Skip to main content

Kontakt oss

Heberger image

Aby skontaktować się z nami w związku z Europejskim Portalem Młodzieżowym, wystarczy kliknąć na przycisk „Zadaj pytanie” w dolnej części tej strony (znajduje się on również na wszystkich innych stronach). Wypełniony formularz zostanie przesłany do serwisu Eurodesk w kraju, którego dotyczy pytanie lub komentarz. Serwis udziela odpowiedzi w ciągu trzech dni roboczych, więc jeśli odpowiedź nie nadejdzie w tym terminie, proszę jeszcze raz przesłać pytanie, na wypadek gdyby jej brak był spowodowany problemami technicznymi.

.

.

Można również skontaktować się z centralnym serwisem informacyjnym Europe Direct. Oferuje on:

  • natychmiastową odpowiedź na pytania ogólne związane z UE
  • wskazówki, do kogo się zwrócić, i dane kontaktowe (na poziomie UE, krajowym lub lokalnym)
  • informacje o prawach obywateli UE i sposobach ich dochodzenia (zezwolenie na pobyt, uznanie kwalifikacji w innym kraju UE, jak zgłosić produkt niebezpieczny itp.)
  • w razie potrzeby informacje specjalistyczne
  • bezpłatną wysyłkę wybranych publikacji UE.

 

Z serwisem można się kontaktować telefonicznie pod numerem 00 800 6 7 8 9 10 11 (z dowolnego miejsca w UE*) lub +32 (0)2 299 96 96 (połączenie płatne według normalnych stawek.) Linie działają w dni robocze od 9.00 do 18.00 (czasu środkowoeuropejskiego) i zapewniają obsługę we wszystkich językach urzędowych UE.

 

Z Europe Direct można też kontaktować się pocztą elektroniczną, na czacie lub za pośrednictwem ośrodka Europe Direct w swoim kraju – wszystkie informacje znajdują się na stronie internetowej serwisu (link na dole strony).

 

* Niektórzy operatorzy telefonów komórkowych lub operatorzy alternatywni nie udzielają dostępu do numerów rozpoczynających się od 00 800 lub wymagają minimalnej opłaty. Opłacie mogą również podlegać połączenia z budek telefonicznych i hoteli.

 

Ciekawe strony:

 

Europejski Portal Młodzieżowy „Zadaj pytanie” 

Strona internetowa Europe Direct