Skip to main content

Euroopa solidaarsuskorpus

Koostegemise jõud

Young person icon
Ma olen noor inimene

Lisateave osalemise, registreerumise ja oma isiklikule kontole juurdepääsu saamise kohta


Organisation icon
Ma olen organisatsioonist

Lisateave osalemise ja organisatsiooni portaalile juurdepääsu saamise kohta


Kasulikud lingid

Eurodesk 

Selle võrgustiku eesmärk on jagada noortele teavet võimaluste kohta minna välismaale õppima ja saada aktiivseteks kodanikeks üle kogu Euroopa. 

Võrgustik koosneb riiklikest koordinaatoritest, kes teevad koostööd enam kui 1600 kohaliku teabepakkujaga 36st Euroopa riigist. 

SALTO-YOUTHi teabekeskused

ELi eri riikides tegutseb kuus teabekeskust, mis edendavad ja toetavad noorsootööd, pakkudes koolitusi, vahendeid ja tipptasemel strateegiaid. Iga keskus keskendub konkreetsele teemale või piirkonnale:

Euroopa solidaarsuskorpuse ressursikeskus

Pakub riiklikele büroodele, SALTO keskustele ja toetusesaajatele abi solidaarsuskorpusega seotud praktilistes küsimustes.

Noortepass

Vahend, mis võimaldab noorteprojektides osalemise kaudu toimunud mitteformaalse ja informaalse õppe ametlikku tunnustamist (lisateave).

EuroPeers

See võrgustik koondab noori, kes on juba osalenud ELi noorteprogrammis (programm „Erasmus+“ ja Euroopa solidaarsuskorpus) ning kes soovivad neid kogemusi oma eakaaslastega jagada.

Euroopa solidaarsusvõrgustik

Euroopa solidaarsusvõrgustik (EuSN) loodi 2019. aasta kevadel. Neid ühendab huvi ja tahe luua üleeuroopaline võrgustik, kus kõik töötavad üheskoos, et noored solidaarsuskorpuslased saaksid parema kogemuse.