Skip to main content

Declarație specifică de confidențialitate – Portalul european pentru tineret

Această declarație de confidențialitate se referă la Portalul european pentru tineret și la serviciile online asociate acestuia, cum ar fi site-uri web și aplicații mobile. Întrucât acest sistem conține date cu caracter personal, publicarea și prelucrarea lor intră sub incidența dispozițiilor Regulamentului (UE) nr. 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 [de abrogare a Regulamentului (CE) nr 45/2001]. Această declarație de confidențialitate arată cum utilizează sistemul datele cu caracter personal și cum se protejează confidențialitatea acestor date. 

Principalele temeiuri juridice pentru prelucrarea datelor cu caracter personal sunt Regulamentul (UE) nr. 2021/888 de instituire a programului Corpul european de solidaritate și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 2018/1475 și a Regulamentului (UE) nr. 375/2014, a Regulamentului (UE) 2021/817 de instituire a programului Erasmus+ și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1288/2013 și a Deciziei Comisiei Europene privind adoptarea programelor anuale de lucru pe 2018, 2019 și 2020 pentru acțiunea pregătitoare „DiscoverEU: permise gratuite de călătorie pentru tinerii europeni care împlinesc 18 ani”. 

De ce colectăm date?

Există șase funcționalități principale ale Portalului european pentru tineret (EYP) care presupun colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal. Este vorbe despre:

 • Furnizarea de informații – crearea și actualizarea articolelor, evenimentelor și știrilor relevante pentru tineri și legate de Strategia UE pentru tineret.
 • Formularul „Puneți o întrebare!” – EYP le permite tinerilor să trimită întrebări completând un formular.
 • Corpul european de solidaritate – EYP le permite tinerilor să se înscrie în Corpul de solidaritate, să își indice preferințele pentru activități și să beneficieze de formare înainte de a participa la o activitate. Ei pot, de asemenea, să posteze și să distribuie conținut generat de utilizatori despre experiențele în cadrul Corpului de solidaritate (fotografii și text, comentarii la postările altor persoane), precum și să încarce un avatar pentru profilul lor și să își precizeze manual locația. Portalul european pentru tineret le permite, de asemenea, organizațiilor autorizate să acceseze baza de date a membrilor Corpului european de solidaritate pentru a identifica potențiali voluntari/lucrători pentru activitățile lor, pentru a-i contacta (dacă aceștia sunt de acord să fie contactați de organizație) și pentru a le face oferte pentru activități, pe care aceștia le pot accepta sau refuza; și, în cele din urmă, să emită un certificat de participare după finalizarea activității. Membrii înregistrați/participanții la Corpul european de solidaritate pot urma cursurile de formare generală online disponibile pe platforma EU Academy. Acestea poate fi accesate prin intermediul profilului lor de pe site-ul Corpului european de solidaritate. Pentru a le putea urma, membrii înregistrați/participanții vor trebui să confirme că au citit avizul privind protecția datelor aplicabil cursurilor de formare generală online înainte ca datele lor să fie transferate de pe Portalul european pentru tineret către platforma EU Academy. Platforma își are propria declarație de confidențialitate, disponibilă pe site-ul său. În plus, persoanele înscrise în Corpul european de solidaritate care și-au exprimat interesul pentru voluntariat în domeniul ajutorului umanitar vor avea posibilitatea de a urma o formare specifică pe platforma EU Academy, pe care o pot accesa prin intermediul profilului lor de pe site-ul Corpului european de solidaritate. Participanții vor fi informați în legătură cu avizul privind protecția datelor aplicabil cursurilor de formare pentru ajutorul umanitar înainte ca datele lor să fie transferate de pe Portalul european pentru tineret către platforma EU Academy. Aplicația mobilă a Corpului european de solidaritate reflectă unele dintre caracteristicile Portalului european pentru tineret. Declarația de confidențialitate acoperă, prin urmare, și aplicația. Membrii înregistrați/participanții la Corpul european de solidaritate pot folosi aplicația și pentru a urmări concursuri. De îndată ce se hotărăsc să participe, li se va cere consimțământul explicit în cadrul aplicației.
 • Baza de date cu organizații și oportunități – include o listă de organizații acreditate în cadrul programului Erasmus+, organizații din cadrul Corpului european de solidaritate care dețin o etichetă de calitate, alte programe de finanțare ale UE și furnizori terți autorizați care oferă oportunități de voluntariat, stagii și locuri de muncă pentru tineri. Această bază de date conține, de asemenea, lista oportunităților menționate mai sus.
 • Setul de instrumente pentru consultarea online – pentru că unul dintre obiectivele Strategiei UE pentru tineret este să încurajeze o participare mai mare a tinerilor la viața democratică, Portalul european pentru tineret dispune și de o platformă care le permite tinerilor să își exprime punctul de vedere cu privire la diverse chestiuni.
 • DiscoverEU – Portalul european pentru tineret le oferă tinerilor și grupurilor de tineri posibilitatea de a solicita un permis de călătorie prin furnizarea de informații personale. De asemenea, aceștia trebuie să răspundă la un chestionar, la o întrebare de departajare și la întrebări legate de călătorie (a se vedea secțiunea „Ce date cu caracter personal sunt colectate pe Portalul european pentru tineret?”). În cazul grupurilor, liderul trebuie să ofere același tip de informații. După aceea, va fi generat un cod pe care îl vor utiliza toți membrii grupului pentru a-și introduce datele cu caracter personal. Numai data nașterii, cetățenia, răspunsurile la chestionar și la întrebarea de departajare vor fi utilizate pentru decizia de acordare a permisului de călătorie. Alte date personale colectate prin intermediul formularului de înregistrare vor fi utilizate în scopuri statistice și pentru informarea subcontractantului autorizat desemnat de Comisia Europeană să rezerve biletele pentru participanții selectați. Pentru a obține permisul de călătorie și serviciile auxiliare, inclusiv rezervarea călătoriei, participanții selectați (inclusiv persoanele de pe lista de rezervă atunci când sunt utilizate) vor fi informați cu privire la avizul privind protecția datelor DiscoverEU înainte ca datele lor să fie transferate contractantului autorizat.

  Pentru furnizarea de servicii asociate DiscoverEU, cum ar fi ciclul de învățare DiscoverEU sau campaniile de promovare DiscoverEU, participanții pot fi contactați de Comisia Europeană și de organizațiile autorizate de Comisia Europeană, precum și de EACEA, de agențiile naționale Erasmus și de Eurodesk.

  Puteți găsi mai multe informații pe Portalul european pentru tineret, în secțiunea „Regulamentul concursului DiscoverEU”.

Considerații comune:  
Pentru unele dintre caracteristicile menționate mai sus, Portalul european pentru tineret și subportalurile sale găzduiesc ocazional concursuri, care pot necesita transmiterea de date cu caracter personal. Participarea la astfel de concursuri este în întregime opțională; potențialii participanți sunt informați în prealabil cu privire la orice implicații ale transmiterii datelor cu caracter personal. 

Pentru a avea acces la anumite funcționalități, este posibil ca utilizatorii să trebuiască să se conecteze și să se autentifice. În acest sens, Portalul european pentru tineret ar putea utiliza Sistemul de gestionare a identității al Comisiei Europene, prin intermediul sistemului EU Login. Acest sistem are propria declarație de confidențialitate

Prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru îndeplinirea obligațiilor și responsabilităților de monitorizare și raportare ale Comisiei Europene prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 2018/1475 de instituire a Corpului european de solidaritate, Regulamentul (UE) nr. 1288/2013 de instituire a programului Erasmus+ și în Decizia Comisiei Europene privind adoptarea programelor anuale de lucru pe 2018, 2019 și 2020 pentru acțiunea pregătitoare „DiscoverEU: permise gratuite de călătorie pentru tinerii europeni care împlinesc 18 ani”. 

Obiectivele colectării datelor:

 • Furnizarea de informații
  • Să ofere publicului informații de contact (numele și/sau adresele de e-mail ale persoanelor asociate cu articolele, evenimentele sau știrile).
  • Să le permită utilizatorilor autorizați să fie înregistrați pe Portalul european pentru tineret ca autori/editori și să ofere asistență tehnică dacă este necesar.
 • Formularul „Puneți o întrebare!”
  • Să le permită tinerilor să trimită întrebări prin intermediul Portalului european pentru tineret și să primească răspunsuri de la Eurodesk Brussels Link, de la rețeaua Eurodesk și/sau de la administratorii EYP
 • Corpul european de solidaritate
  • Să le permită tinerilor să se înscrie în Corpul european de solidaritate, introducând datele de contact și informațiile esențiale despre ei. Să le permită membrilor să introducă în mod voluntar informații suplimentare de contact, să își exprime preferințele cu privire la tipurile de activități care i-ar interesa, să își prezinte competențele și experiența cu care ar putea contribui la bunul mers al activităților, să introducă un rezumat al parcursului lor educațional și profesional și să ofere detalii despre eventuale experiențe anterioare de voluntariat.
  • Să le permită membrilor să primească e-mailuri, buletine informative și alte notificări legate de Corpul european de solidaritate și de alte inițiative, aparținând sau nu Comisiei Europene, care vizează tineretul și să participe la sondaje și alte metode de colectare a feedbackului. Membrii înregistrați pot selecta tipurile de comunicări pe care doresc să le primească.
  • Să îi permită Corpului european de solidaritate să le ofere membrilor oportunități de formare.
  • Să le permită membrilor Corpului de solidaritate să își transmită opiniile cu privire la servicii și procese.
  • Să le permită participanților să își înregistreze rezultatele învățării non-formale în instrumentul extern „Youthpass”.
  • Să le permită membrilor să comunice între ei folosind funcțiile de formare a comunităților din aplicația mobilă a Corpului de solidaritate. Aceasta include posibilitatea de a publica conținut generat de utilizatori legat de experiențele lor, de a formula observații cu privire la postările altor membri, de a publica postări pe platformele de comunicare socială, de a căuta activități și de a se înscrie la ele, de a participa la concursuri și de a folosi funcția de chat unu-la-unu. De asemenea, utilizatorii pot semnala postări problematice care îi privesc administratorilor Corpului de solidaritate. Aceste postări trebuie să respecte termenii și condițiile de utilizare a Portalului european pentru tineret, publicate pe site. Utilizatorii pot și să încarce un avatar pentru profilul lor și să își precizeze locația actuală.
  • Să le permită reprezentanților autorizați ai organizațiilor autorizate să deruleze proiecte prin Corpul de solidaritate să efectueze căutări în baza de date a membrilor pentru a găsi potențiali voluntari/lucrători pentru activitățile lor, corelând cerințele activității propuse cu datele personale și preferințele membrilor înregistrați.
  • Să le permită acestor reprezentanți autorizați să intre în contact cu candidații selectați, dacă aceștia sunt de acord să fie contactați de către organizație.
  • Să le permită acestor reprezentanți autorizați să le propună activități specifice candidaților înregistrați și să gestioneze ofertele propuse.
  • Să le permită administratorilor Corpului european de solidaritate să gestioneze baza de date a membrilor și să le ofere acestora asistența necesară.
  • Să permită agențiilor naționale responsabile de implementarea programului Erasmus+ și a Corpului european de solidaritate să efectueze verificări, audituri și evaluări ale proiectelor care beneficiază de sprijin din partea UE în care sunt implicați membrii înregistrați și să le ofere asistență reprezentanților autorizați ai organizațiilor prin accesarea bazei de date a Corpului de solidaritate.
  • Să le permită administratorilor Corpului european de solidaritate să gestioneze activitățile și procesele de căutare/identificare a participanților potențiali și să le ofere asistență reprezentaților organizațiilor autorizate să desfășoare activități.
  • Să le permită administratorilor Corpului european de solidaritate și altor părți de încredere să transmită informații și notificări cu privire la Corpul de solidaritate și la alte activități conexe membrilor înregistrați și reprezentanților autorizați ai organizațiilor.
  • Să le permită administratorilor Corpului european de solidaritate să analizeze datele referitoare la membrii înregistrați și sugestiile primite din partea acestora.
  • Să le permită administratorilor Corpului să treacă în revistă postările și comentariile publicate sau semnalate de membri și să ia măsuri dacă acestea nu respectă termenii și condițiile de utilizare a Portalului european de tineret.
 • Baza de date cu organizații și oportunități
  • Să furnizeze publicului informații de contact (sub formă de nume și/sau adrese de e-mail ale persoanelor asociate cu organizațiile acreditate Erasmus+, cu organizațiile Corpului european de solidaritate care dețin o etichetă de calitate, cu alte organizații certificate în cadrul programelor de finanțare ale UE sau cu furnizorii terți autorizați și cu oportunitățile oferite de aceștia).
  • Să permită organizațiilor acreditate Erasmus+, organizațiilor Corpului european de solidaritate care dețin o etichetă de calitate, altor organizații certificate în cadrul altor programe de finanțare ale UE sau furnizorilor terți autorizați să gestioneze datele de contact publicate ale organizațiilor lor.
  • Să permită organizațiilor acreditate Erasmus+, organizațiilor Corpului european de solidaritate care dețin o etichetă de calitate, altor organizații certificate în cadrul altor programe de finanțare ale UE sau furnizorilor terți autorizați să își promoveze oportunitățile potențialilor candidați și să le permită tinerilor să intre în contact cu aceste organizații.
  • Să le permită administratorilor Portalului european pentru tineret să le ofere organizațiilor asistența necesară.
 • Setul de instrumente pentru consultarea on-line
  • Să le permită utilizatorilor să primească prin e-mail actualizări referitoare la consultările la care au participat.
  • Să permită monitorizarea și analiza statistică referitoare la utilizatorii setului de instrumente pentru consultarea online.
  • Să le permită administratorilor Portalului european pentru tineret să le ofere asistența tehnică necesară organizațiilor care gestionează consultările.
 • Inițiativa DiscoverEU 
  • Să le permită tinerilor să se înscrie prin furnizarea de informații de bază cu caracter personal, date de contact, precum și a unor informații suplimentare legate de călătorie (a se vedea secțiunea „Ce date cu caracter personal sunt colectate pe Portalul european pentru tineret?”).
  • Să le permită candidaților să primească e-mailuri și alte notificări legate de DiscoverEU și alte inițiative, aparținând sau nu Comisiei Europene, care vizează tineretul, să participe la sondaje și la alte metode de colectare de feedback, să primească noi comunicări, materiale de campanie, invitații de participare la inițiative aparținând sau nu Comisiei Europene, numai după ce candidații și-au dat consimțământul explicit să fie contactați de Comisia Europeană și de contractanții săi.
  • Să le permită administratorilor DiscoverEU și contractantului autorizat să-i contacteze pe candidații selectați și de pe lista de rezervă prin e-mail sau prin telefon.
  • Să permită agențiilor naționale responsabile de implementarea programului Erasmus+ să îi contacteze pe candidații selectați și pe candidații de pe lista de rezervă prin e-mail sau prin telefon, pentru a le trimite invitații la evenimente.
  • Să permită publicațiilor de presă, posturilor de televiziune sau de radiodifuziune selectate de Comisia Europeană să intre în contact cu candidații selectați, numai după ce aceștia și-au dat acordul explicit în acest sens.
  • Să îi permită contractantului autorizat să ofere un permis de călătorie fiecărui candidat selectat.
  • Să le permită administratorilor DiscoverEU să aibă acces la datele candidaților stocate online, să efectueze selecția candidaților și să le furnizeze asistență (al 2-lea nivel de sprijin). Primul nivel de sprijin va fi acordat de către Eurodesks.
  • Să le permită administratorilor DiscoverEU să analizeze datele candidaților și sugestiile primite din partea acestora.
  • Să îi permită contractantului autorizat să ofere un card european de tineret EYCA fiecărui solicitant neselectat (pe baza consimțământului acestuia).

