Skip to main content

Det europæiske solidaritetskorps

Stærkere i fællesskab

Young person icon
Jeg er ung

Læs mere om, hvordan du deltager, registrerer dig og får adgang til din personlige konto


Organisation icon
Jeg kommer fra en organisation

Læs mere om, hvordan du deltager og får adgang til organisationsportalen


Nyttige link

Eurodesk 

Et netværk, der fremmer unges muligheder for at rejse til udlandet for at studere, lære og blive aktive europæiske borgere i hele Europa. 

Det består af nationale koordinatorer, som er forbundet med over 1.600 lokale informationsudbydere i 36 europæiske lande. 

SALTO-ressourcecentre

En gruppe af 6 centre i forskellige EU-lande, der fremmer og støtter ungdomsarbejde ved at tilbyde kurser, værktøjer og avancerede strategier. Hvert center fokuserer på et bestemt emne eller en bestemt region:

Det europæiske solidaritetskorps' ressourcecenter

Centret yder støtte til nationale kontorer, SALTO-ressourcecentre og tilskudsmodtagere i praktiske spørgsmål vedrørende solidaritetskorpset.

Ungdomspas

Et værktøj, der giver dig mulighed for at få officiel anerkendelse af enhver form for ikke-formel og uformel læring, du har opnået via deltagelse i ungdomsprojekter (læs mere).

Europeers

Et netværk af unge, som allerede har opnået en vis europæisk erfaring gennem EU's ungdomsprogram (Erasmus+ og det europæiske solidaritetskorps), og ønsker at dele det, de har lært, med deres jævnaldrende.

Det europæiske solidaritetsnetværk

Det europæiske solidaritetsnetværk er et nyt fællesskab, der blev oprettet i foråret 2019. Medlemmerne er forenet i en fælles vision om at skabe et europæisk netværk, hvor alle arbejder sammen om at forbedre oplevelsen for solidaritetskorpsets unge deltagere.