Skip to main content

Výmenné programy pre žiakov a mladých ľudí

Prečítajte si najnovšie články

Začnite cestu teraz

<p>Program EÚ na podporu vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu v Európe.</p>

Program EÚ na podporu vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu v Európe.

Viac Viac
Prelomový projekt, ktorý umožňuje mládeži v Európe a v južnom Stredozemí nadobudnúť zmysluplné medzikultúrne skúsenosti online v rámci formálneho alebo neformálneho vzdelávania.
Prelomový projekt, ktorý umožňuje mládeži v Európe a v južnom Stredozemí nadobudnúť zmysluplné medzikultúrne skúsenosti online v rámci formálneho alebo neformálneho vzdelávania.
Viac Viac
<p>Komunita pre školy v Európe.</p>

Komunita pre školy v Európe.

Viac Viac

Informácie o iných výmenných programov pre žiakov a mladých ľudí v členských štátoch EÚ

Inšpirujte sa príbehmi európskej mládeže