Skip to main content

Europejski Korpus Solidarności

Razem możemy więcej

Young person icon
Dla młodych osób

Jak wziąć udział w projektach, jak się zarejestrować i jak uzyskać dostęp do swojego osobistego konta


Organisation icon
Dla organizacji

Jak wziąć udział w działaniach i jak uzyskać dostęp do portalu dla organizacji


Przydatne linki

Eurodesk 

Sieć stwarza młodym osobom szanse na wyjazd do innego europejskiego kraju, aby studiować lub uczyć się za granicą i stać się aktywnym obywatelem Europy. 

Sieć zrzesza krajowych koordynatorów, którzy współpracują z ponad 1,6 tys. punktów informacyjnych w 36 krajach europejskich. 

Centra zasobów SALTO

Sieć SALTO skupia 6 centrów w różnych krajach UE. Centra promują i wspierają pracę z młodzieżą, oferując szkolenia, narzędzia i nowoczesne strategie. Każde z centrów zajmuje się konkretnym zagadnieniem lub regionem:

Centrum Zasobów Europejskiego Korpusu Solidarności

Centrum pomaga agencjom krajowym, centrom SALTO i beneficjentom dotacji w kwestiach praktycznych dotyczących Korpusu.

Youthpass

Narzędzie Youthpass umożliwia uzyskanie oficjalnego poświadczenia uczenia się pozaformalnego i nieformalnego na podstawie udziału w projektach kierowanych do młodych osób (więcej informacji).

Europeers

Sieć młodych osób, które mają na koncie pewne doświadczenia związane z udziałem w unijnych programach dla młodych ludzi (Erasmus+ i Europejski Korpus Solidarności) i chcą podzielić się swoimi doświadczeniami z rówieśnikami.

Europejska sieć solidarności

Europejska sieć solidarności to młoda społeczność, która powstała wiosną 2019 r. Uczestników tej społeczności łączą wspólne zainteresowania i wizja europejskiej sieci, w której wszyscy współpracują ze sobą, aby udział w programach był dla młodych uczestników Korpusu źródłem jeszcze bogatszych doświadczeń.