Comisia Europeană și organizațiile care răspund de punerea în aplicare a acestor funcționalități nu vor procesa datele personale colectate în alte scopuri decât cele descrise mai sus.

Ce date cu caracter personal sunt colectate pe Portalul european pentru tineret?

 • Furnizarea de informații
  • Persoane fizice care au legătură cu un articol, un eveniment sau o știre: numele și adresa de e-mail.
  • Personalul Eurodesk Brussels Link sau al organizațiilor naționale din cadrul rețelei Eurodesk: numele, adresa de e-mail, țara în numele căreia persoana este autorizată să gestioneze conținutul.
 • Formularul „Puneți o întrebare!”
 •  
  • Utilizatorii care adresează o întrebare trebuie să își indice prenumele și adresa de e-mail.
 • Corpul european de solidaritate
  • Tinerii care doresc să se înscrie în Corpul de solidaritate trebuie să furnizeze următoarele informații de bază: numele și prenumele, data nașterii, sexul, țara de ședere legală, naționalitatea, adresa de e-mail, limba de contact preferată, tipurile de activități care îi interesează, cunoștințele și experiența anterioară. De asemenea, trebuie să precizeze că acceptă misiunea și principiile Corpului de solidaritate.
  • După procedura inițială de înregistrare, pot oferi voluntar următoarele informații: adresa poștală, numărul de telefon, o scurtă prezentare a parcursului educațional și profesional, detalii despre experiențele anterioare de voluntariat, competențele lingvistice, disponibilitatea pentru activități, motivele pentru care își doresc să ia parte la activități, țările în care doresc să facă voluntariat/să lucreze, ocupațiile care îi interesează, orice informații suplimentare pe care doresc să le furnizeze, dorința de a primi e-mailuri, buletine informative, notificări și alte comunicări din partea Corpului de solidaritate.
  • De asemenea, își pot încărca CV-ul sub forma unui document, acceptând faptul că toate informațiile conținute în CV, inclusiv datele de contact și eventuale informații sensibile cu caracter personal, vor fi puse la dispoziția reprezentanților organizațiilor autorizate să desfășoare activități, care le pot utiliza în cadrul proceselor lor de selecție a participanților.
  • Altă posibilitate pe care o au tinerii este aceea de a posta, prin aplicația mobilă a Corpului de solidaritate, conținut generat de utilizatori despre experiențele lor în cadrul Corpului de solidaritate și de a comenta pe marginea postărilor altor membri. Aceste postări trebuie să respecte termenii și condițiile de utilizare a Portalului european pentru tineret.
  • Aplicația le permite tinerilor să încarce un avatar pentru profilul lor. De asemenea, utilizatorii își pot indica locația curentă, pot căuta activități și se pot înscrie la ele.
  • Prin utilizarea aplicației pentru dispozitive mobile a Corpului de solidaritate, se colectează date suplimentare legate de identificatorii utilizatorului (ID de utilizator, ID dispozitiv), de utilizare (interacțiunea cu produsul: lansări ale aplicației, pagini vizualizate și alte date de utilizare precum tipul dispozitivului și al browserului) și de diagnosticare (date privind erorile fatale ale sistemului).
  • Corpul european de solidaritate va servi drept punct de întâlnire între organizații și tineri. DG EAC nu va efectua nicio evaluare a aspectelor personale ale datelor furnizate.
  • Reprezentanții autorizați ai organizațiilor abilitate să desfășoare activități prin Corpul de solidaritate: numele și prenumele, numele de utilizator, adresa de e-mail, organizația (organizațiile) pe care persoana în cauză are dreptul de a o (le) gestiona, acceptarea misiunii și principiilor Corpului de solidaritate.
 • Baza de date cu organizații și oportunități
  • Persoane fizice care au legătură cu o organizație acreditată Erasmus+, o organizație din cadrul Corpului european de solidaritate care deține o etichetă de calitate, o altă organizație certificată în cadrul altor programe de finanțare ale UE, un furnizor de servicii terț autorizat sau un proiect: numele și adresa de e-mail.
  • Administratori de întreprinderi: numele și prenumele, numele de utilizator, adresa de e-mail, organizația (organizațiile) pe care persoana în cauză are dreptul de a o (le) gestiona.
 • Setul de instrumente pentru consultarea on-line
  • Persoane fizice: numele și prenumele, adresa de e-mail, țara de reședință, data nașterii, sexul, organizația pe care o reprezintă (dacă este cazul).
  • Reprezentanții autorizați ai organizațiilor care au permisiunea de a utiliza setul de instrumente: numele și prenumele, adresa de e-mail, țara în care persoana în cauză are drepturi de gestionare.
 • DiscoverEU
  • Tinerii sau liderii de grup care decid să se înscrie trebuie să furnizeze următoarele informații de bază: prenumele, numele de familie, data nașterii, sexul, cetățenia, adresa de e-mail, numărul cărții de identitate sau al pașaportului, numărul de telefon, ocupația. De asemenea, candidații trebuie să răspundă la o serie de întrebări legate de călătorie, cum ar fi intervalul de timp în care doresc să călătorească, dacă este pentru prima dată când călătoresc în altă țară din UE, dacă este prima dată când călătoresc fără părinții/tutorii lor, ce ar dori să învețe din această experiență, activitățile pe care ar dori să le desfășoare în timpul călătoriei, modul în care își vor finanța costurile și modul în care au aflat despre inițiativă.
  • În cazul solicitărilor de grup, liderul grupului trebuie să furnizeze aceleași informații. După aceea, va fi generat un cod care va fi utilizat de ceilalți membri ai grupului pentru a-și introduce propriile date cu caracter personal.
  • Adresa de e-mail și numărul de telefon al candidaților selectați pot fi partajate cu canalele mass-media selectate de Comisia Europeană în baza acordului explicit în acest sens al candidaților care urmează să fie contactați de instituțiile de presă, precum și de reprezentanțele Comisiei Europene și de serviciul purtătorului de cuvânt al Comisiei Europene. Odată ce candidații sunt contactați de instituțiile de presă și sunt de acord să își furnizeze adresele de e-mail, ei trebuie să știe că fac obiectul declarației de confidențialitate a instituției de presă respective.
  • Comisia Europeană poate comunica datele cu caracter personal ale candidaților DiscoverEU selectați (în special numele, adresa de e-mail, numărul de telefon, data nașterii, țara) contractantului său autorizat responsabil cu activitățile de comunicare, pentru ca acesta să poată trimite, de exemplu, invitații la un eveniment sau să rezerve un bilet de călătorie care permite participarea la un eveniment.
  • Comisia Europeană poate transmite datele cu caracter personal ale candidaților selectați și ale candidaților de pe lista de rezervă pentru DiscoverEU (numele, adresa de e-mail, numărul de telefon, data nașterii, țara) agențiilor naționale Erasmus+, astfel încât acestea să le poată trimite invitații la evenimente.

Ce mijloace tehnice folosim pentru a vă prelucra datele?

Colectăm și prelucrăm datele în baza normelor informatice ale Comisiei și cu ajutorul infrastructurii sale de telecomunicații. Datele se stochează într-o bază de date centralizată (gestionată de DG Educație și Cultură și aflată în centrul de date al Comisiei, la Luxemburg).

Cine are acces la informațiile dumneavoastră și cui îi sunt divulgate acestea?

 • Furnizarea de informații
  • Publicul general va vedea datele relevante de contact ale persoanelor adăugate de editorii Portalului european pentru tineret la articole, știri sau evenimente (de exemplu, persoana de contact pentru un eveniment sau o știre).
  • Aceste informații sunt, de asemenea, accesibile personalului din cadrul Eurodesk Brussels Link și al organizațiilor naționale din cadrul rețelei Eurodesk.
  • Administratorii Portalului european pentru tineret au, de asemenea, acces la aceste informații.
 • Formularul „Puneți o întrebare!”
 •  
  • Datele de contact vor fi accesibile pentru Eurodesk Brussels Link, pentru rețeaua organizațiilor naționale Eurodesk și pentru administratoriii EYP.
 • Corpul european de solidaritate
  • Publicul general va vedea datele de contact ale reprezentanților organizațiilor autorizate să deruleze activități prin Corpul de solidaritate, dacă organizațiile respective au adăugat aceste informații la propriile profiluri publicate pe paginile de internet ale Corpului european de solidaritate.
  • Publicul va avea acces, de asemenea, la conținutul generat de utilizatori și la comentariile postate și distribuite de membri cu privire la experiența lor în cadrul Corpului de solidaritate, precum și la avatarul și locația acestora (dacă au fost publicate).
  • Membrii pot vizualiza și gestiona datele lor personale, conectându-se la contul lor pe site-ul Corpului european de solidaritate. Ei au dreptul de a-și șterge contul în orice moment. Membrii înregistrați răspund de calitatea propriilor date cu caracter personal.
  • Prin intermediul aplicației mobile a Corpului de solidaritate, ei își pot vizualiza, distribui, edita și șterge postările despre experiența lor în cadrul Corpului de solidaritate. De asemenea, pot vizualiza și comenta sau raporta administratorilor postările altor membri, în cazul în care consideră că acestea nu respectă termenii și condițiile de utilizare.
  • Membrii Corpului de solidaritate își pot încărca, modifica sau șterge avatarul și locația folosind aplicația mobilă a Corpului de solidaritate.
  • Datele lor personale pot fi accesate de reprezentanții autorizați ai organizațiilor abilitate să desfășoare activități.
  • Datele cu caracter personal ale membrilor înregistrați în Corpul european de solidaritate sunt accesibile agențiilor naționale responsabile cu implementarea programului Erasmus+ și a Corpului european de solidaritate, pentru a oferi asistență reprezentanților autorizați ai organizațiilor, precum și în scopul efectuării de verificări, audituri și evaluări ale proiectelor care beneficiază de sprijin din partea UE în care sunt implicați membrii înregistrați.
  • Datele cu caracter personal ale membrilor sunt, de asemenea, accesibile administratorilor Corpului de solidaritate și administratorilor diferitelor programe ale UE prin care organizațiile autorizate oferă activități în cadrul Corpului european de solidaritate.
  • Datele cu caracter personal pot fi comunicate altor servicii ale Comisiei Europene care ar putea fi interesate să contacteze membrii înregistrați.
  • Datele cu caracter personal ale solicitanților selectați pot fi comunicate publicațiilor de presă și posturilor de televiziune sau de radio selectate de Comisia Europeană, în baza acordului explicit al solicitanților selectați.
  • O cantitate limitată de date cu caracter personal ale membrilor (numele, prenumele, data nașterii, țara de reședință, cetățenia, adresa de e-mail) pot fi transmise altor entități gestionate de DG EAC și accesibile organizațiilor autorizate, agențiilor naționale și administratorilor Corpului de solidaritate.
  • O cantitate limitată de date cu caracter personal ale membrilor (numele, prenumele, data nașterii, țara de reședință, cetățenia, adresa de e-mail, sexul) vor fi transmise furnizorului de servicii al Corpului european de solidaritate pentru a gestiona asigurările membrilor Corpului european de solidaritate. Participanții vor fi asigurați de un furnizor de asigurări diferit, în funcție de perioada în care are loc proiectul. Avizul privind protecția datelor referitor la asigurarea CIGNA este valabil pentru proiectele din perioada 2018-2020 care se desfășoară în temeiul cadrului financiar multianual (CFM) 2014-2020 și pentru proiectele care au început înainte de 7 februarie 2023 în temeiul actualului CFM 2021-2027. Avizul privind protecția datelor referitor la asigurarea Henner este valabil pentru proiectele care au loc în temeiul actualului CFM 2021-2027.
  • Un număr limitat de date personale ale participanților la Corpul de solidaritate (prenume, nume, data nașterii, adresa de e-mail, țara de reședință) va fi trimis către instrumentul extern „Youthpass”, pentru a le permite participanților să își înregistreze rezultatele învățării non-formale, dacă doresc acest lucru.
