttelsen af dine personoplysninger afhænge af lovgivningen og praksis i tredjelandet. Dine rettigheder vedrørende databeskyttelse svarer muligvis ikke til reglerne i EU-/EØS-landene eller lande, som er omfattet af en afgørelse om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet.

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

E-mailadresser, som ledsager artikler, nyheder og arrangementer, arkiveres sammen med det oprindelige indhold senest to år efter, at indholdet er blevet fjernet.

Personoplysninger knyttet til brugerkonti hos det europæiske solidaritetskorps slettes tre år efter, at en deltager når aldersgrænsen for deltagelse i korpset, medmindre brugeren har indvilliget i at deltage i ordninger for tidligere medlemmer, som eventuelt eksisterer til den tid, har udtrykt interesse via e-mail i at opretholde brugerkontoen eller har fået EU-finansiering ved deltagelse i programmet. I så fald opbevares personoplysningerne i 5 år efter den sidste finansielle transaktion i henhold til den fælles opbevaringsliste.

Besvarelser af onlinehøringer anonymiseres (dvs. at der ikke vil være nogen forbindelse mellem brugeren og besvarelsen/afstemningen) senest to år efter, at hele hørings-, rapporterings- og feedbackprocessen er afsluttet.

Personoplysninger indeholdt i ansøgninger fra ikke-udvalgte ansøgere til DiscoverEU vil blive slettet to år efter ansøgningens indsendelse, medmindre ansøgerne har udtrykt interesse i at blive informeret om/involveret i andre tjenester gennem Den Europæiske Ungdomsportal. Efter dette tidspunkt vil deres personoplysninger blive gjort anonyme og vil kun blive opbevaret til statistiske formål. Personoplysninger, der står i ansøgninger fra udvalgte ansøgere til DiscoverEU vil blive slettet 5 år efter den sidste finansielle transaktion i henhold til den fælles opbevaringsliste, med mindre ansøgeren udtrykt ønske om trække sin status som "valgt bruger" tilbage og ikke har modtaget EU-finansiering gennem DiscoverEU. I så fald vil personoplysningerne blive opbevaret i højst 2 år.

Hvordan kan du se dine oplysninger, kontrollere, at de er korrekte, og eventuelt få dem rettet?

Du har ret til at få adgang til dine gemte personoplysninger og eventuelt bede om at få dem rettet. Det gør du ved at kontakte den dataansvarlige for Den Europiske Ungdomsportal:

Kontorchefen for "Ungdomspolitik", Rue Joseph II 70, B-1049, Bruxelles, Belgien, e-mail: EAC-EYP@ec.europa.eu

Hvilke sikkerhedsforanstaltninger træffes der for at beskytte oplysningerne mod eventuel misbrug eller uberettiget adgang?

Oplysningerne opbevares i Kommissionen på en sikker måde og er omfattet af de mange foranstaltninger, som Kommissionen har indført for at beskytte integriteten og fortroligheden af institutionernes elektroniske aktiver.

Det Europæiske Solidaritetskorps

Når en bemyndiget organisation accepterer denne særlige databeskyttelseserklæring, accepterer den udelukkende at bruge det europæiske solidaritetskorps' IT-systemer til at søge efter registranter til aktiviteter med solidaritetskorpset og tilbyde dem deltagelse i aktiviteterne. Aktiviteterne kan gennemføres af organisationen selv eller af en anden organisation, som den bemyndigede organisation officielt repræsenterer.
Konkret forpligter den bemyndigede organisation sig til at træffe tekniske og driftsmæssige sikkerhedsforanstaltninger for at begrænse den risiko, der er forbundet med organisationernes behandling af registranternes personlige oplysninger, for at:

 •  forhindre enhver ikke-bemyndiget person i at få adgang til computersystemer, der behandler personoplysninger, navnlig ved a) uautoriseret læsning, kopiering, ændring eller fjernelse af lagermedier, b) uautoriseret indlæsning af oplysninger samt uautoriseret videregivelse, ændring eller sletning af lagrede personoplysninger, c) ikke-bemyndigede personers brug af databehandlingssystemer ved hjælp af dataoverførselsfaciliteter
 • sikre, at autoriserede brugere af et databehandlingssystem kun får adgang til de personoplysninger, som de har ret til
 • registrere, hvilke personoplysninger der er blevet videregivet, hvornår og til hvem
 • sikre, at personoplysninger behandles i overensstemmelse med de bestemmelser om databeskyttelse, der er fastsat i den nationale lovgivning
 • sikre, at personoplysninger under videregivelse eller under transport af lagermedier ikke kan læses, kopieres eller slettes uden autorisation
 • indrette organisationsstrukturen på en sådan måde, at den overholder kravene til databeskyttelse.

Hvem skal du kontakte, hvis du har spørgsmål eller vil klage?

Du skal kontakte Den Europæiske Ungdomsportals dataansvarlige: Kontorchefen for "Ungdomspolitik", Rue Joseph II 70, B-1049, Bruxelles, Belgien, e-mail: EAC-EYP@ec.europa.eu.

Hvis du har andre spørgsmål eller klager, kan du kontakte:

Klager

Klager i forbindelse med tvister kan indgives til Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (EDPS) http://www.edps.europa.eu

Hvor finder du flere oplysninger?

Kommissionens databeskyttelsesrådgiver publicerer et register over alle aktiviteter, der indebærer behandling af personoplysninger. Du kan tilgå dette register via følgende link: http://ec.europa.eu/dpo-register.

Behandlingen af personoplysninger er anmeldt til databeskyttelsesrådgiveren under følgende referencenummer: DPR-EC-00371