Skip to main content

Európsky zbor solidarity

Sila jednoty

Young person icon
Mladí ľudia

Viac informácií o tom, ako sa zúčastniť, zaregistrovať sa a získať prístup k osobnému účtu


Organisation icon
Organizácie

Viac informácií o tom, ako sa zúčastniť a získať prístup k portálu pre organizácie.


Zahrnuté krajiny

V rámci Európskeho zboru solidarity rozlišujeme dva typy krajín – krajiny zapojené do programu a partnerské krajiny. 

Niektoré činnosti sú dostupné pre oba typy krajín, iné prebiehajú v obmedzenejšom rozsahu (pozri presný zoznam zahrnutých krajín na príslušnej stránke konkrétnej činnosti). 

Krajiny zapojené do programu

Krajiny EÚ

Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko

Krajiny zapojené do programu, ktoré nie sú členmi EÚ

Island, Severné Macedónsko, Turecko, Lichtenštajnsko

Partnerské krajiny (susediace s EÚ)

Albánsko, Alžírsko, Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Egypt, Gruzínsko, Izrael, Jordánsko, Kosovo, Libanon, Líbya, Moldavsko, Čierna Hora, Maroko, Nórsko, Palestína, Rusko, Srbsko, Sýria, Tunisko, Ukrajina

 

! Upozorňujeme, že Spojené kráľovstvo sa naďalej zúčastňuje na činnosti Európskeho zboru solidarity až do ukončenia projektov financovaných v rámci VFR na roky 2014 – 2020, a to aj v prípade, že k nemu dôjde po skončení roka 2020.