  • În cazul membrilor înregistrați/participanților la Corpul de solidaritate care doresc să urmeze cursurile de formare generală online, un număr limitat de date personale [prenume, nume, adresa de e-mail, nume de utilizator EU Login, limba de contact, țara de reședință, localitatea (dacă este definită)] vor fi trimise platformei EU Academy pentru a le permite membrilor înregistrați/participanților să aibă acces la cursurile de formare generală online.
  • În cazul participanților la Corpul de solidaritate care doresc să urmeze cursurile de formare pentru voluntariat în domeniul ajutorului umanitar, un număr limitat de date personale [prenume, nume, adresa de e-mail, nume de utilizator EU Login, limba de contact, țara de reședință, localitatea (dacă este definită)] vor fi trimise platformei EU Academy pentru a le permite participanților să aibă acces la cursurile de formare pentru voluntariat în domeniul ajutorului umanitar.
  • Administratorii au acces și la conținutul generat de utilizatori și la comentariile postate de membri cu privire la experiența lor în cadrul Corpului de solidaritate.
 • Baza de date cu organizații și oportunități
  • Datele personale de contact ale persoanelor care au legătură cu organizații acreditate Erasmus+, cu organizații acreditate de Corpul european de solidaritate care dețin o etichetă de calitate, cu alte organizații certificate în cadrul altor programe finanțate de UE sau cu un furnizor terț autorizat și oportunitățile, pot fi vizualizate de publicul larg.
  • Reprezentanții autorizați ai unei organizații acreditate Erasmus+, ai unei organizații a Corpului european de solidaritate care deține o etichetă de calitate, ai unei alte organizații certificate în cadrul altor programe finanțate de UE sau ai unui furnizor autorizat al unei părți terțe pot accesa datele de contact ale persoanelor care au legături cu respectiva organizație și cu proiectele sale.
 • Setul de instrumente pentru consultarea on-line
  • Reprezentanții autorizați ai organizațiilor care au permisiunea de a desfășura consultări prin intermediul setului de instrumente pentru consultarea online, care sunt instruiți în vederea gestionării consultărilor, pot vedea adresele de e-mail și datele demografice de bază ale utilizatorilor, precum și activitatea lor pe platforma de participare online.
  • Administratorii Portalului european pentru tineret vor avea, de asemenea, acces la aceste date.
 • DiscoverEU
  • Solicitantul răspunde de calitatea propriilor date cu caracter personal.
  • Datele cu caracter personal ale solicitanților sunt accesibile următorilor operatori autorizați de Comisia Europeană: (1) contractantul autorizat care va face rezervările de călătorie, (2) Eurodesk-uri (3), contractantul autorizat responsabil cu activitățile de comunicare (4) agențiile naționale Erasmus+, (5) Agenția Executivă Europeană pentru Educație și Cultură (EACEA)
  • Datele personale ale candidaților pot fi accesate și de administratorii DiscoverEU.
  • Datele cu caracter personal pot fi comunicate altor servicii ale Comisiei Europene care ar putea fi interesate să contacteze membrii înregistrați.
  • Datele personale ale candidaților selectați pot fi partajate cu presa scrisă și cu posturile de televiziune sau de radio selectate de Comisia Europeană, în baza acordului explicit al candidaților selectați.
  • Candidații selectați de Comisia Europeană pot fi contactați prin e-mail sau telefon de către agențiile naționale Erasmus+ sau de către contractantul autorizat al Comisiei Europene responsabil cu activitățile de comunicare. După caz și dacă respectivul candidat selectat este de acord, contractantul îi poate rezerva un bilet de călătorie pentru a putea participa la un eveniment. Contractantul va alege cei mai competitivi și mai potriviți operatori de transport terți (în principal feroviar).
  • În scopul rezervării biletelor de călătorie, contractantul le poate transmite candidaților datele operatorului de turism identificat și linkul către formularele de rezervare online ale operatorului de transport terț respectiv, precum și declarația de confidențialitate aplicată de acesta. Candidatul va trebui să completeze aceste formulare de rezervare pentru rezervarea de bilete și înregistrarea online. De reținut că astfel de operatori de transport terți nu își desfășoară activitatea sub controlul Comisiei sau al contractantului autorizat al Comisiei Europene și că practicile respective ale părților terțe în materie de protecție a vieții private pot fi diferite de această declarație de confidențialitate. Nici Comisia Europeană, nici contractantul autorizat nu răspund de practicile de confidențialitate ale acestor părți terțe sau de declarațiile de confidențialitate aferente. Candidații selectați trebuie să fie și să rămână la curent cu aceste declarații de confidențialitate ale părților terțe atunci când sunt de acord cu achizițiile sau cu rezervările efectuate prin intermediul site-ului operatorului de transport sau al aplicației. Vă încurajăm să citiți declarațiile de confidențialitate ale părților terțe pentru detalii privind practicile acestora în materie de confidențialitate.
  • Datele personale ale candidaților neselectați pot fi transmise contractantului în scopul primirii cardului EYCA.

