Skip to main content

Evropska solidarnostna enota

Močnejši skupaj

Young person icon
Mladi

Več informacij o tem, kako sodelovati, se registrirati in dostopati do svojega osebnega računa


Organisation icon
Organizacije

Več informacij o tem, kako sodelovati in dostopati do portala za organizacije


Predstavitev

Ste stari od 18 do 30 let in iščete možnost, da bi pomagali širši skupnosti v Evropi in zunaj nje?

Finančna sredstva in podpora evropske solidarnostne enote pomagajo mladim, da sodelujejo v projektih, ki koristijo skupnostim bodisi v domači državi ali v tujini. 

Sodelovanje v teh projektih navdihuje in krepi samozavest ter daje priložnost, da nekaj spremenite na bolje in hkrati razvijate svoje spretnosti in kompetence. 

Torej kaj lahko storite?

Lahko se prijavite za: 

Te dejavnosti so lahko na različnih področjih – izobraževanje in usposabljanje, državljanstvo in demokratična udeležba, varstvo okolja in narave; migracije, kultura, humanitarna pomoč in številna druga področja. 

Kakšen je postopek?

Evropska solidarnostna enota zagotavlja organizacijam nepovratna sredstva prek razpisov za zbiranje predlogov. 

Mladi, ki želijo sodelovati v takih dejavnostih, se morajo registrirati na portalu evropske solidarnostne enote. Prek portala evropske solidarnostne enote lahko mladi in organizacije, ki se jim dodelijo nepovratna sredstva, izvajajo dejavnosti in se povežejo.

Kdo vodi enoto?

Evropsko solidarnostno enoto upravlja Evropska komisija.

Na terenu njene dejavnosti izvajajo številni organi: