Skip to main content

Evropska solidarnostna enota

Močnejši skupaj

Young person icon
Mladi

Več informacij o tem, kako sodelovati, se registrirati in dostopati do svojega osebnega računa


Organisation icon
Organizacije

Več informacij o tem, kako sodelovati in dostopati do portala za organizacije


Uporabne povezave

Eurodesk 

Mreža, ki spodbuja priložnosti za mlade za odhod v tujino, da bi tam študirali, se učili in postali aktivni evropski državljani. 

Sestavljajo jo nacionalni koordinatorji, ki so povezani z več kot 1 600 lokalnimi ponudniki informacij v 36 evropskih državah. 

Podporni centri za mladino SALTO

Mreža 6 centrov v različnih državah EU, ki spodbujajo in podpirajo mladinsko delo, tako da ponujajo usposabljanje, orodja in najsodobnejše strategije. Vsak center se osredotoča na določeno temo ali regijo:

Podporni center za Evropsko solidarnostno enoto

Nudi podporo nacionalnim agencijam, centrom SALTO in prejemnikom nepovratnih sredstev v zvezi s praktičnimi vprašanji, povezanimi z enoto.

Youthpass

Orodje omogoča pridobitev uradnega priznanja za vsako formalno in neformalno učenje na podlagi sodelovanja v mladinskih projektih (več informacij).

Europeers

Mreža mladih, ki so že sodelovali v programih EU za mlade (Erasmus+ in evropska solidarnostna enota) in želijo svoje izkušnje deliti z vrstniki.

Evropska solidarnostna mreža

Evropska solidarnostna mreža (EuSN) je skupnost mladih, ustanovljena spomladi 2019. Temelji na skupnem interesu in viziji o vzpostavitvi evropske mreže, v kateri si vsi prizadevajo za izboljšanje izkušenj mladih udeležencev enote.

Najnovejše možnosti napotitve evropske solidarnostne enote

Zadnje novice