Skip to main content

Déan teagmháil linn

Más mian leat teagmháil a dhéanamh linn maidir le Tairseach Eorpach na hEorpa ar aon chúis, cliceáil ar an nasc ‘Ceisteanna?’ ag barr an leathanaigh seo. Nuair a líonann tú isteach an fhoirm, seolfar chuig eagraíocht Eurodesk sa tír lena mbaineann do cheist nó do bharúil. Déanann siad iarracht freagra a thabhairt laistigh de thrí lá oibre, mar sin mura bhfaigheann tú freagra laistigh den am sin, déan teagmháil leo arís ar fhaitíos go raibh fadhb theicniúil ann.

Féadfaidh tú freisin teagmháil a dhéanamh le lársheirbhís eolais Europe Direct. Is féidir leo an méid seo a leanas a chur ar fáil:

  • freagra láithreach ar cheisteanna ginearálta a bhaineann leis an Aontas
  • treoracha chuig na foinsí is fearr eolais/comhairle agus sonraí teagmhála (ar an leibhéal áitiúil, náisiúnta nó ar leibhéal an Aontais)
  • eolas faoi do chearta agus do dheiseanna mar shaoránach an Aontais agus conas iad a úsáid (cead cónaithe a fháil, aitheantas do do cháilíochtaí i dtír eile san Aontas, conas gearán a dhéanamh faoi tháirgí contúirteacha, etc.)
  • breis sainfhaisnéise (más gá)
  • foilseacháin ar leith de chuid an Aontais a sheachadfar saor in aisce

 

Féadfaidh tú teagmháil a dhéanamh leo ar an teileafón ag 00 800 6 7 8 9 10 11 ó áit ar bith laistigh den Aontas*, nó ar +32 (0)2 299 96 96 (gearrfar gnáth-tháillí teileafóin ar an nglaoch sin.) Bíonn na línte ar oscailt ón Luan go hAoine idir 0900 agus 1800 (Am Lár na hEorpa) agus féadfaidh tú labhairt leo in aon cheann de theangacha oifigiúla de chuid an Aontais.

Féadfaidh tú freisin teagmháil a dhéanamh leo trí ríomhphost, trí chomhrá gréasáin nó trí ionad Europe Direct i do thír féin - tá an t-eolas go léir le fáil ar leathanach gréasáin Europe Direct (féach an nasc ag bun an leathanaigh).

 

*Ní cheadaíonn roinnt oibreoirí fón póca glaonna ar uimhreacha 00 800 nó féadfaidh siad táille íosta a ghearradh ar an nglao sin. Freisin, d’fhéadfaí táille a ghearradh ar ghlaonna ó bhoscaí teileafón nó ó bhrúnna óga / óstáin.

 

Naisc ghaolmhara

Tairseach Eorpach na hEorpa ‘Ceisteanna?’

Suíomh gréasáin Europe Direct