Skip to main content

Училищен и младежки обмен

Прочети последните статии

Започни пътуването си сега

Програмата на ЕС за подкрепа на образованието, обучението, младежта и спорта в Европа
Програмата на ЕС за подкрепа на образованието, обучението, младежта и спорта в Европа
Прочетете повече Прочетете повече
Новаторски проект, даващ възможност на младежите в Европа и Южното Средиземноморие да участват в съдържателен междукултурен обмен онлайн като част от своето формално или неформално образование.
Новаторски проект, даващ възможност на младежите в Европа и Южното Средиземноморие да участват в съдържателен междукултурен обмен онлайн като част от своето формално или неформално образование.
Прочетете повече Прочетете повече
Общност за училищата в Европа
Общност за училищата в Европа
Прочетете повече Прочетете повече
Информация за други възможности за училищен и младежки обмен в държавите от ЕС

Вдъхнови се от историите на европейски младежи