Skip to main content

Európsky zbor solidarity

Sila jednoty

Young person icon
Mladí ľudia

Viac informácií o tom, ako sa zúčastniť, zaregistrovať sa a získať prístup k osobnému účtu


Organisation icon
Organizácie

Viac informácií o tom, ako sa zúčastniť a získať prístup k portálu pre organizácie.


Užitočné odkazy

Eurodesk 

Sieť, ktorá podporuje príležitosti pre mladých ľudí, aby mohli študovať a vzdelávať sa v zahraničí a aby boli aktívnymi občanmi Európskej únie na celom svetadiele. 

Tvoria ju národní koordinátori napojení na viac ako 1 600 miestnych poskytovateľov informácií v 36 krajinách Európy. 

Asistenčné centrá pre mládež SALTO

Skupina 6 centier v rôznych krajinách EÚ, ktoré propagujú a podporujú prácu s mládežou poskytovaním odbornej prípravy, nástrojov a najmodernejších stratégií. Každé centrum je zamerané na konkrétnu tému alebo región:

Asistenčné centrum Európskeho zboru solidarity

Poskytuje podporu národným agentúram, centrám SALTO a prijímateľom grantov, pokiaľ ide o praktické otázky týkajúce sa zboru.

Osvedčenie Youthpass

Nástroj, ktorý ti umožní získať úradné uznanie za akékoľvek neformálne vzdelávanie či informálne učenie sa v rámci tvojho zapojenia do projektov pre mládež (viac informácií).

Europeers

Sieť mladých ľudí, ktorí už nadobudli európske skúsenosti prostredníctvom programu EÚ pre mládež (Erasmus+ a Európsky zbor solidarity) a chcú sa podeliť o získané znalosti so svojimi rovesníkmi.

Európska sieť solidarity

Európska sieť solidarity (EuSN) je mladá komunita, ktorá vznikla na jar v roku 2019. Zjednocuje ľudí so spoločnými záujmami a víziou vytvoriť európsku sieť, v rámci ktorej všetci spoločne pracujú na zlepšovaní skúseností mladých účastníkov zboru.