Skip to main content

Инициативи на ЕС

Информирай се за различните инициативи на ЕС, по които се финансират възможности за младите хора. Научи как можеш да се включиш в младежки обмен или доброволческа дейност, да учиш, работиш, пътуваш или да участваш в демократичните процеси в ЕС.