Skip to main content

Eiropas Solidaritātes korpuss

Kopā mēs varam.

Young person icon
Jaunieši

Viss par dalību, reģistrāciju un personīgo kontu


Organisation icon
Organizācijas

Viss par dalību un to, kā piekļūt organizācijām domātajam portālam


Noderīgas saites

Eurodesk 

Tīkls, kas veicina jauniešu iespējas doties uz ārzemēm, lai studētu, mācītos un kļūtu par aktīviem Eiropas pilsoņiem visā Eiropā. 

To veido valstu koordinatori, kas ir savienoti ar vairāk nekā 1600 vietējiem informācijas sniedzējiem 36 Eiropas valstīs. 

SALTO jaunatnes resursu centri

Tie ir seši centri, kas atrodas dažādās ES valstīs un kas veicina un atbalsta darbu ar jaunatni, piedāvājot apmācību, rīkus un mūsdienīgas stratēģijas. Katrs centrs pievēršas konkrētam tematam vai reģionam:

Eiropas Solidaritātes korpusa resursu centrs

Sniedz atbalstu valstu aģentūrām, SALTO un dotāciju saņēmējiem praktiskos jautājumos, kas saistīti ar korpusu.

Youthpass

Rīks, kas ļauj oficiāli atzīt jebkuru neformālo un ikdienējo mācīšanos, kas notiek, iesaistoties jaunatnes projektos (plašāka informācija).

EuroPeers

Tīkls, kurā darbojas jaunieši, kuri jau guvuši zināmu Eiropas pieredzi, izmantojot ES jaunatnes programmas (“Erasmus+” un Eiropas Solidaritātes korpuss), un kuri vēlas dalīties šajā pieredzē ar saviem vienaudžiem.

Eiropas Solidaritātes tīkls

Eiropas Solidaritātes tīkls (EuSN) ir jauna kopiena, kas izveidota 2019. gada pavasarī. Tīkla dalībniekus vieno kopīgas intereses un redzējums: tie vēlas izveidot Eiropas tīklu, kurā visi sadarbojas nolūkā uzlabot jauno Solidaritātes korpusa dalībnieku pieredzi.