Skip to main content

Европейски корпус за солидарност

Силата на съвместния подход

Young person icon
За млади хора

Виж информация как да участваш, да се регистрираш и да влезеш в личния си профил


Organisation icon
За организации

Вижте информация как да участвате и да влезете на портала за организации


За инициативата

Ти си на възраст между 18 и 30 години и търсиш възможност да допринасяш за благото на общностите в Европа и извън нея?

Можеш да го направиш с финансиране и подкрепа от Европейския корпус за солидарност, който помага на младите хора да участват в проекти от полза за общности в чужбина или в техните собствени страни. 

Тези проекти предлагат вдъхновяващ и обогатяващ опит, както и възможност да допринесеш за промяна, докато развиваш уменията и компетентностите си. 

Какво можеш да направиш?

Най-общо можеш да се възползваш от: 

Тези възможности могат да бъдат в широк кръг от области — образование и обучение, гражданство и демократично участие, околна среда и опазване на природата, миграция, култура, хуманитарна помощ и много други. 

Как можеш да участваш?

Европейският корпус за солидарност предоставя финансиране на организации под формата на безвъзмездни средства и посредством покани за представяне на предложения. 

Младите хора, които желаят да участват в някои от горепосочените дейности, трябва да се регистрират на портала на Европейския корпус за солидарност. Това е мястото, където те могат да се свържат с организации, които са получили безвъзмездни средства, за да участват в проекти.

Кой ръководи Корпуса?

Европейският корпус за солидарност се управлява от Европейската комисия.

Обхванатите от Корпуса дейности се реализират с помощта на различни органи: