Skip to main content

Европейски корпус за солидарност

Силата на съвместния подход

Young person icon
За млади хора

Виж информация как да участваш, да се регистрираш и да влезеш в личния си профил


Organisation icon
За организации

Вижте информация как да участвате и да влезете на портала за организации


Публикации

Европейски корпус за солидарност 2021—2027 г. – Силата на единството

  Достъпна на 28 езика. Щракни тук

 

Европейски корпус за солидарност – Годишен доклад за 2018—2019 г. 

  Европейски корпус за солидарност – Годишен доклад за 2018—2019 г.

 

Екологични проекти на Европейския корпус за солидарност

  2020_esc_factsheet-greenprojects.pdf

 

Европейският корпус за солидарност и справянето с кризата с Covid-19: истории на участници

  esc_factsheet_covid-v6-all_copyrights.pdf 

 

Доброволчеството с Европейския корпус за солидарност е възможност...

  Достъпна на 28 езика. Щракни тук.

 

Работни места и стажове в Европейския корпус за солидарност означава...

  Достъпна на 28 езика. Щракни тук.

 

Европейски корпус за солидарност — брошура 

В брошурата са описани дейностите, подпомагани от Европейския корпус за солидарност, и се посочва кой и как може да участва. 

  Достъпна на 28 езика. Щракни тук.

 

Пощенски картички

Пощенските картички са налични на английски, немски, испански, френски, италиански и португалски

Искаш ли да изпратиш картичка на Европейския корпус за солидарност до твоите приятели или семейство? За да изтеглиш картичките, щракни тук.

 

Бюлетини

 

Налични на 24 езика. Архивът на бюлетините е достъпен тук.