Datele cu caracter personal vor fi accesibile pentru:

 • personalul unității din cadrul DG EAC care răspunde de implementarea serviciilor prin intermediul Portalului european pentru tineret
 • personalul unității Informatică (IT) din cadrul DG EAC
 • personalul altor servicii ale Comisiei Europene coresponsabile de implementarea serviciilor prin intermediul Portalului european pentru tineret.

Datele cu caracter personal pot fi, de asemenea, divulgate, dacă este necesar:

 • personalul responsabil de audit intern din cadrul DG EAC
 • personalul DG IAS
 • personalul OLAF.

Transferuri internaționale de date

Datele cu caracter personal ale membrilor Corpului european de solidaritate sunt transferate către organizații din țări terțe din afara UE/SEE care dețin eticheta de calitate a Corpului european de solidaritate (țările participante la program și țările partenere), dar pentru care nu există o decizie privind caracterul adecvat al nivelului de protecție (inclusiv în țările participante la program – Turcia, Serbia și Macedonia de Nord). În acest caz, nivelul de protecție a datelor dumneavoastră cu caracter personal va depinde de legislația sau practica țării terțe respective. Este posibil însă ca drepturile dumneavoastră în ceea ce privește protecția datelor să nu fie echivalente cu cele din țările UE/SEE sau dintr-o țară cu o decizie privind caracterul adecvat al nivelului de protecție.

Cât timp păstrăm datele pe care le-ați furnizat?

Adresele de e-mail incluse în articole, știri și evenimente vor fi arhivate, împreună cu conținutul inițial, în termen de doi ani de la data la care conținutul a încetat să mai fie publicat.

Datele cu caracter personal din conturile de utilizator ale Corpului european de solidaritate vor fi șterse la trei ani după atingerea limitei maxime de vârstă până la care utilizatorul poate participa la Corpul de solidaritate, cu excepția cazului în care acesta a fost de acord să se alăture oricărui sistem pentru foștii participanți care poate fi în vigoare la momentul respectiv, și-a exprimat, prin e-mail, interesul de a păstra contul de utilizator sau a beneficiat de finanțare din partea UE prin participarea la program, caz în care datele sunt păstrate timp de 5 ani de la data ultimei tranzacții financiare înregistrate pe lista comună de păstrare a dosarelor.

Contribuțiile la consultările online vor deveni anonime (adică legătura dintre utilizator și contribuții/voturi va fi eliminată) în termen de doi ani de la finalizarea fiecărui proces complet de consultare și de raportare/feedback.

Datele cu caracter personal conținute în formularele utilizatorilor neselectați pentru DiscoverEU vor fi șterse după doi ani de la depunerea candidaturii, cu excepția cazului în care aceștia și-au exprimat interesul de a fi informați cu privire la/implicați în alte servicii ale Portalului european pentru tineret. În acest din urmă caz, datele sunt păstrate timp de maximum 5 ani. După această dată, datele lor cu caracter personal vor fi anonimizate și vor fi păstrate numai în scopuri statistice. Datele cu caracter personal conținute în candidaturile utilizatorilor selectați pentru DiscoverEU vor fi șterse după 5 ani de la data rezervării călătoriei în conformitate cu lista comună de păstrare a dosarelor, cu excepția cazului în care utilizatorul și-a exprimat interesul de a renunța la statutul de „utilizator selectat” și nu a beneficiat de finanțare din partea UE prin intermediul inițiativei, caz în care datele sunt păstrate timp de maximum 2 ani.

Cum puteți accesa, verifica și, dacă este necesar, corecta datele dumneavoastră cu caracter personal?

Aveți dreptul de a accesa datele cu caracter personal stocate și, dacă este necesar, puteți solicita corectarea acestora. Pentru aceasta, trebuie să contactați operatorul de date al Portalului european pentru tineret:

șeful unității „Politica pentru tineret”, rue Joseph II 70, B-1049, Bruxelles, e-mail: EAC-EYP@ec.europa.eu

Ce măsuri de securitate s-au luat pentru a proteja informațiile împotriva unei eventuale utilizări neadecvate sau a unui acces neautorizat?

Datele sunt păstrate în cadrul Comisiei și intră sub incidența a numeroase măsuri de protecție aplicate de aceasta pentru a proteja integritatea și confidențialitatea datelor sale electronice.

Corpul european de solidaritate

Acceptând această declarație specifică de confidențialitate, organizațiile autorizate să desfășoare activități prin Corpul de solidaritate sunt de acord să utilizeze sistemele informatice ale Corpului european de solidaritate exclusiv pentru a căuta participanți la activitățile lor, pentru a-i contacta și pentru a le trimite oferte de participare. Activitățile pot fi derulate de organizațiile autorizate sau de alte entități pe care acestea le reprezintă oficial.
În mod specific, organizațiile autorizate se angajează să adopte măsuri de securitate tehnice și operaționale relevante pentru a gestiona riscurile inerente procesului de prelucrare a datelor cu caracter personal ale membrilor, cu scopul de a:

 •  împiedica accesul oricărei persoane neautorizate la sistemele informatice care prelucrează date cu caracter personal, în special (a) citirea, copierea, modificarea sau eliminarea neautorizată a suporturilor de stocare, (b) introducerea neautorizată de date, precum și divulgarea, modificarea sau ștergerea neautorizată a datelor cu caracter personal stocate, (c) utilizarea de către persoane neautorizate a sistemelor de prelucrare a datelor prin intermediul mijloacelor de transmitere a datelor;
 • garanta că utilizatorii autorizați ai sistemelor de prelucrare a datelor pot să acceseze numai datele cu caracter personal pentru care au drept de acces;
 • înregistra ce date cu caracter personal au fost comunicate, momentul în care au fost comunicate și destinatarul acestora;
 • garanta că datele cu caracter personal sunt prelucrate în conformitate cu dispozițiile privind protecția datelor prevăzute în legislația națională;
 • garanta că, în cursul comunicării datelor cu caracter personal și al transportului suporturilor de stocare, datele nu pot fi citite, copiate sau șterse fără autorizație;
 • concepe propria structură organizațională astfel încât să îndeplinească cerințele de protecție a datelor.

Pe cine puteți contacta dacă aveți întrebări sau reclamații cu privire la protecția datelor persoanelor fizice?

Trebuie să contactați operatorul de date al Portalului european pentru tineret: șeful unității „Politica pentru tineret”, rue Joseph II 70, B-1049, Bruxelles, email: EAC-EYP@ec.europa.eu.

Dacă aveți întrebări sau nemulțumiri, mai puteți contacta:

Reclamații

În caz de conflict, reclamațiile pot fi adresate Autorității Europene pentru Protecția Datelor (AEPD) http://www.edps.europa.eu

Unde puteți găsi mai multe informații?

Responsabilul cu protecția datelor din cadrul Comisiei publică registrul tuturor operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal. Puteți consulta registrul accesând linkul următor: https://commission.europa.eu/about-european-commission/service-standards-and-principles/transparency/data-processing-register_ro.

Această operațiune specifică de prelucrare a fost notificată Registrului operațiunilor de prelucrare a datelor, cu următorul număr de referință: DPR-EC-00371